Home Thema’s

Onze thema's

Armoede en Schuldhulpverlening

Meer dan 220.000 huishoudens in Nederland leven langdurig onder de lage-inkomensgrens - dat is langer dan vier jaar. Tegelijk zijn duizenden professionals bezig om armoede tegen te gaan en mensen die in de schuldhulpverlening terecht komen te helpen.

Ervaringsdeskundig

Wat is de meerwaarde van een ervaringsdeskundige? En wat is zijn positie?

Zelfredzaamheid

Als de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden mensen uitgesloten van voorzieningen.' Onder professionals is een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan.

Alle thema’s

 • Arbeidsvoorwaarden

  Arbeidsvoorwaarden zijn meer dan de cao alleen. Het gaat namelijk ook om zaken als ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers en om een ‘loopbaanbudget’ om verder te komen in je werk.
 • Armoede en Schuldhulpverlening

  Meer dan 220.000 huishoudens in Nederland leven langdurig onder de lage-inkomensgrens - dat is langer dan vier jaar. Tegelijk zijn duizenden professionals bezig om armoede tegen te gaan en mensen die in de schuldhulpverlening terecht komen te helpen.
 • Dementie

  Niet alleen de zorg voor mensen met dementie wordt steeds intensiever, ook de ondersteuning voor naasten, de mantelzorg en vrijwilligerswerk maken dementie tot een indringend thema in het sociaal domein.
 • E-health

  E-health is een ontwikkeling waar we niet meer omheen kunnen. Hulpverlening wordt steeds digitaler.
 • Eenzaamheid

  De afgelopen jaren is in het sociaal werk flink ingezet op projecten tegen eenzaamheid. Voor sociaal werkers ligt een belangrijke taak om mensen te ondersteunen in de maatschappij mee te doen.
 • Ervaringsdeskundig

  Wat is de meerwaarde van een ervaringsdeskundige? En wat is zijn positie?
 • Huiselijk geweld en seksueel misbruik

  Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. Sociaal werkers komen achter de voordeur en kunnen signaleren, hulp verlenen en samenwerken met het landelijke meld- en adviespunt: Veilig Thuis.
 • Jeugdhulp

  Vanaf 2015 wordt de hulp aan kinderen en jongeren gecoördineerd en uitgevoerd door de gemeenten.
 • LHBT

  Het is van belang dat sociaal professionals LHBT’ers niet over het hoofd zien want de problemen die zij ervaren, zoals eenzaamheid, depressies en suïcidaliteit, kunnen groot zijn.
 • Mantelzorg

  Onderzoek laat zien dat het aantal mantelzorgers sterk toeneemt, maar dat mensen zich minder belast voelen. Professionals zijn cruciaal voor mantelzorgers. Lees in dit dossier hoe en waarom.
 • Participatie

  Iedereen die kan werken, maar die het zonder ondersteuning niet redt op de arbeidsmarkt, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.
 • Persoonsgebonden budget

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen cliënten zelf bepalen wie hen waar en wanneer verzorgt. Eigenlijk kopen ze dus, met een vastgesteld geldbedrag, hun eigen zorg in.
 • Radicalisering

  Vervreemding, extremisme, polarisatie en radicalisering. Aanslagen en uitreizen. Het zijn onderwerpen waar de Nederlandse maatschappij steeds vaker mee te maken krijgt. Sociaal werkers, en dan met name jongerenwerkers, worden hier ook tijdens hun werk mee geconfronteerd.
 • Suïcide

  Het aantal suïcides neemt al enkele jaren op rij toe. In 2016 maakten 1894 mensen zelf een einde aan hun leven. Dat zijn gemiddeld ruim 5 zelfmoorden per dag. Betekent dit dat de zorg faalt?
 • Transformatie

  Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De transitie van taken is hiermee achter de rug. Maar hoe staat het met de transformatie van het stelsel?
 • Verslaving

  Wie een verslaving heeft of hiervoor in behandeling is, houdt dit vaak zo lang mogelijk geheim. Ondanks dat bekend is dat miljoenen Nederlanders verslaafd zijn, is het hebben van een verslaving nog steeds een taboe. Hoe doorbreek je dat?
 • Verwarde personen

  Het aantal bedden in de ggz is de afgelopen jaren, als gevolg van de ambulantisering, met een derde afgenomen. Er duiken sindsdien steeds meer berichten op over ‘verwarde personen’ in de wijk.
 • Voltooid leven

  Er gaan stemmen op om ouderen die hun leven als voltooid zien, maar volgens de medische regels niet uitzichtloos en ondraaglijk lijden, stervenshulp te bieden. Of dit een goed plan is, daarover verschillen de meningen zeer.
 • Vrijwilligers

  Vele Nederlanders zijn actief als vrijwilliger. En deze inzet is heel welkom na alle bezuinigingen op gebieden als zorg, welzijn, cultuur, sport en natuurbeheer.
 • Wet- en regelgeving

  Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met regels en wetgeving. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar regels en wetgeving kunnen ook de professionele ruimte behoorlijk beperken.
 • Wijkteam

  Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.
 • Wmo

  Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 • Zelfredzaamheid

  Als de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden mensen uitgesloten van voorzieningen.' Onder professionals is een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan.
 • Welk thema mis je?
  Tip de redactie!