Home Movisie

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Artikelen van en over Movisie

LVB
licht verstandelijke beperking

Hoe benutten we de vrije tijd van mensen met een lvb beter?

Vrije tijd is nog te vaak het sluitstuk in de ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijk beperking (lvb) terwijl het heel belangrijk is voor sociale contacten, het gevoel van betekenis te zijn en de bestrijding van eenzaamheid, zegt Els Hofman, onderzoeker bij Movisie. ‘Er moet echt een tandje bij.’
Participatie
Sterk door werk

Hoe je cliënten stimuleert om weer te dromen van uitdagend werk

Werken draagt bij aan herstel van mensen met psychische kwetsbaarheden. Sterk door Werk is een landelijk programma dat deze mensen helpt om zo vroeg mogelijk weer betrokken te raken bij het arbeidsproces. Ook als sociaal werker in de wijk kun je hierbij een rol spelen. Monique Wassenburg van Sterk door Werk legt uit hoe.
Wet- en regelgeving
foto: Vladimir Fill via Pixabay

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer – wat kan wel en absoluut niet?

In deze tijd van kerst- en nieuwjaarsborrels is het vaak aan de hand: een enthousiaste omhelzing, een schuine grap of twee collega’s die er samen tussenuit piepen. Een gratis webapp leert je om te herkennen of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hoe je kunt reageren als je er zelf mee te maken hebt of het ziet gebeuren.
Participatie

Zo kunnen meer mensen met migratieachtergrond duurzaam aan de slag

Zelfs nu de banen in veel sectoren voor het oprapen lijken te liggen, staan mensen met een migratieachtergrond nog vaak aan de kant. Wat kunnen professionals die deze mensen vanuit de bijstand naar werk begeleiden, daaraan doen? Als antwoord op die vraag ontwikkelde Movisie in samenwerking met beroepsvereniging SAM de training Inclusief werken aan werk. De training is ontwikkeld in opdracht van het programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van SZW.
Wijkteam

Israël en Palestina: zo kun je als sociaal werker verbindend werken

De gruwelijke situatie in Israël en Palestina heeft ook hier impact. Als sociaal werker kun je geconfronteerd worden met spanningen en conflicten tussen groepen. Als je wilt werken aan verbinding tussen mensen, sta je gelukkig niet met lege handen. Movisie verzamelde verbindende initiatieven en legt uit waarom ze effectief zijn. 'Laat zien dat je je best doet om inclusief taalgebruik toe te passen.'
Langer thuis wonen

Schat aan kennis verzameld voor betere samenwerking met ouderen

Eén op de vijf mensen in Nederland is 65 jaar of ouder. Movisie ontwikkelde de afgelopen jaren vele tools om ouderen te bereiken met initiatieven en om ze te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en activiteiten. Die zijn nu allemaal gebundeld in een toolkit. Ouderenexpert Els Hofman: ‘Het is doodzonde als je de zaadjes niet tot bloei laat komen.’
Wijkteam
sociaal arrangeren

5e landelijke peiling sociale wijkteams: zo staan ze ervoor

Hoe vergaat het de wijkteams? Movisie onderzoekt dit sinds 2014 en uit de nieuwste peiling blijkt: de samenwerking met andere partijen gaat steeds beter en de expertise binnen de teams neemt toe. Maar ook blijkt – opnieuw – dat meer collectief werken ingewikkeld is. Movisie onderzoeker Silke van Arum legt uit hoe dat komt, en wat sociaal professionals desondanks kunnen doen.
Zelfredzaamheid

WAT WERKT Digitale inclusie

Een op de vijf Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar heeft geen of beperkte digitale vaardigheden, blijkt uit onderzoek van Digital Economy and Society Index (DESI). Nada de Groot van Movisie legt uit wat nodig is om de samenleving wél digitaal inclusief te maken.
Zelfredzaamheid
opbouwwerk

BPSW, SWN en Movisie: ‘Laten we het eens over samenlevingsopbouw hebben’

De aandacht voor opbouwwerk zit in de lift, net als het aantal vacatures. Dat is positief. Maar opbouwwerk is geen duizenddingendoekje en moet niet gezien worden als de probleemoplosser van de wijk, zegt Mariël van Pelt van Movisie. BPSW, SWN en Movisie pleiten voor een extra impuls van opbouwwerk om de potentie beter te benutten.
Armoede
aanpak armoede en schulden

Aanpak armoede en schulden: ‘Eigen schuld dikke bult klopt gewoon niet’

In de verkiezingsprogramma’s en in de media gaat het vaak over bestaanszekerheid en armoede. Er valt zo veel te weten over dit complexe vraagstuk dat begin en einde zoek dreigen te raken. Movisie brengt de laatste inzichten uit wetenschap, praktijk en ervaringskennis samen in het dossier 'Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden'. De sociaal professional kan zijn kennis aanscherpen tijdens de vijfdaagse Challenge Armoede 2023.
Abonneren