Verward gedrag

Wijkteam
Jessica Gonzalez

Sociaal werker in de Spotlights: Jessica Gonzalez (30)

Als zzp’er heeft ze het brede sociaal domein verkend, tot ze een plekje vond waar ze voor langere tijd neer wilde strijken: het Sociaal Team Gouda. Jessica Gonzalez (30) vertelt in deze eerste aflevering van de rubriek In de Spotlights over haar werkleven en visie op het sociaal domein.
Wijkteam

In Purmerend lukt het: ‘De directe lijn met de ggz is heel waardevol voor wijkteams’

Domeinoverstijgend samenwerken, dat doen sociaal werker Evelien Ulrich en sociaal psychiatrisch verpleegkundige Marloes de Block in wijkteam Weidevenne in de gemeente Purmerend. ‘In het begin was het wel een kwestie van zoeken.’
Omgaan met agressie

Dossier: omgaan met agressie

Of je nu met ouderen, jongeren, mensen met schulden of met jonge moeders werkt: als sociaal werker is de kans helaas aanwezig dat je agressie meemaakt. Hoe reageer je op agressief gedrag van een cliënt en hoe voorkom je escalatie? In dit dossier: - Persoonlijke verhalen van sociaal werkers over de impact van agressie - Visies op agressie: moeten we het (enigszins) accepteren, of moeten we ons er juist steviger tegen uitspreken? - Uitleg over specifieke vormen, zoals online agressie - Praktische tips voor sociaal werkers: herkennen en de-escaleren, hoe bepalend is jouw houding, zelf aangifte doen of niet, humor gebruiken
Dementie

Teun Toebes: ‘We hebben dementie gemaakt tot een sociale dood’

Een reis langs inspirerende voorbeelden in elf landen op vier continenten heeft zorgvernieuwer Teun Toebes overtuigd dat de zorg voor mensen met dementie anders kan. In de documentaire Human Forever laat hij zien dat het kan zonder een systeem dat mensen opsluit buiten de samenleving. 'Anders kijken is anders doen. Als we mensen met dementie echt als mens zien, veranderen alle regels en protocollen waarmee we het systeem hebben ingericht.'
Informele zorg
topvoices

25 invloedrijke denkers en doeners in het sociaal domein

Ze doorbreken taboes, dragen oplossingen aan voor grote maatschappelijke problemen en durven anders te denken. Zorg+Welzijn zet de schijnwerpers op 25 invloedrijke stemmen in het sociaal domein. Laat je inspireren door hun werk, hun visie én hun daden.
Wijkteam
Basisbaan

Impuls voor de samenwerking, maar soms ook omstreden: 5 nieuwe functies in de wijk

Van keukentafelgesprekken bij clienten thuis tot drugscriminaliteit op de hoek van de straat: het takenpakket van een wijkteam is zeer divers. Om de samenwerking in de wijk een boost te geven, zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe rollen ontstaan. Helpt het? Zorg+Welzijn licht vijf opvallende nieuwe functies in de wijk uit.
Wet- en regelgeving
Wet verplichte ggz

5 vragen over de omstreden Wet verplichte ggz: wat moeten sociaal werkers weten?

In de Wet verplichte ggz zijn de rechten vastgelegd van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Maar deze wet is allesbehalve onomstreden. Wat moeten sociaal werkers weten? Zorg+Welzijn geeft antwoord op vijf veelgestelde vragen.
Dementie
Omgaan met dementie

Explosieve toename van dementie onder migranten: is onze zorg wel klaar voor deze groei?

Het aantal mensen met dementie onder de vijf grootste groepen niet-Europese migranten stijgt snel, blijkt uit cijfers van het CBS. 'Onze zorg is daar onvoldoende op voorbereid', zegt Julie Meerveld van Alzheimer Nederland.

Meelopen met de crisisdienst: ‘Situaties met kinderen grijpen me het meest aan’

'In de war zijn' heeft heel veel gezichten, weet Lea Diepgrond (43), sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de crisisdienst van Altrecht in Utrecht. Dagelijks hebben zij en haar collega's te maken met mensen die de draad helemaal kwijt zijn.

‘Jouw eigen houding kan agressie uitlokken’

Als jij een gespannen houding hebt, zend je onbewust signalen uit waarvan de ander onrustig kan worden. Maar hoe blijf je kalm als je weet dat een cliënt zich al meerdere keren agressief heeft gedragen? Agressietrainer Eric van de Meent geeft adviezen en leert je in 5 stappen om met verbale agressie om te gaan.

