Coronavirus update
De congressen van Zorg+Welzijn worden georganiseerd volgens de geldende coronamaatregelen van de overheid. De meest gestelde vragen vind je hier: FAQ.

Events en congressen

Meer informatie

Congres Ervarings deskundigheid

Nieuw congres
Hoe breng je ervaringswerkers in je organisatie?
Ede
Meer informatie

Congres Topsprekers in het sociaal domein

Nieuw programma
Topsprekers over de waarden van sociaal werk
Ede
Meer informatie

Congres Huiselijk geweld

Nieuw programma
Eerder signaleren om je cliënt beter te begeleiden
Ede
Meer informatie

Congres Armoede en Schulden: Taboe doorbreken

Nieuw programma
Doorbreek vicieuze cirkel armoede, schulden en schaamte
Veenendaal
Meer informatie

Congres Verslaving in het sociaal domein

Hoe ziet de meest optimale (verslavings)zorg eruit?
Ede