Home Tags Cao

cao

Jeugdhulp

Geen kind is gebaat bij jeugdzorg terug naar het Rijk’

Vakbonden dreigen met stakingen, gemeenten dreigen de jeugdzorg terug te geven aan het Rijk. Werkgeversorganisatie en branchevereniging Jeugdzorg Nederland onderschrijft hun argumenten, maar wil niet dreigen. ‘De opdracht teruggeven is het somberste scenario. Dat moeten we niet willen.’
Mantelzorg

Mantelzorgen en betaald werk gaan niet samen

Drie op de vier mantelzorgers vindt dat de combinatie van werk en mantelzorg niet goed gaat. Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond CNV onder 1720 Nederlanders. ‘Mantelzorgers hebben het idee dat ze op werk niet goed functioneren, maar ook niet in de zorg aan hun naaste’, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. Mogelijkheden om mantelzorg te verlenen moet deel uitmaken van regelingen in de organisatie.

Huishoudelijke hulp krijgt eindelijk meer salaris

Er komt een nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen in de cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. In vijf jaar worden de bezuinigingen op de salarissen teruggedraaid. Huishoudelijke hulpen krijgen meer loon.
Wijkteam

Duurzame inzetbaarheid is kern van nieuwe Cao Sociaal Werk

Contract-2-Fotolia.jpg
Maaike Verheul, beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden bij Sociaal Werk Nederland: 'We willen naar een cao die faciliteert en die de dialoog tussen werkgever en werknemer bevordert. De kern daarvan is om meer in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.'

Meer loon en aandacht voor werkdruk in cao-akkoord W&MD

akkoord-Fotolia.jpg
Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Een structurele loonsverhoging, aandacht voor werkdruk en een nieuwe naam voor de cao (cao sociaal werk) zijn hier onderdeel van.

Cao Gehandicaptenzorg: Meer loon en uitbetaling toeslag

cao Gehandicaptenzorg
Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord gesloten over de cao Gehandicaptenzorg. De looptijd van de cao is ruim 2 jaar en werknemers krijgen 3,9% loonsverhoging in 4 fases. In het laatste kwartaal van staat wordt de compensatie van de gemiste onregelmatigheidstoeslag uitbetaald.

Onderhandelakkoord voor nieuwe cao jeugdzorg

1-Samenwerking-Fotolia.jpg
Gert Noortman, cao-onderhandelaar van FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben goede afspraken gemaakt over loon. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben stappen gezet om de veel te hoge werkdruk in de sector te lijf te gaan.’

Meer loon en minder administratie in nieuwe cao ggz

1-overeenkomst-Fotolia.jpg
GGZ Nederland heeft een akkoord met de zorgbonden bereikt voor de ruim 80.000 werknemers in de ggz. De werknemers gaan er ruim vier procent op vooruit. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over gezond roosteren en het aanpakken van de regel- en administratieve druk.

CNV wil dialoog tussen werknemer en werkgever

Vakbond CNV Zorg & Welzijn is tijdens de onderhandelingen voor de CAO Gehandicaptenzorg met een nieuw, eigen voorstel gekomen. Tot onvrede van de andere bonden, die zijn weggelopen van de onderhandelingstafel. CNV wil dat de ‘meeste afspraken in dialoog tussen medewerker en de eigen werkgever worden ontwikkeld.’
Wijkteam

Recht op 5 jaar wachtgeld in de jeugdzorg

rechter-uitspraak
Jeugdzorgwerkers die als gevolg van reorganisaties door de nieuwe Jeugdwet zijn ontslagen, hebben recht op vijf jaar wachtgeld. Ze vallen onder Wachtgeldregeling 1 van de cao. Dat is de uitspraak van de Hoge Raad na een vraag van de Kantonrechter over deze cao-regeling.