Over verward gedrag

De problemen van verwarde mensen

Er is beperkte opvang voor mensen die verward gedrag vertonen, omdat het aantal bedden in de ggz is de afgelopen jaren, als gevolg van de ambulantisering, met een derde is afgenomen. Er duiken sindsdien steeds meer berichten op over ‘verwarde personen’ in de wijk. Is dit een logisch gevolg van de ambulantisering? Volgens Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, wel. ‘De afbouw van de bedden is sneller gegaan dan de opbouw van de alternatieven.’

Lees meer

Een aantal ernstige incidenten rond personen met verward gedrag en de jaarlijkse toename van de meldingen over verward gedrag leidden september 2015 tot de oprichting van het Aanjaagteam Verwarde Personen. In opdracht van de ministeries van VWS en V&J heeft het Aanjaagteam gewerkt aan een plan om het complexe probleem rondom de toename van het aantal verwarde personen op te lossen. Een tweede team, het Schakelteam Personen met Verward gedrag, gaat in 2017 en 2018 onder leiding van Onno Hoes, het plan implementeren in de samenleving. Hun missie? Hoes: ‘In de ondersteuning, opvang en zorg van mensen met verward gedrag is het van groot belang dat de persoon zelf en zijn familie centraal staan. Dat hulpverleners nauw samen werken en niet loslaten voordat een ander het overgenomen heeft. Zo raakt niemand tussen wal en schip.’

Tussen wal en schip met verward gedrag

En dat tussen wal en schip raken, gebeurt nu nog wel. Hoes: ‘Als mensen al bij een instantie aankloppen met verward gedrag of in beeld komen, krijgen ze soms niet meteen het juiste antwoord. Vaak worden ze bijvoorbeeld doorverwezen, maar doen ze daar iets mee? Zorg als sociaal professional dat je deze mensen zelf met de juiste personen in contact brengt. Het feit dat ze in beeld komen of om hulp vragen, is al heel wat. Laat ze dan niet vallen. Nu zijn hulpverleners soms bang dat ze iets niet mogen of dat er financiële consequenties aan hun handelen zitten. Daar moeten we vanaf. Help mensen eerst en kijk daarna naar de financiële en juridische gevolgen. Doe je dat niet, raken mensen steeds verder van het pad af.’

Het Schakelteam wil dit voorkomen door partijen te verbinden en door te stimuleren en faciliteren om zo een werkbare, sluitende aanpak te krijgen rondom het probleem verwarde personen.  Een aanpak waarin de persoon met verward gedrag en zijn familie centraal staan. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van een sluitende aanpak, ligt volgens Hoes bij alle betrokken ketenpartners, zowel lokaal als regionaal, onder regie van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van landelijke randvoorwaarden ligt bij de overheden en de landelijke partners, waaronder de zorgverzekeraars.

Personen met verward gedrag geen vaststaande groep

Psychiater en auteur Jules Tielens voegt op deze website overigens een belangrijke kanttekening toe aan het verhaal van Hoes: pas op dat je verwarde personen niet als een vaststaande groep ziet. ‘De verwarde mensen die bij professionals worden aangediend, hebben niet allemaal dezelfde problemen. Als deskundigen moeten we die problematiek eerst afpellen voor we een mening geven. Anders scheren we mensen die, plat gezegd, schijt hebben aan alles over één kam met mensen die niet weten wat ze doen. Bijvoorbeeld tokkies versus mensen in een psychose. Als we de problematiek beter ontleden, weet iedereen beter wat hij moet doen en komen we eerder tot een juiste benadering van de persoon in kwestie.’

Volgens Tielens is het bovendien niet alleen zo dat er meer echt ‘verwarde personen’ op straat te zien zijn. De ‘normale’ mens misdraagt zich ook gemakkelijker. En ook die personen komen soms in aanraking met de politie en worden met het stempel verward gedrag naar bijvoorbeeld een crisisdienst gebracht. ‘Jan en alleman kijkt dan naar deze mensen. Vervolgens wordt een conclusie getrokken. Moet iemand door de psychiatrie behandeld worden of niet? Ook hier is het van belang dat we veel helderder communiceren over wie daarna welke taak heeft want er ontstaat nu vaak erosie aan de verantwoordelijkheden.’

Uitgelicht congres

Congres Samenwerken met de mantelzorger

ReeHorst
DELEN
Vorig artikelVerslaving
Volgend artikelWet- en regelgeving
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.