Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Professionalisering

‘Sociaal werkers moeten kennis beter kunnen benutten’

Het ontbreekt in het sociaal werk aan een solide kennisbasis. In de Routekaart ‘Op weg naar een stevig kennisfundament Sociaal Werk’ is uitgewerkt hoe daar verandering in te brengen. Het gaat over twee sporen: er komt meer sociaal werk kennis en die wordt bovendien beter benut in de werkpraktijk.
Participatie

Cursus streektaal: hoe je met plat praoten het vertrouwen wint van cliënten

Hoo geet ’t ow vandage? Zo vraag je in het Achterhoeks, of eigenlijk Achterhooks, hoe het met je cliënt gaat. Die paar woordjes streektaal spreken kan heel veel goeds doen voor de band met je cliënten, blijkt uit onderzoek. Lees hoe sociaal werkers dialect in hun voordeel kunnen gebruiken, plus: een korte taalcursus dialect.
Eenzaamheid

Met Fietsmaatjes bloeien cliënten die minder mobiel zijn weer op

Verpleegkundige Tekla Zwinkels zag hoe haar rolstoelafhankelijke oma genoot van de wind in haar haren toen ze op een duofiets zat. Dat gevoel gunde ze veel meer mensen met weinig sociale contacten. Welzijnsadviseur Pauline Zwinkels zag meteen de meerwaarde en zo begon Fietsmaatjes. 
Wijkteam

‘De meest problematische wijken hebben de beste professionals nodig’

De leefbaarheid in kwetsbare wijken staat onder druk. Een gebiedsgerichte aanpak van 20 jaar moet uitkomst bieden, het Verwey-Jonker Instituut en Platform31 beschrijven in een praktijkboek 4 bouwstenen. Wat betekent meer slagkracht in de wijk voor de sociaal werker?
Wijkteam

‘Focus nu niet op de problemen, maar op de kracht van een wijk’

Gemeenten, welzijnsorganisaties en zorginstellingen zoeken manieren om bewoners meer te betrekken en te zorgen voor meer verbinding in de wijk. ‘Dit vraagt wel een omslag voor de sociale professional in die wijken’, zegt Joop Hofman, directeur van Rode Wouw.
Wijkteam

Kwetsbare Rotterdamse jongeren onvoldoende geholpen: ‘Opbouwwerk moet terugkeren’

De gemeente Rotterdam laat diverse kansen onbenut om jongeren met problemen passende hulp te bieden, blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam. ‘Ik hoop dat dit rapport de aanzet is voor een terugkeer naar het opbouwwerk onder jongeren.’

EDITORIAL Jij maakt het verschil

Wat 'de sociaal werker' in mijn ogen kenmerkt, is dat hij vriendelijk, geïnteresseerd en empathisch is. Dat hij het beste voor zijn cliënten wil en alles doet wat in zijn macht ligt om dat te bereiken.
Participatie

Regenboogsteden verbeteren emancipatie van lhbti+ personen

Op 14 oktober spreekt minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het vijfde Congres Regenboogsteden. Sociaal werkers, beleidsmedewerkers en vrijwilligers kunnen zich laten bijpraten over het aanbod voor lhbti+ personen. Dat is hard nodig, want diverse groepen ervaren zelfs dubbele discriminatie. 
Zelfredzaamheid

Hoe stimuleer je gedragsverandering vanuit Positieve Gezondheid?

Een nieuw studieboek over Positieve Gezondheid helpt sociaal werkers en andere professionals de gedragsverandering te bewerkstelligen die de cliënt wenst. Medeauteur John Dierx legt met praktische voorbeelden uit hoe sociaal werkers dat 'andere gesprek' kunnen voeren en kunnen samenwerken met zorgverleners.
Jeugdhulp

Vooral meisjes hebben het mentaal zwaar: ‘Meer sociaal werk op school nodig’

Het is slecht gesteld met de mentale gezondheid van meisjes op middelbare scholen. Het lijkt erop dat dit te maken heeft met de coronamaatregelen en de druk te moeten presteren. Universitair hoofddocent Gonneke Stevens: ‘Jongeren zijn angstiger en somberder geworden en hebben meer ondersteuning nodig van sociaal werkers.’