Wet- en regelgeving

Armoede
Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023: plannen voor armoedebestrijding, wat valt nog meer op?

Bestaanszekerheid en armoedebestrijding waren dé woorden van Prinsjesdag, 19 september 2023. Maar het demissionaire kabinet presenteerde natuurlijk nog meer plannen. Welke maatregelen zijn voor sociaal werkers handig om te weten?
Professionalisering
Jurja Steenmeijer

Tuchtrecht en leren van klachten: wat als je een fout maakt die niemand ziet?

Als sociaal professional werk je soms in de grijze zone. Fouten maken ligt dan op de loer. Ethicus Jurja Steenmeijer, gespecialiseerd in tuchtrecht, legt uit hoe je kunt leren van je klachten en wat je kunt doen als je een fout maakt, zelfs als niemand het merkt.
E-health

Welke rol gaat artificial intelligence spelen in het sociaal domein?

Met AI (kunstmatige intelligentie) wordt zo'n beetje alles anders, lijkt het soms wel. Moeten sociaal werkers zich zorgen maken? Of komen er met AI juist nieuwe kansen? AI-expert Job van den Berg vertelt hoe kunstmatige intelligentie het sociaal domein gaat veranderen.
Wet- en regelgeving

Kabinet gevallen, Kamer nu aan zet: gaan deze 5 belangrijke plannen door?

Het kabinet is demissionair. De Tweede Kamer komt terug van het zomerreces en gaat dus beslissen welke nieuwe wetten de komende maanden nog in behandeling worden genomen. Zo niet, dan worden ze controversieel verklaard en in de wachtkamer gezet. Het wordt dus spannend voor onder meer de Wet zorg en dwang, de Hervormingsagenda Jeugd én het armoedebeleid.
Jeugdhulp
Twee kinderen vertellen elkaar een geheim.

Hoe wijs je een kind op het recht om zijn stem te laten horen?

Kinderen hebben het recht om hun standpunt kenbaar te maken over belangrijke kwesties die hen aangaan. Dit recht is verankerd in Artikel 12 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Hoe kun je er als sociaal werker voor zorgen dat de mening van een kind daadwerkelijk meegenomen wordt in de besluitvorming?
Wet- en regelgeving

Kennistoets: Beroepsgeheim

Sociaal werkers en andere hulpverleners worstelen nogal eens met het beroepsgeheim. Juristen geven hen in dit artikel adviezen bij diverse complexe dilemma’s. Zoals: hoe ga je om met je geheimhoudingsplicht als je weet dat er misschien wel een onveilige situatie ontstaat als je blijft zwijgen? En hoe vraag je toestemming aan cliënten die hun informatie waarschijnlijk liever niet delen? Met de Kennistoets bij dit artikel verdien je 1 accreditatiepunt voor het Registerplein.
Wet- en regelgeving
klachtenregeling en tuchtrecht

Help, ik krijg een klacht aan m’n broek. Wat nu?

Partijdigheid en privacy schending zijn de meest voorkomende klachten tegen professionals bij de tuchtrechtcommissie. Wat gebeurt er als je cliënt, familie of de inspectie een klacht tegen jou indient? Jurja Steenmeijer: ‘Dat er een klacht wordt ingediend, betekent lang niet altijd dat er een fout is gemaakt. Een klacht is een aanleiding om het handelen van een professional te toetsen. En biedt de kans om ervan te leren.’
Wet- en regelgeving

5 vragen over de omstreden Wet verplichte ggz: wat moeten sociaal werkers weten?

In de Wet verplichte ggz zijn de rechten vastgelegd van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Maar deze wet is allesbehalve onomstreden. Wat moeten sociaal werkers weten? Zorg+Welzijn geeft antwoord op vijf veelgestelde vragen.

