Home Tags Cao

cao

Wet- en regelgeving

Instroom sociaal werkers flink hoger dan uitstroom, toch bezorgdheid

In alle subsectoren van zorg en welzijn vertrekken meer mensen dan er medewerkers bijkomen, maar in het sociaal domein is dat juist andersom, blijkt uit cijfers over 2022. Maar thema's als personeelstekort en werkplezier blijven hete hangijzers. 'Sociaal werker, zorg goed voor jezelf.'
Jeugdhulp

Nieuwe cao jeugdzorg afgesproken, ook eenmalige uitkering

Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao jeugdzorg. Dat maakten vakbonden FNV, CNV en FBZ en branchevereniging Jeugdzorg Nederland zojuist bekend.
Jeugdhulp

Nieuwe cao jeugdzorg dichtbij? Werkgevers doen nieuw loonbod

De onderhandelingen over een nieuwe cao jeugdzorg zijn na een half jaar stilte weer opgestart. Vandaag spreken vakbonden en Jeugdzorg Nederland over een nieuw loonvoorstel van de werkgevers.
Wet- en regelgeving

Cao gehandicaptenzorg: lezersvragen over slaapdiensten, reizen en salaris beantwoord

Veel lezers stelden vragen over de nieuwe cao gehandicaptenzorg. Wij legden ze voor aan een van de cao-onderhandelaars. Lees antwoorden op vragen over bijvoorbeeld loonsverhoging, slaapdiensten en reiskosten.
Wet- en regelgeving

Nieuwe cao gehandicaptenzorg: meer salaris, regeling aangifte bij agressie en andere extra’s

Een loonsverhoging vanaf 1 mei 2022, nog een loonsverhoging vanaf 1 mei 2023, extra vergoedingen en je werkgever aangifte kunnen laten doen bij agressie op de werkvloer. Dat zijn de belangrijkste punten uit het vannacht afgesproken onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao gehandicaptenzorg.
Wet- en regelgeving

(Bijna) nieuwe cao voor thuiszorg, dit zijn de 7 belangrijkste veranderingen

Afgelopen donderdag bereikten vakbonden en werkgevers een onderhandelingsresultaat voor de cao vvt (verpleging, verzorging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg). De partijen gaan de gemaakte afspraken nu voorleggen aan hun leden. Welke 7 voorstellen vallen vooral op?
Wet- en regelgeving

Nieuwe cao voor sociaal werkers: dit zijn de 6 belangrijkste veranderingen

De nieuwe cao voor sociaal werk is getekend. Sociaal werkers krijgen meer loon, kunnen sparen voor honderd weken verlof, krijgen meer ruimte om werk en privé te combineren en meer mogelijkheden fit met pensioen te gaan. Toch is FNV-bestuurder en cao-onderhandelaar Jan Verhoeven nog lang niet tevreden. ‘Werkgevers moeten eerst nog veel gaan waarmaken.’
Wet- en regelgeving
Akkoord bereikt voor cao Sociaal Werk: structureel meer loon

Akkoord cao-GGZ belooft 9 procent loonstijging en meer

Vakbonden en werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao-GGZ over drie jaar. De loonstijging bedraagt in drie jaar 7 tot 9 procent. Daarnaast wordt er gewerkt aan verbetering van bereikbaarheidsdienst en overwerkregeling. Er komt een “balansbudget” van 500 euro voor alle medewerkers in de ggz.
Professionalisering
bezuiniging

Nog deze maand salarisverhoging voor medewerkers Sociaal Werk

Het eindbod van de werkgevers voor de cao Sociaal Werk is geaccepteerd door de vakbondsleden. De leden van FNV Zorg&Welzijn gingen nipt akkoord met 58 procent. Nog deze maand kunnen alle sociaal werkers een loonsverhoging van 2,5 procent verwachten.
Professionalisering

Eindbod voor tweejarige cao Sociaal werk ligt op tafel

Met een structurele loonsverhoging van 2,5% in 2022 en 2,0 % in 2023 heeft de werkgeversorganisatie in het sociaal werk een eindbod op cao-tafel gelegd. De werkgevers willen verder de functiebeschrijvingen aanpassen aan de actualiteit. De vakbonden spreken van ‘een begin’ en leggen het eindbod voor aan de vakbondsleden.