Home Nieuws

Nieuws

Zelfredzaamheid

Meer zelfredzaamheid voor mensen met beperking

Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Dat is het doel van de academie voor Zelfstandigheid. In steeds meer gemeenten kunnen mensen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek modules volgen bij de speciale academie.

Een wereld te winnen voor kunst en positieve gezondheid

Saskia van Grinsven: 'De bijdrage van kunst in de zorg en in de ondersteuning past in de zes dimensies van positieve gezondheid van Machteld Huber, zoals de kwaliteit van leven, meedoen in de samenlevingen zingeving in het leven.’
Wet- en regelgeving

‘Maak cliënt geen budgethouder pgb, dat voorkomt fraude’

Mensen voor wie de zorg is bedoeld, moeten niet langer budgethouder van een persoonsgebonden budget zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het pgb-geld terug te vorderen als er sprake is van fraude.

‘Een sociaal werker heeft veel geduld nodig’

Maar wanneer ben je nou geschikt als Sociaal Werker van het Jaar? In Zorg+Welzijn van november vertellen vijf deskundigen over dé eigenschap die de goede sociaal werker hoort te hebben.
Jeugdhulp

Aantal gevallen van mensenhandel ‘schrikbarend hoog’

Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland, naar schatting 6250 mensen per jaar, is vijf keer zo hoog als het aantal slachtoffers dat daadwerkelijk in beeld komt. ‘Dat is schrikbarend veel. Bovendien is het ook nog zo dat de gevallen die wél gesignaleerd worden niet altijd leiden tot actie om de mensenhandelaar te stoppen.’
Arbeidsvoorwaarden

Ziekteverzuim sociaal werk neemt toe

Ten opzichte van eerdere jaren is het ziekteverzuim in het sociaal werk en in de jeugdzorg in de eerste helft van 2017 toegenomen. In het sociaal werk is het verzuim vergeleken met 2016 toegenomen tot 5,6 procent. In de jeugdzorg lag het ziekteverzuim in de eerste helft van dit jaar op 5,9 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.
Wijkteam

‘We moeten waken voor nieuwe probleemwijken’

Vraag het aan een woonconsulent, verhuurmedewerker of buurtbeheerder in een woonwijk met veel sociale huur en je hoort vaak hetzelfde: de kwetsbaarheid onder huurders toeneemt. De zorgkant van hun werk vraagt meer aandacht dan voorheen.
E-health

Er is wildgroei ontstaan aan ‘afluistertechniek’

In de nachtzorg voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking wordt gebruik gemaakt van akoestische ‘uitluister’-bewaking. Daar is veel kritiek op vanwege privacy van de cliënt en de enorme hoeveelheid foute incidentmeldingen. De inzet van slimme techniek kan hier oplossingen voor bieden.
Wmo

Abonnement Wmo gunstig voor grote zorgvragers

Om een stapeling van kosten te voorkomen en administratieve druk te verlagen, introduceert het nieuwe kabinet een abonnementstarief op Wmo-ondersteuning van 17,50 euro per vier weken. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66): 'Een prettige regeling voor mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben.’
Wijkteam

Meer aandacht nodig voor positieve veiligheid in de wijk

In het dagelijks taalgebruik wordt het woord veiligheid bijna altijd negatief uitgelegd. Vraag iemand naar ‘veiligheid’ en hij zal het hebben over criminaliteit en overlast. Maar veiligheid is meer dan dat. Marc Schuilenburg: ‘Veiligheid gaat ook over geborgenheid, je ergens thuis voelen, zorg en vertrouwen. Over sociale cohesie dus.'

Uitgelicht door de redactie

Nieuws

‘Een sociaal werker heeft veel geduld nodig’

Maar wanneer ben je nou geschikt als Sociaal Werker van het Jaar? In Zorg+Welzijn van november vertellen vijf deskundigen over dé eigenschap die de goede sociaal werker hoort te hebben.
Nieuws

Ziekteverzuim sociaal werk neemt toe

Ten opzichte van eerdere jaren is het ziekteverzuim in het sociaal werk en in de jeugdzorg in de eerste helft van 2017 toegenomen. In het sociaal werk is het verzuim vergeleken met 2016 toegenomen tot 5,6 procent. In de jeugdzorg lag het ziekteverzuim in de eerste helft van dit jaar op 5,9 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.
Achtergrond

Hallo witte hulpverleners

Van Zomergasten met psychiater Glenn Helberg tot het boek Hallo witte mensen van Anousha Nzume. Het racismedebat in Nederland zorgt voor felle gesprekken en veel ongemak. Hoe staat het met de witte bril in zorg en welzijn?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Iedere maandag en donderdag het laatste nieuws in je mailbox

Veelbesproken thema's

Wmo

Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Als de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden mensen uitgesloten van voorzieningen.' Onder professionals is een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan.
Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.
Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met regels en wetgeving. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar regels en wetgeving kunnen ook de professionele ruimte behoorlijk beperken.