Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Verwarde personen

Beperkte professionele ruimte maakt maatwerk onmogelijk

Beperkte professionele ruimte maakt maatwerk onmogelijk
Zorg en hulp voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening schiet tekort. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een kritisch rapport. ‘Zorg- en hulpverleners moeten meer domein overstijgend samenwerken en vaker patiëntinformatie met elkaar delen.’
Ervaringsdeskundig

Ik kies menselijke nabijheid boven professionele afstand’

Ik kies menselijke nabijheid boven professionele afstand
Een veilige jeugd was Toon Walravens niet beschoren. ‘Mijn ouders hadden een café waar criminelen, prostituees en pooiers aan de bar zaten. Alcoholmisbruik en geweld waren dagelijkse kost.’ Het leven van Toon speelde zich deels binnen, deels buiten de gevangenis af. Inmiddels gaat het goed met hem en zet hij zijn ervaring in om anderen te helpen.
Verwarde personen

Meldpunt niet-acute zorg voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen

Meldpunt niet-acute zorg voorkomt dat mensen tussen al en schip vallen
Hoe creëren we een écht sluitende aanpak rondom mensen met verward gedrag? Die vraag is, helaas, nog steeds actueel. ‘Door een aantal gebeurtenissen die grote maatschappelijke impact hadden, is de aandacht naar oplossingen voor acute zorg en veiligheid gegaan. Maar er is meer nodig want er is een grote groep die tussen wal en schip dreigt te vallen.'
Verwarde personen

Zorg voor mensen met verward gedrag? ‘Het glas is half leeg’

‘We moeten mensen met verward gedrag eerder helpen’
Het aantal incidenten met mensen met verward gedrag waarbij de politie wordt ingeschakeld, is in vier jaar tijd ruim vijftig procent gestegen. Bij het gros van deze mensen is helemaal geen politie-ingrijpen nodig, zegt Henk van Dijk, landelijk programmaleider Personen met Verward Gedrag bij de Nationale Politie. ‘Zij hebben vooral zorg nodig en daar ontbreekt het aan.’
Dementie

Dementiezorg? ’Gemeente heeft beperkt budget en neigt naar beknibbelen’

Dementiezorg? ’Gemeente heeft beperkt budget en neigt naar beknibbelen’
Eén op de vijf Nederlanders krijgt een vorm van dementie. Niet alleen de overheid wil hen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen; ook mensen met dementie zelf blijven liever thuis wonen. ‘Dat kan alleen met tijdige professionele steun en in een dementievriendelijke samenleving.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Aantal studenten in schuldhulpverlening in een jaar tijd verdubbeld

Aantal studenten in schuldhulpverlening in een jaar tijd verdubbeld
Het aantal studenten met problematische schulden dat gebruikt maakt van schuldhulpverlening neemt hand over hand toe. 'De schuldhulpverlening aan studenten staat nog in de kinderschoenen. Het is een nieuwe doelgroep waar we alert op moeten zijn.’
Jeugdhulp

Samira Fdani: ‘Je weet vooraf niet wie kwetsbaar is’

De intekenlijst is zo gevuld met de kinderen die wel in de kinderraad willen. Zou het vinden van kwetsbare kinderen niet moeilijker moeten zijn? Zijn dit dan de 'echt kwetsbare kinderen' die je als sociaal werker wil bereiken? 'Dat weet je nooit', zegt Samira Fdani. 'Je komt er pas achter wat er speelt bij kinderen als je ze leert kennen.'
Participatie

Beschut werk: wel budget, weinig werkplekken

Beschut werk: wel budget, weinig werkplekken
Wel willen werken, maar geen werk krijgen. Dat geldt voor veel mensen met een indicatie beschut werk. Gemeenten hebben budget om werkplekken voor hen te organiseren. Twee derde van de gemeenten loopt sterk achter. Hier is minder dan de helft van het aantal werkplekken van de taakstelling gerealiseerd.
Jeugdhulp

Rondom Jong zet professionals aan tafel

Rondom Jong zet professionals aan tafel
Er zijn nog wat blinde vlekken op te sporen in de preventie rond en hulp en begeleiding aan jongeren met depressieve gedachten. Het project Rondom Jong laat zien hoe professionals mentale gezondheid kunnen bevorderen en de begeleiding en de hulp aan jongeren kunnen verbeteren.
Wmo

SCP: Zorg voor langer zelfstandig wonen hoort niet bij wijkteam

De toekomstige ouderenzorg heeft meer specifieke deskundigheid van professionals nodig om ouderen thuis te begeleiden. Dat blijkt uit de kennissynthese van het Sociaal en Cultureel Planbureau. ‘Er wordt nog steeds te veel op de eigen kracht ingezet’.