Wet- en regelgeving

agressie? 5 stappen om aangifte te doen

Agressie? Zo doe je in 5 stappen veilig aangifte

Een cliënt die dreigt je te achtervolgen naar je huis als je iets doet waar hij het niet mee eens is. Een bewoner die met stoelen gooit en dreigt met fysiek geweld. Van agressie wordt nog te weinig melding of aangifte gedaan. In deze vijf stappen doe je het veilig en snel.
Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang: hoe werk je met een wet die compleet mislukt is?

De conclusie rondom de Wet zorg en dwang is hard: de wetgeving is mislukt. In Den Haag peinzen ze over een nieuwe wet en tot er een goed alternatief is, zullen we het hiermee moeten doen. Hoe kun je werken met een wet die nauwelijks uitvoerbaar is? Jurist Jolanda van Boven geeft tips.
wat moet ik doen met mijn persoonlijk ontwikkelingsbudget als sociaal werker? Deze sociaal werkers overleggen wat ze doen met hun persoonlijk ontwikkelingsbudget

9 tips voor het besteden van je persoonlijk ontwikkelingsbudget als sociaal werker

Als sociaal werker heb je een persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB) waarmee je je vaardigheden en kennis verder kunt ontwikkelen. Hieronder vind je 9 tips om dit budget optimaal te benutten, inclusief suggesties voor interessante cursussen en trajecten.
Het verkennend gesprek helpt Het helpt dus om de juiste ondersteuning en hulpverlening te kunnen bieden.

Verkennend gesprek: veelbelovend instrument waait over naar het sociaal domein

Een nieuwe term waar jij als sociaal werker mee te maken krijgt: het verkennend gesprek. Cliënten die psychische klachten ervaren kunnen daar veel baat hebben, blijkt uit verschillende pilots. Vanaf volgend jaar heeft iedere burger zelfs recht op een verkennend gesprek. Hoe zit dit precies?
Jonge vrouw kijkt naar rekeningen

Schuldenpardon in Arnhem: waarom de roep om een schone lei steeds luider klinkt

De schulden van tientallen gezinnen in de Arnhemse wijk Immerloo worden kwijtgescholden. Waarom is de tijd rijp voor een schuldenpardon? In dit artikel beantwoorden we 7 belangrijke vragen over een schone lei voor mensen met problematische schulden.

Mantelzorgers nemen medische handelingen over, maar wie is aansprakelijk?

Mag een mantelzorger insuline spuiten bij zijn vader? Mag een dochter bij haar moeder medicatie toedienen via het infuus? Het komt steeds vaker voor dat mantelzorgers zorghandelingen van de wijkverpleegkundige overnemen. Maar wie is aansprakelijk wanneer het misgaat?
familierecht

Wat je als sociaal werker moet weten over het familierecht 

Sociaal werkers spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van individuen en gezinnen, zeker tijdens uitdagende situaties zoals echtscheidingen en uithuisplaatsingen. Wat zijn eigenlijk de rechten van je cliënt in deze situaties? In dit artikel beantwoorden we de meest relevante vragen over het familierecht.
nu niet zwanger kinderwens

Dilemma: zou je cliënt wel zwanger mogen worden?

Je maakt je zorgen over een alleenstaande vrouw met psychische problemen en een lvb. Ze heeft twee kindjes waar ze niet altijd goed voor zorgt. Je bent bang dat een nieuwe zwangerschap haar situatie niet goed zal doen. Is het jouw taak om je zorgen met haar te bespreken?
Weekoverzicht

Het laatste nieuws in het sociaal domein: in 5 minuten bijgepraat

Deze week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. Deze week gaat het onder meer over het nationale plan om suïcide tegen te gaan en de (verloren) strijd van de gemeente Groningen tegen commerciële bewindvoerders.
Wet zorg en dwang dossier: worstelen en hopelijk bovenkomen

Nieuwe Wet zorg en dwang is broodnodig, hoe lang duurt het nog?

Het blijft voorlopig wachten op een nieuwe Wet zorg en dwang. Toch wordt opnieuw de noodklok geluid: de grondrechten van cliënten zijn bij onvrijwillige zorg in gevaar. Hoe zit dat? Zorg+Welzijn praat je bij over de nieuwe regels.

Over wet- en regelgeving

Wetten en regels: lasten en lusten

Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met wet- en regelgeving in de zorg. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar wet- en regelgeving in de zorg kunnen de professionele ruimte ook behoorlijk beperken. De transitie heeft geleid tot meer regels en meer controle. In dit dossier een vind je artikelen over werken met wet- en regelgeving in de zorg. Wat werkt en wat niet?

Lees meer

De transities in de het sociaal domein hebben geleid tot verandering van wet- en regelgeving in de zorg. Een van de doelen was ook de vermindering van regels in het werk van de professionals. Maar dat is lang niet overal gelukt. Integendeel, in de jeugdzorg bijvoorbeeld is in 2015 de nieuwe Jeugdwet ingegaan en zou de overgang van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten moeten leiden tot minder bureaucratie en minder verkokering. Dat is eigenlijk nog niet gebeurd.

Privacy regels wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg heeft zeker ook een positieve kant. De overheid maakt die regels om de hulp en ondersteuning zoveel mogelijk in goede banen te  laten verlopen en om de cliënt te beschermen. Hulp en zorg moeten aan hoge standaarden voldoen om van goede kwaliteit te zijn. En daar zijn regels voor nodig. Tegelijkertijd voelen professionals in het sociaal domein zich vaak ook beperkt in hun professionele ruimte door alle regels. In de schuldhulpverlening bijvoorbeeld is het zeer nuttig om vroegtijdig bij mensen aan de bel te trekken als ze in financiële problemen komen. Een van de belangrijkste problemen bij vroeg signalering zijn de privacy voorschriften.

Niet alleen bij de schuldhulpverlening lopen mensen aan tegen de privacy regels. Ook in de jeugdzorg lopen professionals aan tegen regels bij uitwisseling van gegevens van de cliënten. In het wijkteam zitten ambtenaren werk en inkomen naast professionals in de schuldhulp. Welke informatie kun je wel en niet delen?

Samenwerking wet- en regelgeving in de zorg

Belangrijk om de wereld van wet- en regelgeving in de zorg is de samenwerking tussen hulpverleners. ‘Het sociaal domein is een oneindig laboratorium’, zegt bestuurskundige Jan Kees Helderman in het magazine Zorg+Welzijn. Er wordt volgens Helderman veel gepraat en ontmoet, maar dit gebeurt volgens hem te weinig systematisch. ‘Ik denk dat het sociaal domein een oneindig laboratorium is, ook voor beleidsmakers. Je komt voortdurend nieuwe kwesties tegen en daarvan afgeleide problemen die je moet oplossen met elkaar. Dat kun je alleen maar doen door dat systematisch te organiseren. Door bijvoorbeeld één keer per kwartaal met systeemwereld en uitvoering bij elkaar te zitten en elkaars werk te bespreken, knelpunten te signaleren, wet- en regelgeving uit te leggen waardoor bijvoorbeeld blijkt dat iets wel kan terwijl professionals dachten dat het niet kon.’

Er zijn dus verschillende thema’s binnen het thema wet- en regelgeving in de zorg. In dit dossier worden vernieuwingen en veranderingen in de wet- en regelgeving in de zorg besproken. En zeker ook de discussies die het keurslijf en mogelijkheden met zich meebrengen. Lees dit dossier.

DELEN
Vorig artikelVerward gedrag
Volgend artikelWijkteam
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.