Home Whitepapers

Onze whitepapers

De menselijke maat terug bij de overheid

Waarom vraagt co-creatie een andere benadering van professionals? Hoe betrek je burgers bij beleid rond werk, inkomen en participatie? Hoe kunnen professionals, gemeenten en bewoners samenwerken als het vertrouwen ontbreekt? Dat en meer lees je in deze whitepaper.

Armoede en schulden doorgrond

Hoe kun je mensen met financiële problemen ontstressen en betere keuzes laten maken? Welke knelpunten ondervinden zwerfjongeren met schuldeisers? En wie profiteert eigenlijk van de economische hoogtij? Dat en meer lees je in deze whitepaper.

Armoede en schulden bij uitkeringen

In deze white paper: schokkende cijfers over wat huishoudens met een uitkering structureel tekort komen. Hoe gemeentelijke inkomensondersteuning die tekorten kan verzachten. Hoe het systeem tekortschiet. En hoe vrijwilligers klaarstaan om op lokaal niveau de armoede te bestrijden.

Armoede en schulden in Nederland

Bij het begrip armoede denken we vaak aan hongerige mensen in ontwikkelingslanden. Maar ook in Nederland komt armoede voor. Gelukkig dringt dat besef steeds meer door. Maar hoeveel mensen leven in armoede? Is economische zelfredzaamheid haalbaar? En kan het basisinkomen armoede terugdringen? Lees het in deze whitepaper.

Mensen met verward gedrag

Verwarde personen zijn mensen in crisis. Ze staan symbool voor een systeem waarin gaten zijn geslagen door stelselwijzigingen en bezuinigingen. In deze white paper antwoord op de vragen: hoe heeft het zover kunnen komen? Wie zijn deze mensen eigenlijk? En hoopgevende oplossingsrichtingen.

Inkopen in het sociaal domein

In deze whitepaper geven Niels Uenk, Tim Robbe en Jan Telgen bouwstenen voor het nieuwe sociaal contract. Ze openen met de nieuwe spelregels voor contractering en wat die betekenen voor de praktijk. Vervolgens gaan ze met elkaar in discussie over resultaatgericht inkopen: is dat wel of niet een goed idee?
Abonneren