Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Jeugdhulp

Dai Carter (Kamp van Koningsbrugge): ‘Jullie kunnen de pot op met je school’

Voor de tv-serie Kamp van Koningsbrugge traint Dai Carter burgers die willen bewijzen dat ze geschikt zijn voor de special forces van de landmacht. Dit is zijn persoonlijke verhaal over een moeilijke jeugd, het volgen van speciaal onderwijs, veerkracht en hoe hij leerde zijn explosieve karakter onder controle te krijgen. 'Drie minuten lang trapten we elkaar de hersens in.'
Wmo

‘Denk niet te snel: dat gaat nergens over, buren kunnen ervan wakker liggen’

‘Voordat de buurtbemiddelaars op stap gaan, checken we eerst of er wel contact mogelijk is tussen buren.’ Aldus Bente London, directeur van Beter Buren, de Amsterdamse organisatie die bemiddelt bij burenruzies. Zo worden escalaties in burenconflicten – klappen, bedreiging - voorkomen, al 27 jaar. Het aantal bemiddelingen waarbij sprake is van complexe problemen stijgt flink.
E-health

Succes voor Welzijn op Recept: huisarts en welzijn delen makkelijker informatie

In Barneveld werken de huisartsen en Welzijn Barneveld sinds eind 2021 samen aan Welzijn op Recept. Automatiseerder AdSysCo legt momenteel de laatste hand aan de koppeling tussen de informatiesystemen van de beide domeinen. ‘Dit gaat de samenwerking veel makkelijker maken’, zegt bestuurder Ellen Alders van Welzijn Barneveld.
Wmo

‘De focus op veerkracht is net zoiets als zelfregie: los het zelf maar op’

1 op 6 volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau vorige week. Deze burgers hebben weinig hulpbronnen en het sociaal werk heeft een belangrijke rol hen te ondersteunen. Veerkracht wordt het motto, zegt lector sociale integratie Sabrina Keinemans. ‘En dat is niet wat we nodig hebben aan hulp. We moeten terug naar de presentie van het sociaal werk.
Eenzaamheid
Jongere vrouw en oudere man maken selfie

Nieuwe campagne tegen eenzaamheid: ‘Ouderen zien op tegen de zomer’

Stichting Met je Hart vraagt deze maanden aandacht voor zomereenzaamheid onder ouderen. ‘We willen sociaal werkers ontlasten door de samenleving te activeren’, legt directeur Aimée Romme uit.
Participatie

Meedoen in de samenleving betekent ook aan de juiste deur kloppen

1 op de 7 volwassenen in Nederland heeft moeite met basisvaardigheden en dat maakt het moeilijk om mee te doen in de samenleving. Toch richt het sociaal werk niet nadrukkelijk de pijlen op die basisvaardigheden zoals lezen, rekenen, digitale handelingen. Movisie presenteert een serie beeldreportages van succesvolle voorbeelden in de praktijk waar dat wél gebeurt. ‘In deze praktijkverhalen klopt iedereen aan de goede deur.’
Zelfredzaamheid

THEMA Feiten & Cijfers

Positieve gezondheid is een brede benadering van gezondheid. De focus ligt op de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt, maar hoe zien de cijfers er eigenlijk uit met betrekking tot dit onderwerp? De antwoorden op deze vraag geven we hier.
Professionalisering

EDITORIAAL Wegwijs

Begin januari begon ik bij Zorg+Welzijn. Ik had mij vooraf goed ingelezen, en had een duidelijk beeld van het mooie magazine en de uitdagingen die er zijn. Af en toe verzucht ik nog wel eens: 'Was het nog maar januari…'
Zelfredzaamheid

THEMA Reportage ‘Het gaat om de kracht van herhaling’

Vanaf haar ontstaan werkt Welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Schans vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Dit heeft effect op zowel bewoners, medewerkers en netwerkpartners. Bewoner Addie Van Rossum-Lefeber: 'Mensen worden actiever, er ontstaan meer onderlinge contacten en de sfeer in ons dorp wordt beter.'
Zelfredzaamheid

Hoe stimuleer je gedragsverandering vanuit Positieve Gezondheid?

Een nieuw studieboek over Positieve Gezondheid helpt sociaal werkers en andere professionals de gedragsverandering te bewerkstelligen die de cliënt wenst. Medeauteur John Dierx legt met praktische voorbeelden uit hoe sociaal werkers dat 'andere gesprek' kunnen voeren en kunnen samenwerken met zorgverleners.