Zelfredzaamheid

Dementie
Omgaan met dementie

Dossier: omgaan met dementie

Niet alleen de zorg voor mensen met dementie wordt steeds intensiever, ook voor de ondersteuning aan de naasten komt steeds meer aandacht. Wat is hierin de rol van sociaal werkers? Zorg+Welzijn heeft dat in een overzichtelijk dossier gebundeld.
Zelfredzaamheid

RELATIVEREN

Terwijl ik schrijf aan een artikel over e-health in combinatie met langer thuis wonen en ik ook andere zaken rond dit magazine regel, speelt er nog een andere kwestie. Die heeft ook met zorg en welzijn te maken en met langer thuis wonen.

THEMA ‘Op alle fronten ontstaat rust’

Een innovatief project waar ouderen, sociaal professionals én mantelzorgers de vruchten van plukken. Dat is de kern van ‘Sociaal Arrangeren', een zorgpilot in Nijmegen. ‘Ik denk dat wij het cement tussen de stenen zijn', vertelt sociaal arrangeur Thirza Snoek.

THEMA Hoe voorkom je financieel uitkleden?

Jaarlijks zijn zo'n 30.000 ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting. Vooral ouderen die zich eenzaam voelen zijn kwetsbaar. Hoe voorkom je als sociaal werker dat je cliënt wordt bedrogen? Bewindvoerder Sacha Ros laat zien wat je kunt doen.

Het 8-fasenmodel laat mensen schitteren: zo werk je ermee

Met het 8-fasenmodel en het bijbehorende werkboek Kr8! kun je cliënten doelgericht laten werken aan hun toekomst. De interventie bestaat 25 jaar, dus een mooi moment voor de vraag: waarom is werken met deze interventie zo effectief? Hulpverlener Lynn van Boxtel en Petra van Leeuwen, die het 8-fasenmodel ontwikkelde, over successen en verbeterpunten.

‘Er zou een verbod moeten komen op doorverwijzen’

Mensen moeten beschikken over te veel ‘instantiekapitaal’: het vermogen om zelf de weg te vinden in de wirwar aan loketten en de juiste houding te tonen tegenover instanties. Dat blijkt uit onderzoek van de UvA en HvA. Hoe kunnen we het vertrouwen van de burger terugwinnen? Onderzoekers Aisa Amagir en Monique Kremer geven advies.
langer thuis wonen

Overbelasting van mantelzorgers: dit zijn de risicogroepen

Zorgen voor hun naasten, dat doen mantelzorgers met liefde. Maar het gevaar is dat zij hun fysieke of emotionele grenzen overschrijden en overbelast raken. Vier soorten mantelzorgers zijn extra kwetsbaar, werd duidelijk tijdens het Congres Samenwerken met de Mantelzorger.
Langer thuis wonen
sociaal arrangeren

Dankzij de sociaal arrangeur houden mantelzorgers in Nijmegen het langer vol

Een innovatief project waar ouderen, sociaal werkers én mantelzorgers de vruchten van plukken. Die zijn de afgelopen 2 jaar behaald met ‘Sociaal Arrangeren’, een zorgpilot in Nijmegen. Mantelzorgers kunnen de zorg voor hun naasten langer volhouden, luidt een van de conclusies.
LVB

Ouders met een LVB begrijpen hun baby beter dankzij Pinkies

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen problemen oplossen en overzicht bewaren lastiger zijn dan voor anderen. Als kersverse ouder kan het daarom lastig zijn de baby op te voeden. Maar er is hulp voor ouders met een LVB: de interventie Pinkies draagt bij aan een veilige hechting.
Zelfredzaamheid

Andries Baart: ‘Soms kun je beter de regels aan je laars lappen’

Bestaanszekerheid gaat over veel meer dan alleen over geld. Toch is de hulpverlening daar vaak nog niet op afgestemd. Een doorn in het oog van hoogleraar Andries Baart. Hij schreef er het essay Een precair bestaan over. ‘De mens- en wereldbeelden die in beleid omgaan, stroken te vaak niet met de mensen om wie het gaat.’