Werkzaam in het sociaal domein? Deze 11 podcasts wil je horen

Of je nu fietst, wandelt, reist of de was doet: een podcast luisteren kan altijd (toegegeven: behalve tijdens het zwemmen). We maakten een selectie van zowel meeslepende luisterverhalen als podcasts die gaan over actuele thema's in het sociaal domein. Kortom: deze 11 audioverhalen wil je gehoord hebben.

5 vragen over de Zorgverzekeringswet: wat is het verschil met de Wmo?

Mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, maar ook schuldhulpverleners en budgetcoaches. Vroeg of laat krijgen ze allemaal te maken met cliënten die vragen hebben over de Zorgverzekeringswet. Wat is bijvoorbeeld het onderscheid tussen de Wmo en deze wet? Zorg+Welzijn beantwoordt vijf belangrijke vragen.

Over wet- en regelgeving

Wetten en regels: lasten en lusten

Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met wet- en regelgeving in de zorg. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar wet- en regelgeving in de zorg kunnen de professionele ruimte ook behoorlijk beperken. De transitie heeft geleid tot meer regels en meer controle. In dit dossier een vind je artikelen over werken met wet- en regelgeving in de zorg. Wat werkt en wat niet?

Lees meer

De transities in de het sociaal domein hebben geleid tot verandering van wet- en regelgeving in de zorg. Een van de doelen was ook de vermindering van regels in het werk van de professionals. Maar dat is lang niet overal gelukt. Integendeel, in de jeugdzorg bijvoorbeeld is in 2015 de nieuwe Jeugdwet ingegaan en zou de overgang van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten moeten leiden tot minder bureaucratie en minder verkokering. Dat is eigenlijk nog niet gebeurd.

Privacy regels wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg heeft zeker ook een positieve kant. De overheid maakt die regels om de hulp en ondersteuning zoveel mogelijk in goede banen te  laten verlopen en om de cliënt te beschermen. Hulp en zorg moeten aan hoge standaarden voldoen om van goede kwaliteit te zijn. En daar zijn regels voor nodig. Tegelijkertijd voelen professionals in het sociaal domein zich vaak ook beperkt in hun professionele ruimte door alle regels. In de schuldhulpverlening bijvoorbeeld is het zeer nuttig om vroegtijdig bij mensen aan de bel te trekken als ze in financiële problemen komen. Een van de belangrijkste problemen bij vroeg signalering zijn de privacy voorschriften.

Niet alleen bij de schuldhulpverlening lopen mensen aan tegen de privacy regels. Ook in de jeugdzorg lopen professionals aan tegen regels bij uitwisseling van gegevens van de cliënten. In het wijkteam zitten ambtenaren werk en inkomen naast professionals in de schuldhulp. Welke informatie kun je wel en niet delen?

Samenwerking wet- en regelgeving in de zorg

Belangrijk om de wereld van wet- en regelgeving in de zorg is de samenwerking tussen hulpverleners. ‘Het sociaal domein is een oneindig laboratorium’, zegt bestuurskundige Jan Kees Helderman in het magazine Zorg+Welzijn. Er wordt volgens Helderman veel gepraat en ontmoet, maar dit gebeurt volgens hem te weinig systematisch. ‘Ik denk dat het sociaal domein een oneindig laboratorium is, ook voor beleidsmakers. Je komt voortdurend nieuwe kwesties tegen en daarvan afgeleide problemen die je moet oplossen met elkaar. Dat kun je alleen maar doen door dat systematisch te organiseren. Door bijvoorbeeld één keer per kwartaal met systeemwereld en uitvoering bij elkaar te zitten en elkaars werk te bespreken, knelpunten te signaleren, wet- en regelgeving uit te leggen waardoor bijvoorbeeld blijkt dat iets wel kan terwijl professionals dachten dat het niet kon.’

Er zijn dus verschillende thema’s binnen het thema wet- en regelgeving in de zorg. In dit dossier worden vernieuwingen en veranderingen in de wet- en regelgeving in de zorg besproken. En zeker ook de discussies die het keurslijf en mogelijkheden met zich meebrengen. Lees dit dossier.