Integraal werken

schulden sociaal werk financiele problemen samenwerken met bewindvoerder

‘Bewindvoerders zijn heel nuttig bij schulden, maar er is veel argwaan voor bewindvoering’

Sociaal werkers melden cliënten met financiële problemen regelmatig te laat aan voor bewindvoering, stelt bewindvoerder Peter Hoornweg. Daardoor kunnen schulden zich opstapelen en dreigen cliënten hun huis te verliezen. Kan dit anders en waar komt die argwaan voor bewindvoerders vandaan?
Nederlandse ouderen

Te dik en toch ondervoed: zo herken je ondervoeding bij ouderen

Steeds meer mensen hebben overgewicht, maar een minstens zo groot probleem wordt vaak over het hoofd gezien: ondervoeding bij ouderen. Dat is schrijnend en het kost de samenleving veel geld: 1,8 miljard euro. Het herkennen van ondervoeding door professionals schiet vaak tekort. Zouden sociaal werkers hier een rol in kunnen spelen?
Wijkteam

In Purmerend lukt het: ‘De directe lijn met de ggz is heel waardevol voor wijkteams’

Domeinoverstijgend samenwerken, dat doen sociaal werker Evelien Ulrich en sociaal psychiatrisch verpleegkundige Marloes de Block in wijkteam Weidevenne in de gemeente Purmerend. ‘In het begin was het wel een kwestie van zoeken.’
IZA-, WOZO-, en GALA-akkoorden

Piet-Hein Peeters adviseert welzijnswerkers: ‘Blijf weg van IZA-, WOZO- en GALA-akkoorden’

Laat de burger niet opdraaien voor de problemen in de gezondheidszorg, maar herstel eerst het opbouwwerk in ere én laat de kracht van lokale gemeenschappen opbloeien. Daarvoor pleit journalist Piet-Hein Peeters in zijn essay “Eerst het samen leven, dan de gezondheidszorg”.
Zorgmijders
taalschool maakt zorg toegankelijker

Ziek, maar niet naar de dokter durven: voor nieuwkomers is het Nederlandse zorgsysteem te complex

Het Nederlandse zorgsysteem is complex, vooral voor nieuwkomers zonder taal- en cultuurkennis. Onbekend maakt onbemind. Zo blijven mensen rondlopen met buikklachten, geldzorgen of trauma van het vluchtverleden, met alle gevolgen van dien. Taalschool Queridon richt zich daarom op de gezondheid van haar cursisten. ‘De stap naar een Nederlandse zorgverlener is soms bijna niet te doen.’
Integraal werken

Veel mensen komen online niet mee: deze adviezen verkleinen die digitale kloof

Een op de vijf Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar heeft geen of beperkte digitale vaardigheden, blijkt uit onderzoek van Digital Economy and Society Index (DESI). Nada de Groot van Movisie legt uit wat nodig is om de samenleving wél digitaal inclusief te maken.
Integraal werken
Social designers

Wat doet die hippe social designer eigenlijk? Een kijkje in de keuken

Een social designer werkt aan maatschappelijke problemen op een vernieuwende en creatieve manier. Hoe pakt hij of zij dit aan en wat kun je hier als sociaal werker van leren? Journalist Diana van den Eijnden zocht dit uit. 
Integraal werken
Sociaal werker Ilonka Jansen

Uitgescholden voor rotte vis maar onvermoeibaar: met sociaal werker Ilonka de wijk in

Ze praat soms wekenlang door de brievenbus, wordt regelmatig uitgescholden voor rotte vis en kan heel goed tegen stank en viezigheid. ‘U bent het waard’, zegt ze vaak tegen haar cliënten. Een kijkje in de wereld van Ilonka Jansen en haar collega’s van het outreachteam Nieuwegein.
het laatste nieuws in het sociaal domein

Het laatste nieuws in het sociaal domein: in 5 minuten bijgepraat

In de 2e week van 2024 gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. Onder andere over hoe de zorg weer een publieke sector kan worden, een Meldpunt-aflevering over twee mantelzorgers die 3 miljoen stalen van hun moeder, en de inzet van een psycholance voor verwarde mensen in Den Haag. Lees snel verder. In slechts een paar minuten ben je weer helemaal bij!
Armoede

Hoe je armoede duurzaam aanpakt? Door bij de kinderen te beginnen!

