Home Movisie

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Artikelen van en over Movisie

Foto Pixabay

De helft van alle sociaal werkers ervaart discriminatie, dit is er tegen te doen

Veel sociaal professionals hebben met discriminatie te maken: 49% heeft zelf discriminatie ervaren en 71% ziet het gebeuren tijdens het werk. Ook maken sociaal werkers zich soms onbedoeld zelf schuldig aan discriminatie. Wat werkt om het aan te pakken?
Informele zorg

Benut vrijwillige energie beter door te tinkeren

Nieuwe vormen van vrijwillige inzet vragen om nieuwe wervingsmethoden. Movisie onderzocht bij acht Almeerse organisaties hoe zij tinkeren. Deze methode van experimenteren blijkt wonderwel te passen om vrijwillige energie te laten floreren. Flexibeler kijken naar de mogelijkheden van vrijwilligers is een van de lessen, maar er zijn er meer, en met gesprekskaarten kun je die lessen praktijk maken.

80% van de sociaal werkers heeft stress door de registratiedruk

Meer dan een derde van de werktijd van sociaal werkers gaat op aan administratie. Bij 4 van de 5 professionals zorgt dit voor stress. Dat blijkt uit een onderzoek door Movisie onder ongeveer 200 sociaal werkers. Waardoor ontstaat de registratiedruk? En vooral: hoe kan die omlaag?
Wijkteam

Eyeopener: samenwerking professionals en bewonersinitiatieven leidt tot omzien naar elkaar

Sociale wijkteams en maatschappelijke organisaties willen graag collectieve oplossingen zoeken voor veelvoorkomende problemen. Als dat lukt, hebben cliënten er vaak baat bij. Movisie zocht uit wat er nodig is voor een soepele samenwerking met partners, zoals met bewonersinitiatieven in de wijk.

Professionele moed en lef bij huiselijk geweld: ‘Geen vrijbrief voor cowboygedrag’

Moed en lef, dat heb je of dat heb je niet. Zo denken we er doorgaans over, als een vaststaande toestand, een karaktereigenschap. Maar professionele moed en lef is iets dat je zeker kunt ontwikkelen. Movisie ontdekte samen met sociaal werkers dat goede intervisie daarvoor cruciaal is. Het kennisinstituut ontwikkelde daarom een intervisiebord als praktische tool.
Zelfredzaamheid

Kleurenblindheid in de wijk is niet onschuldig

Meer dan de helft van de sociaal werkers meldt situaties met discriminatie niet. Dat blijkt uit onderzoek van Movisie. Bovendien wordt discriminatie op de werkvloer vaak niet eens herkend. Onderzoeker René Broekroelofs vertelt hoe het anders kan. En moet. ‘Want kleurenblindheid lijkt misschien onschuldig, maar dat is het niet.’
LVB

Lifecoach kan groot effect hebben voor mensen met een lvb

Stel je voor dat je een licht verstandelijke beperking hebt en dat er op de achtergrond altijd een coach beschikbaar is. Iemand die met je meedenkt op alle levensdomeinen. In Zwijndrecht eindigde onlangs een tweejarige pilot met drie lifecoaches. Movisie monitorde de voortgang. ‘Ze besteden negentig procent van hun tijd aan de cliënten.’
Informele zorg

Vrijwilligerswerk stimuleren draait om kunnen, willen en mogen

Een aanzienlijke groep mensen doet geen vrijwilligerswerk, maar is hier eventueel wel toe bereid, blijkt uit meerdere onderzoeken. Om vrijwillige inzet en actief burgerschap te stimuleren, is aansluiten bij drie factoren cruciaal: kunnen, willen en mogen. Hoe dat concreet kan, beschrijft Movisie in een nieuw dossier.
Professionalisering

COLUMN Afwijken van de regels!

Het ministerie van VWS gaat er in diverse beleidsbrieven vanuit dat de problemen in de (langdurige) zorg zullen worden opgelost in het sociaal domein door sociaal werkers.

De klimaatcrisis is óók een sociale crisis: ‘Het is reden om nú in actie te komen’

Sociaal werkers komen achter de voordeur. Zij kunnen als geen ander het tekortschieten van sociaal beleid blootleggen. Doe dat ook als het over klimaatrechtvaardigheid gaat, is de oproep van Maja Ročak. Zij is één van de schrijvers van het ‘Pleidooi voor een eco-sociale benadering van sociaal werk’.