Over zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid zorgt voor dilemma's

‘Wanneer de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden drempels opgeworpen waardoor mensen worden uitgesloten van voorzieningen.' Dat zegt de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag 2016. Ook onder professionals is er een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan en voor welke cliënt. Langer thuis wonen stelt ouderen en zorgverleners bijvoorbeeld dagelijks voor dilemma’s over zelfredzaamheid.

Lees meer

Wanneer is je cliënt zelfredzaam? Wanneer hij of zij het vermogen heeft om zichzelf te redden op alle levensterreinen, met zo min mogelijk professionele ondersteuning. Dat is de formulering in de zorg voor ouderen. Het idee is dat door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid de – extra – zorg kan worden voorkomen of uitgesteld. Maar zelfredzaamheid gaat verder. Het gaat ook over het vermogen om jezelf te redden met behulp van vrienden, buren, familie en vrijwilligers.

Beperkingen zelfredzaamheid

En niet alleen voor ouderen geldt dat professionals inzetten op zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Ook in de schuldhulpverlening, zorg voor chronisch zieken en voor mensen met een beperking is zelfredzaamheid het devies. Het thema is een leidraad geworden in de hulpverlening, maar inmiddels lopen professionals ook tegen de beperkingen op. Want hoe ver kun je gaan met begeleiding van je cliënt met als uitgangspunt zo veel mogelijk zelfredzaam? Veel kwetsbare mensen kunnen niet zelfredzaam zijn, sommige mensen hebben altijd ondersteuning nodig.

Nadruk op zelfredzaamheid

De vraag werpt zich zo langzamerhand op of de – politieke – nadruk op zelfredzaamheid niet al te ver gaat. De nationale ombudsman uitte flinke kritiek in april 2017: ‘Wanneer de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden drempels opgeworpen waardoor mensen, burgers, worden uitgesloten van voorzieningen, overheidsdiensten en al het andere goede dat de samenleving heeft te bieden. Het stellen van eisen aan burgers waarvan vaststaat dat zij daar niet aan kunnen voldoen, is niet behoorlijk.’

Participeren

Maar de professionele nadruk of zelfredzaamheid heeft zeker ook geleid tot verbetering van de hulpverlening. Professionals zijn meer gaan denken en werken vanuit hun cliënt. Er zijn ook organisaties opgericht die zelfredzaamheid als basis hebben voor hun dienstverlening. Zoals de Stichting DeBroekriem, een organisatie die mensen helpt om in de maatschappij te participeren. De oprichters van de stichting geloven dat de zelfredzaamheid van burgers dankzij slimme verbindingen vergroot kan worden. En hun concept is succesvol, want volgens de oprichter heeft 61 procent van de vrijwilligers die zich aanmeldden bij DeBroekriem binnen een half jaar een baan, ook de mensen die daarvoor al langere tijd thuis zaten.

Schulden en zelfredzaamheid

Ook in de schuldhulpverlening is zelfredzaamheid niet alleen een doel, maar ook een middel om schulden kwijt te raken. De kans dat mensen terugvallen in schulden, nadat ze met succes een schuldentraject hebben doorlopen, is best groot. Vier jaar na afronding van het traject zijn er bovengemiddeld veel betalingsachterstanden. Om dit te voorkomen, zou er meer ingezet moeten worden op budgetbeheer. En mensen te leren zelf met hun budget om te gaan.

In dit dossier wordt het thema in allerlei facetten belicht. Het blijft een leidraad in de hulpverlening, immers de beste motivatie is de eigen motivatie. De vraag is hoe ver je als professional kunt gaan in het niet helpen, om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen. Lees in dit dossier de artikelen over deze discussie en over de oplossingen die professionals vinden.

DELEN
Vorig artikelWijkteam
Volgend artikelWmo
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.