Home Nieuws

Nieuws

Armoede en Schuldhulpverlening

Prinsjesdag: Meer geld voor zorg en kwetsbare burgers

Op Prinsjesdag heeft het “oude kabinet” een hart onder de riem gestoken bij kwetsbare groepen: de koopkracht wordt verbeterd. Het Kabinet trekt hiervoor 425 miljoen euro uit.
Verwarde personen

Patiëntenstop in de ggz breidt uit

Volgens GGZ Nederland overwegen meerdere ggz-instellingen een patiëntenstop in te stellen. Instellingen krijgen niet genoeg geld van zorgverzekeraars .
Participatie

De kwetsbare burger participeert nog niet zo goed

De participatiesamenleving vertoont nog een alleszins elitair karakter. Dat constateert Movisie aan de hand van een onderzoek. Niemand weet eigenlijk nog wat er met de participatiesamenleving wordt bedoeld.
Jeugdhulp

Wachtlijst jeugdzorg in drie kwart van de gemeenten

Het geld voor jeugdzorg is in de helft van de gemeenten al op. Voor 2018 denken 9 van de 10 gemeenten niet uit te komen met het budget.
Suïcide

Professional is uitgerust om te praten over suïcide

Praten met mensen die rondlopen met gedachten aan suïcide is lastig. Ook professionals denken vaak dat ze niet voldoende zijn uitgerust met technieken om zo’n gesprek te voeren.
Wmo

Familie weet weinig over Wmo-ondersteuning cliënt

Ruim twee derde van de familieleden van mensen met een verstandelijke beperking zijn niet bekend met het Wmo-loket of met het sociaal wijkteam. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel.
Jeugdhulp

Ook in 2017 weer meer kinderontvoeringen

Het aantal kinderontvoeringen in de zomervakantie is ook in 2017 gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum Internationale Kinderontvoeringen. ‘De toename van ontvoeringen na de zomer onderstreept het belang van goede voorlichting en preventie.’
Transformatie

Van hulpverlenen naar kennis delen

Als gevolg van de decentralisaties, kregen gemeenten de taak om lokaal beleid te gaan maken rondom zorg en ondersteuning. Grote, landelijke, organisaties kregen daardoor minder subsidie van het rijk en werden geacht taken over te dragen aan lokale partijen. Maar hoe schakel je om van hulpverlenen naar kennis delen?
Radicalisering

Gemeenten doen te weinig tegen radicalisering

‘Gemeenten zijn doorgaans pas bereid te investeren in de aanpak, wanneer blijkt dat radicalisering aan de orde is in een betreffende gemeente. Maar het is de vraag in hoeverre het mogelijk is na te gaan of radicalisering speelt, wanneer medewerkers hiertoe niet eerst opgeleid zijn.’
E-health

Wie heeft Het Beste Zorgidee van 2017?

Zorgverzekeraar ONVZ is op zoek naar Het Beste Zorgidee 2017. De indiener van Het Beste Zorgidee ontvangt 10.000 euro om zijn of haar idee daadwerkelijk te realiseren.

Uitgelicht door de redactie

Logo-Sociaal-Werker-van-het-Jaar-2018-vierkant.jpg

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar van start

Ken je een sociaal werker die innovatief, creatief en vooruitstrevend is? En die een echte ambassadeur is van het sociaal werk in deze tijd van vernieuwing? Draag hem of haar dan voor als kandidaat voor de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Iedere maandag en donderdag het laatste nieuws in je mailbox

Veelbesproken thema's

Wmo

Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Als de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden mensen uitgesloten van voorzieningen.' Onder professionals is een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan.
Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.
Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met regels en wetgeving. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar regels en wetgeving kunnen ook de professionele ruimte behoorlijk beperken.