Met het project Zakgeldkanjers gaan Toine en Daphne de strijd aan met kinderarmoede. Toine Megens is sociaal raadsman, Daphne Waaijenberg is jeugdwerker. ‘Om de kans te hebben armoede te voorkomen, moet je er gewoon heel vroeg bij zijn.’

Over integraal werken

Hoe werk je effectief integraal?

Integraal werken is inmiddels een vast onderdeel van de werkwijze van sociaal professionals want met de veranderingen in zorg, welzijn, werk & inkomen hebben professionals met verschillende expertises elkaar steeds meer nodig.

Lees meer

Integraal werken. Het is binnen het sociaal domein een begrip dat veel genoemd wordt, maar wat houdt het nou precies is? Hilde van Xanten, senior adviseur sociale zorg bij Movisie: ‘Volgens mij zijn er twee dimensies van integraal werken. Aan de ene kant zijn er de organisatorische aspecten om tot een gezamenlijk ondersteuningsplan en uitvoering te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ontwikkelen van werkwijzen en afspraken over het benutten van verschillende expertises. Aan de andere kant gaat integraal werken over een aanpak waarin er aandacht is voor alle leefgebieden van een cliënt als één samenhangend geheel, waar de cliënt en zijn netwerk ook veel over te zeggen heeft. Nu zit het nog vaak op de samenwerking van de professionals, het moet door ontwikkelen naar echte samenwerking mét de cliënt, die moet en mag meebepalen wat er moet gebeuren.’

Integraal werken over de wetten heen

Van Xanten is ziet dat er in het land steeds meer aandacht is voor hoe integraal te werken, er wordt geëxperimenteerd en er zijn ook al goede voorbeelden te vinden. Toch is er nog volop ruimte voor verbetering. Niet alleen wat betreft de positie van cliënten bij het integraal werken, maar ook wat betreft de samenwerking tussen professionals en de randvoorwaarden daarvoor. ‘We zien heel vaak dat bijvoorbeeld zorg en ondersteuning én werk en inkomen nog niet natuurlijk samenwerken. Ze vallen in verschillende wettelijke kaders, met eigen regels en werkwijzen en dan wordt het voor professionals lastig om een samenhangend ondersteuningsplan op maat op te stellen. Maar op de plekken waar gemeente en aanbieders samen komen tot één visie, de werkwijzen echt op elkaar afstemmen en de bekostiging daarop laten aansluiten, blijkt het wel mogelijk.’

Integraal werken sociaal domein en ggz

Ook de samenwerking tussen het sociaal domein en de ggz is nog niet vanzelfsprekend. Daar zijn allerlei redenen voor zoals andere vormen van financiering, andere regels en verantwoordelijkheden en issues rond privacy. Maar toch zou het morgen al anders kunnen én moeten, vindt psychiater Niels Mulder. l jarenlang pleit hij voor een betere samenwerking tussen het sociaal domein de ggz. En ondanks dat die samenwerking mondjesmaat op gang komt, zijn er nog grote stappen te maken. ‘Heel veel cliënten en patiënten hebben te maken met zowel psychische als sociale problemen. Om hen echt goed te helpen, moeten het sociaal domein en de ggz dus samenwerken. Dat gebeurt echt nog te weinig. Het zit nog niet in het systeem en is geen basisprincipe.’

Verschuil je niet

Toch blijft de echte samenwerking vanwege de eerder genoemde redenen vaak nog achterwege. Maar je achter die redenen verschuilen is volgens Mulder niet nodig. ‘Theoretisch gezien kunnen we die samenwerking morgen al verbeteren. Er staat ons niks in de weg. Als professional moet je zelf je professionele vrijheid en verantwoordelijkheid gebruiken om te doen wat goed is. De zuilen en de schotten die er nu zijn, en die een samenwerking misschien bemoeilijken, hebben we zelf in het leven geroepen en kunnen we dus ook zelf weer laten wegvallen.

Niveaus integraal werken sociaal domein

Dat kan op verschillende niveaus. Voor de bovenste twee niveaus, regionale samenwerking en landelijke akkoorden, is tijd nodig. Maar het eerste niveau, dat van de cliënt, is een niveau waar we met elkaar morgen al het schot kunnen laten vallen. Ik kan morgen al de samenwerking zoeken met een collega uit het sociaal domein om zo samen mijn patiënt of cliënt te helpen. Het schot tussen de samenwerking van sociaal domein en ggz hoeft er op dit niveau echt niet te zijn. Dat houden we zelf in stand.’

Uitgelicht congres

Congres Samenwerken met de mantelzorger

ReeHorst