Home Nieuws

Nieuws

Arbeidsvoorwaarden

Ziekteverzuim in sociaal werk en jeugdzorg neemt toe

Ten opzichte van eerdere jaren is het ziekteverzuim in het sociaal werk en in de jeugdzorg in de eerste helft van 2017 toegenomen. In het sociaal werk is het verzuim vergeleken met 2016 toegenomen tot 5,6 procent. In de jeugdzorg lag het ziekteverzuim in de eerste helft van dit jaar op 5,9 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.
Wijkteam

‘We moeten waken voor nieuwe probleemwijken’

Vraag het aan een woonconsulent, verhuurmedewerker of buurtbeheerder in een woonwijk met veel sociale huur en je hoort vaak hetzelfde: de kwetsbaarheid onder huurders toeneemt. De zorgkant van hun werk vraagt meer aandacht dan voorheen.
E-health

‘Er is wildgroei ontstaan aan uitluisteren van cliënten’

In de nachtzorg voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking wordt gebruik gemaakt van akoestische ‘uitluister’-bewaking. Daar is veel kritiek op vanwege privacy van de cliënt en de enorme hoeveelheid foute incidentmeldingen. De inzet van slimme techniek kan hier oplossingen voor bieden.
Wmo

Abonnement Wmo gunstig voor grote zorgvragers

Om een stapeling van kosten te voorkomen en administratieve druk te verlagen, introduceert het nieuwe kabinet een abonnementstarief op Wmo-ondersteuning van 17,50 euro per vier weken. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66): 'Een prettige regeling voor mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben.’
Wijkteam

Meer aandacht nodig voor positieve veiligheid in de wijk

In het dagelijks taalgebruik wordt het woord veiligheid bijna altijd negatief uitgelegd. Vraag iemand naar ‘veiligheid’ en hij zal het hebben over criminaliteit en overlast. Maar veiligheid is meer dan dat. Marc Schuilenburg: ‘Veiligheid gaat ook over geborgenheid, je ergens thuis voelen, zorg en vertrouwen. Over sociale cohesie dus.'
Verslaving

Verslavingskunde Nederland wil drempel verlagen

Om het taboe op verslaving te doorbreken, het behandelbereik te vergroten en de behandelresultaten te verbeteren hebben verschillende organisaties hun krachten gebundeld in Verslavingskunde Nederland.
Huiselijk geweld

Mishandelde kinderen vooral uit eenoudergezin

Twee op de vijf kinderen die zijn geregistreerd als slachtoffer van kindermishandeling leeft in een eenoudergezin of in een gezin waarvan de ouders geen betaalde arbeid hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder 16 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.
Huiselijk geweld

‘We laten mishandelde kinderen behoorlijk in de steek’

‘Het is goed dat er de laatste tien jaar zoveel wetgeving is ontstaan om kindermishandeling terug te dringen, maar we moeten niet denken dat dit de oplossing van het probleem is.’ Dat zegt bijzonder hoogleraar Majone Steketee.
Transformatie

‘Het thema collectieve interventies plopt ineens overal op’

De transformatie van het sociaal domein betekent veel veranderingen voor burgers, professionals, gemeenten en organisaties. Die veranderingen zorgen voor vragen. Lisbeth Verharen: ‘Vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein pakken we die vragen op met praktijkgericht onderzoek.’
Wijkteam

‘Bezuiniging in de wijkverpleging onacceptabel’

Vanaf 2019 moet er bezuinigd worden op de wijkverpleging. Volgens brancheorganisatie ActiZ ‘onacceptabel’. Langer zelfstandig thuis wonen gaat samen met uitbreiding van de zorg thuis.

Uitgelicht door de redactie

Achtergrond

Radicaal andere benadering van schulden werkt

Te vaak raken schuldenaren van de regen in de drup. Een andere benadering is noodzakelijk. Maar dat is niet vanzelfsprekend en gaat gepaard met een cultuuromslag. Dat stelt Manuel van der Hoek in Sociaal Bestek.
Nieuws

‘Samenstelling wijkteam belangrijk bij verward gedrag’

‘Signalen dat het niet goed met iemand gaat, moeten eerder opgepakt worden. Sancties voor mensen met verward gedrag zijn lang niet altijd een antwoord.’ Dat staat te lezen in de tussenrapportage van het landelijk Schakelteam.
Logo-Sociaal-Werker-van-het-Jaar-2018-vierkant.jpg
Nieuws

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar van start

Ken je een sociaal werker die innovatief, creatief en vooruitstrevend is? En die een echte ambassadeur is van het sociaal werk in deze tijd van vernieuwing? Draag hem of haar dan voor als kandidaat voor de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Iedere maandag en donderdag het laatste nieuws in je mailbox

Veelbesproken thema's

Wmo

Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Als de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden mensen uitgesloten van voorzieningen.' Onder professionals is een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan.
Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.
Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met regels en wetgeving. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar regels en wetgeving kunnen ook de professionele ruimte behoorlijk beperken.