Home Tags Cao

cao

Transformatie
Angst voor ontslagen door loonstijging sociaal werk

Angst voor ontslagen door loonstijging sociaal werk

De nieuwe cao Sociaal Werk is rond, met daarin opgenomen een loonstijging van twee keer 3,25 procent. Goed nieuws voor sociaal werkers, maar: organisaties vrezen bezuinigingen. Want hoe gaan gemeenten die extra loonkosten betalen?
Professionalisering
Akkoord bereikt voor cao Sociaal Werk: structureel meer loon

Akkoord bereikt voor cao Sociaal Werk: structureel meer loon

Vakbonden FNV en CNV hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt met branchevereniging Sociaal Werk Nederland voor de nieuwe cao Sociaal Werk. De belangrijkste punten: werkdruk, veiligheid, het hoge verzuim en een structurele loonstijging.
Jeugdhulp

‘Geen kind is gebaat bij jeugdzorg terug naar het Rijk’

Vakbonden dreigen met stakingen, gemeenten dreigen de jeugdzorg terug te geven aan het Rijk. Werkgeversorganisatie en branchevereniging Jeugdzorg Nederland onderschrijft hun argumenten, maar wil niet dreigen. ‘De opdracht teruggeven is het somberste scenario. Dat moeten we niet willen.’
Mantelzorg

Mantelzorgen en betaald werk gaan niet samen

Drie op de vier mantelzorgers vindt dat de combinatie van werk en mantelzorg niet goed gaat. Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond CNV onder 1720 Nederlanders. ‘Mantelzorgers hebben het idee dat ze op werk niet goed functioneren, maar ook niet in de zorg aan hun naaste’, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. Mogelijkheden om mantelzorg te verlenen moet deel uitmaken van regelingen in de organisatie.

Huishoudelijke hulp krijgt eindelijk meer salaris

Er komt een nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen in de cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. In vijf jaar worden de bezuinigingen op de salarissen teruggedraaid. Huishoudelijke hulpen krijgen meer loon.
Wijkteam
Contract-2-Fotolia.jpg

Duurzame inzetbaarheid is kern van nieuwe Cao Sociaal Werk

Maaike Verheul, beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden bij Sociaal Werk Nederland: 'We willen naar een cao die faciliteert en die de dialoog tussen werkgever en werknemer bevordert. De kern daarvan is om meer in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.'
akkoord-Fotolia.jpg

Meer loon en aandacht voor werkdruk in cao-akkoord W&MD

Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Een structurele loonsverhoging, aandacht voor werkdruk en een nieuwe naam voor de cao (cao sociaal werk) zijn hier onderdeel van.
cao Gehandicaptenzorg

Cao Gehandicaptenzorg: Meer loon en uitbetaling toeslag

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord gesloten over de cao Gehandicaptenzorg. De looptijd van de cao is ruim 2 jaar en werknemers krijgen 3,9% loonsverhoging in 4 fases. In het laatste kwartaal van staat wordt de compensatie van de gemiste onregelmatigheidstoeslag uitbetaald.
1-Samenwerking-Fotolia.jpg

Onderhandelakkoord voor nieuwe cao jeugdzorg

Gert Noortman, cao-onderhandelaar van FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben goede afspraken gemaakt over loon. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben stappen gezet om de veel te hoge werkdruk in de sector te lijf te gaan.’
1-overeenkomst-Fotolia.jpg

Meer loon en minder administratie in nieuwe cao ggz

GGZ Nederland heeft een akkoord met de zorgbonden bereikt voor de ruim 80.000 werknemers in de ggz. De werknemers gaan er ruim vier procent op vooruit. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over gezond roosteren en het aanpakken van de regel- en administratieve druk.