Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Cao’s in zorg en welzijn

Voor iedere deelsector in de zorg worden voor periodes van een tot vijf jaar aparte cao’s afgesproken. Daarin staan arbeidsvoorwaarden als salaris, vakantiedagen, werktijden en bijscholing. Hier een overzicht van de belangrijke cao’s in zorg en welzijn.
cao's in zorg en welzijn
Foto: ANP Photo

Cao VVT

De cao VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) geldt voor medewerkers in de (ouderen) verzorging, verpleging, kraamzorg en thuiszorg.  De werknemers zijn georganiseerd in CNV Zorg & Welzijn, Abvakbo FNV, Nu’91 en FBZ en de werkgevers in ActiZ en BTN. Op 27 januari 2015 is de nieuwe Cao VVT definitief in werking getreden.

Looptijd: september 2014  – april 2016.

Loonontwikkeling

december 2014: eindejaarsuitkering.
1 januari 2015: eenmalige uitkering van 0,25 procent van 12 maal het maandsalaris van januari 2015.
1 maart 2015: 1,5 procent salarisverhoging.
december 2015: eindejaarsuitkering.
1 januari 2016: 0,3 procent salarisverhoging.

Belangrijke wijziging: De toeslag inconveniënte uren voor de thuiszorgmedewerkers is vervangen door de onregelmatigheidstoeslag (ORT) zoals in de V&V-huizen is ingegaan op 1 januari 2014. Voor de Kraamzorg is er niets veranderd per 1 januari 2014.

Download hier de cao VVT >>

Cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening

In november 2014 hebben de MOgroep en CNV Publieke Zaak een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao W&MD. Deze cao is voor sociaal cultureel werkers, werknemers die zich bezighouden met het bevorderen van arbeidsparticipatie, peuterspeelzaalwerk, welzijn van jeugd, welzijn van minderheden, vluchtelingen en asielzoekers, maatschappelijke dienst- en hulpverlening, welzijn ouderen, maatschappelijke opvang.

Looptijd: 1 januari 2014 t/m 31 maart 2016
Belangrijke vernieuwingen: per 1 juli 2015 een loopbaanbudget. Dat is een budget om in jezelf te kunnen investeren met als doel een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Per januari 2016 komt er een individueel keuzebudget dat je naar eigen inzicht kunt besteden. Bijvoorbeeld door een opleiding te kopen of om verlofdagen te sparen. Het idee is dat je zo beter kan inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Download hier de cao W&MD >>

Cao Gehandicaptenzorg

De cao Gehandicaptenzorg is afgesloten door de werknemersorganisaties, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91 en werkgeversorganisaties Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en MEE Nederland.

Looptijd: De CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 geldt van 1 maart 2014 tot 1 maart 2015. De onderhandelingen voor een nieuwe cao lopen nog.

Loonontwikkeling:Per 1 oktober 2014 is het salaris verhoogd met 1 procent. Per maand acht procent vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering is 6,75 procent van het jaarinkomen. Per december 2014 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 7,05 procent.

Belangrijke wijziging: Het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) kan jaarlijks worden uitbetaald en moet na vijf jaar worden uitbetaald, tenzij andere afspraken worden gemaakt.

Bekijk hier de cao Gehandicaptenzorg >>

Cao ggz

De bezuinigingen en flinke onenigheid tussen werkgevers en vakbonden over reparatie van het wachtgeld na ontslag hebben geleid tot een vertraging van twee jaar bij het afspreken van de nieuwe cao. Na twee jaar is er eindelijk weer een cao ggz.

Looptijd: 1 juli 2015 tot 1 maart 2017.

Loonontwikkeling: Sinds 2013 hebben medewerkers in de GGZ geen loonsverhoging meer gehad. In de nieuwe cao ggz is een loonsverhoging van 1,75% in 2015 en 1,25% in 2016 afgesproken. Behalve een loonsverhoging voor de komende 2 jaar krijgen werknemers in de ggz twee keer een eenmalige uitkering van 0,5% en 0,3%. In 2016 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,5 procent. Ook is afgesproken dat de onregelmatigheidstoeslag tijdens de opname van vakantie-uren wordt doorbetaald.

Belangrijke wijziging: Tijdelijke contracten worden omgezet in vaste contracten. Bij bezuinigingen is een zogenoemde “activeringsregeling” opgesteld, waarbij het uitgangspunt is: ‘medewerkers gaan van werk naar werk’.

Bekijk hier de cao ggz >>

Cao Jeugdzorg

Looptijd: 1 mei 2014- 30 april 2015

De onderhandelingen over een nieuwe cao Jeugdzorg zijn gestart. Op 16 april heeft het eerste overleg met de werkgevers plaatsgevonden. Tijdens dit overleg zijn standpunten uitgewisseld en nieuwe onderhandelingsdata vastgesteld. De vakbonden zetten in op:

  • Een loonsverhoging met een extraatje voor de lage schalen
  • Terugdringen van payrolling en nulurencontracten
  • Meer vaste banen in plaats van flexibele banen
  • Betere afspraken als je naar een andere werkgever gaat of moet gaan
  • Een vangnet voor als je je baan verliest, onder andere door reparatie van het derde WW-jaar

Download hier de cao Jeugdzorg >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.