Home Tags Cao

cao

1-Samenwerking-Fotolia.jpg

Onderhandelakkoord voor nieuwe cao jeugdzorg

Gert Noortman, cao-onderhandelaar van FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben goede afspraken gemaakt over loon. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben stappen gezet om de veel te hoge werkdruk in de sector te lijf te gaan.’
1-overeenkomst-Fotolia.jpg

Meer loon en minder administratie in nieuwe cao ggz

GGZ Nederland heeft een akkoord met de zorgbonden bereikt voor de ruim 80.000 werknemers in de ggz. De werknemers gaan er ruim vier procent op vooruit. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over gezond roosteren en het aanpakken van de regel- en administratieve druk.

CNV wil dialoog tussen werknemer en werkgever

Vakbond CNV Zorg & Welzijn is tijdens de onderhandelingen voor de CAO Gehandicaptenzorg met een nieuw, eigen voorstel gekomen. Tot onvrede van de andere bonden, die zijn weggelopen van de onderhandelingstafel. CNV wil dat de ‘meeste afspraken in dialoog tussen medewerker en de eigen werkgever worden ontwikkeld.’
Wijkteam
rechter-uitspraak

Recht op 5 jaar wachtgeld in de jeugdzorg

Jeugdzorgwerkers die als gevolg van reorganisaties door de nieuwe Jeugdwet zijn ontslagen, hebben recht op vijf jaar wachtgeld. Ze vallen onder Wachtgeldregeling 1 van de cao. Dat is de uitspraak van de Hoge Raad na een vraag van de Kantonrechter over deze cao-regeling.
appstore-ANP.jpg

CAO VVT app gaat CAO-boekjes vervangen

Speciaal voor medewerkers en werkgevers in de verzorging, verpleging en thuiszorg is er een app gelanceerd die het mogelijk maakt om de CAO VVT 2016-2018 eenvoudig te raadplegen via smartphone of tablet.

Meer agressie en minder kwaliteit in gehandicaptenzorg

De kwaliteit van de zorg staat in de gehandicaptenzorg onder druk. Daarnaast vinden medewerkers de werkdruk te hoog en hebben ze steeds vaker te maken met agressie van cliënten.
Wijkteam
wijkteam-fotolia.jpg

Leden wijkteams verliezen rechten door beleid gemeenten

Medewerkers van sociale wijkteams zijn de dupe van het beleid van gemeenten sinds die verantwoordelijk zijn voor de volledige zorg voor de jeugd, de Wmo en langdurige zorg.
1Samenwerking-Fotolia.jpg

Samenwerking sociaal werk en kinderopvang

Sociaal Werk Nederland en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) gaan samenwerken.

Nieuwe cao VVT: 4 procent meer loon

De nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg is rond. Over een heikel punt, de nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag, is overeenstemming bereikt.

Drie vragen aan…

Het is vooral een verdieping van eerdere afspraken. In de vorige cao hebben we stappen gezet om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.