Home Dossiers

Dossiers

Dementie
Omgaan met dementie

Dossier: omgaan met dementie

Niet alleen de zorg voor mensen met dementie wordt steeds intensiever, ook voor de ondersteuning aan de naasten komt steeds meer aandacht. Wat is hierin de rol van sociaal werkers? Zorg+Welzijn heeft dat in een overzichtelijk dossier gebundeld.
Ervaringsdeskundigen.

Dossier: samenwerken met ervaringsdeskundigen

Module ervaringsdeskundigheid voor sociaal werkers pleit voor cultuuromslag: ‘Veel reflecteren’ De module Ervaringsdeskundigheid geeft sociaal werkers en andere professionals handvatten om ervaringsdeskundigheid goed in te zetten. Wel is volgens de samenstellers van de module een cultuuromslag nodig, met professionals die zich bescheiden opstellen. Dwayne Meijnckens van MIND bespreekt de belangrijkste aanbevelingen. ‘Sta open voor ervaringskennis.’ […]

Dossier: psychische problemen beter begrijpen

Deze week is het De Week van Mentale Gezondheid. Met dit dossier helpen we sociaal werkers psychische problemen zoals depressie, hoarding en eenzaamheid beter begrijpen. Zodat zij samen met cliënten kunnen werken aan mentale gezondheid. 
durf huiselijk geweld te bespreken dossier

Dossier: huiselijk geweld eerder signaleren

In dit dossier vind je een waardevolle verzameling van artikelen gericht op sociaal werkers die zich inzetten voor de preventie en aanpak van huiselijk geweld. We duiken diep in de verhalen van slachtoffers en plegers, de moed om het te bespreken en concrete handvatten om trauma's van huiselijk geweld te signaleren aan te pakken.
schulden

Dossier schuldhulpverlening: praten over schulden

Veel mensen durven niet uit zichzelf te beginnen over schulden. Hoe kun jij als sociaal werker een veilige omgeving creëren zodat je cliënt wel eerlijk en open is over geldproblemen? Zorg+Welzijn schreef daar veel artikelen over, die nu gebundeld zijn in een overzichtelijk dossier.
Omgaan met agressie

Dossier: omgaan met agressie

Of je nu met ouderen, jongeren, mensen met schulden of met jonge moeders werkt: als sociaal werker is de kans helaas aanwezig dat je agressie meemaakt. Hoe reageer je op agressief gedrag van een cliënt en hoe voorkom je escalatie? In dit dossier: - Persoonlijke verhalen van sociaal werkers over de impact van agressie - Visies op agressie: moeten we het (enigszins) accepteren, of moeten we ons er juist steviger tegen uitspreken? - Uitleg over specifieke vormen, zoals online agressie - Praktische tips voor sociaal werkers: herkennen en de-escaleren, hoe bepalend is jouw houding, zelf aangifte doen of niet, humor gebruiken
Zorgmijders
Onbegrepen gedrag

Dossier: zorgmijders en onbegrepen gedrag beter leren begrijpen

Het is voor sociaal werkers lastig om contact te maken met zorgmijders. Zij lijden vaak een teruggetrokken bestaan, dit geeft hen een gevoel van veiligheid wat lastig te doorbreken is. Hoe benader je mensen met onbegrepen gedrag? Hoe doorbreek je weerstand? Hoe verbeter je de samenwerking met andere professionals? In dit dossier delen we belangrijke inzichten en praktische tips over onbegrepen gedrag.
Eenzaamheid
Oude man kijkt uit raam

Dossier Eenzaamheid: het maakt uit hoe we over eenzaamheid praten

Het gevoel van ‘erbij horen’ en ‘ertoe doen’ is voor ieder mens een basisbehoefte. Maar de cijfers zijn alarmerend: in Nederland voelt bijna de helft van de volwassenen (48 procent) zich eenzaam. Onder jongeren tussen de 16 en 25 jaar voelt 1 op de 4 zich zelfs 'erg eenzaam'. Waar kunnen sociaal werkers een verschil maken? In dit dossier vind je tools, visies en uiteraard tips.
Armoede
Bestaanszekerheid dossier: veel meer dan een inkomensvraagstuk

Dossier Bestaanszekerheid: veel meer dan een inkomensvraagstuk

Het gaat er steeds vaker over: bestaanszekerheid. Maar wat valt daar allemaal onder? Wat is de rol van sociaal werkers? In dit dossier over bestaanszekerheid helpen we je het onderwerp te doorgronden.
Informele zorg

Dossier Mantelzorg: goede samenwerking tussen professionals en mantelzorgers

‘Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en moeten ondersteund worden.’ Woorden van de Koning op Prinsjesdag 2023. Met het tekort aan zorgpersoneel en de groeiende vergrijzing doet iedereen een nog groter beroep op mantelzorgers. Goede samenwerking tussen mantelzorgers en professionals wordt alleen maar belangrijker. Ruim 12% van de Nederlanders geeft mantelzorg, 1 op de 10 mantelzorgers is overbelast. In dit dossier vind je tools, meningen, visies en natuurlijk tips om goed samen te werken.
Abonneren