Home Auteurs Posts van Herman Keppy

Laatste artikelen van deze auteur

WRR wil meer preventie voor de gezondheid van lagere klasse

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bepleit in haar rapport een andere aanpak voor het preventiebeleid in de zorg. Nederlanders zijn gezonder geworden, maar de verschillen tussen de sociaaleconomische groepen zijn niet afgenomen.

Wijkteam van kastje naar muur

Daphne van Knippenberg vertelt over het bijzondere dossier dat haar wijkteam handenvol werk kostte.

‘Bedreigers koningshuis in beeld bij zorg en politie’

Ongeveer vijftien verwarde mensen in Nederland bedreigen met grote regelmaat leden van het koningshuis, de ministerraad en Eerste en Tweede kamer. Deze groep is in beeld gekomen van de politie in de Pilot Dreigingsmanagement. Wie zijn die vijftien, hoe worden zij in de gaten gehouden en hoe worden ze geholpen?

Nieuwe financieringsbronnen welzijn

Welzijnsorganisaties waren altijd sterk afhankelijk van subsidies van gemeenten of andere overheden. Deze eenzijdige financieringsrelatie maakt hen zeer kwetsbaar, zeker in tijden van bezuinigingen. Welzijnsorganisaties kunnen echter hun financieringsbasis verbreden. De community Nieuwe financieringsbronnen voor welzijn Zuid-Nederland kan daarbij van pas komen.

Leidraad voor kwaliteit in de Wmo

Een nieuwe brochure in de serie ‘Anders werken’ van het kennisprogramma Cliëntenparticipatie biedt zowel gemeenten als cliëntenorganisaties en Wmo-raden handvatten om het kwaliteitsbeleid in de Wmo op goede manier in te richten.

Populaire artikelen