Wmo

wat moet ik doen met mijn persoonlijk ontwikkelingsbudget als sociaal werker? Deze sociaal werkers overleggen wat ze doen met hun persoonlijk ontwikkelingsbudget

9 tips voor het besteden van je persoonlijk ontwikkelingsbudget als sociaal werker

Als sociaal werker heb je een persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB) waarmee je je vaardigheden en kennis verder kunt ontwikkelen. Hieronder vind je 9 tips om dit budget optimaal te benutten, inclusief suggesties voor interessante cursussen en trajecten.
Wmo

WET-EN REGELGEVING Wmo-aanvraag doen: super ingewikkeld

Een scootmobiel of tillift nodig? Aanpassing van de woning? Wie een aanvraag voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doet, kan de borst natmaken, weet Saskia Bijlholt. Zij deelt als onafhankelijk cliëntondersteuner haar tips.
Wmo
Hoe Almere migrantenvrouwen uit de bijstand helpt

Van bijstand naar baan: Almere boekt succes met migrantenvrouwen

Buiten de geijkte paden kijken en oprechte aandacht. Daardoor is het de gemeente Almere gelukt om vrouwen met een migratieachtergrond na jaren uit de bijstand te halen. Coördinator Sarena Ostby: ‘We vragen deze vrouwen wat hun droom is en helpen hen in stapjes naar concrete doelen toe te werken.’
langer thuis wonen

Overbelasting van mantelzorgers: dit zijn de risicogroepen

Zorgen voor hun naasten, dat doen mantelzorgers met liefde. Maar het gevaar is dat zij hun fysieke of emotionele grenzen overschrijden en overbelast raken. Vier soorten mantelzorgers zijn extra kwetsbaar, werd duidelijk tijdens het Congres Samenwerken met de Mantelzorger.
Wmo

Wmo-voorzieningen makkelijker geregeld dankzij Rotterdamse klussendienst

Sociaal werkers en inwoners bestieren in Rotterdam de Zorgvrijstaat. Samen werken ze aan zorgzame buurten. Onderdeel daarvan is de klussendienst ‘Het zal werken’. Woningaanpassingen die moeilijk te regelen waren, krijgen inwoners nu sneller. Met een beslisboom zien mensen waar ze terechtkunnen met hun vragen erover.
Wmo

Wmo-aanvraag doen: soms super ingewikkeld, maar met deze tips lukt het hopelijk wél

Een scootmobiel of tillift nodig? Aanpassing van de woning? Wie een aanvraag voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doet, kan de borst natmaken, weet Saskia Bijlholt. Zij deelt als onafhankelijk cliëntondersteuner haar tips. 'Cliënten worden soms nog veel te laat op de mogelijkheid van cliëntondersteuning gewezen.'
Professionalisering
Verkiezingsprogramma samengevat voor sociaal werkers.

Verkiezingen: wat hebben politieke partijen de wijk te bieden?

Vandaag gaat Nederland naar de stembus. Welke plannen hebben de partijen met het sociaal domein? Zorg+Welzijn dook in de verkiezingsprogramma's van 15 partijen en zet de meest opvallende punten voor sociaal werkers op een rij in 3 delen: de wijk, armoede en schulden, en jeugd en gezin.
Professionalisering

Het laatste nieuws in het sociaal domein: extra loon in de jeugdzorg?

De afgelopen week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. Zo heeft Jeugdzorg Nederland een nieuw bod op de onderhandelingstafel gelegd. Lees snel verder. In een paar minuten ben je helemaal bij!
Zorgverzekeringswet: wat is het verschil met de Wmo?

5 vragen over de Zorgverzekeringswet: wat is het verschil met de Wmo?

Mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, maar ook schuldhulpverleners en budgetcoaches. Vroeg of laat krijgen ze allemaal te maken met cliënten die vragen hebben over de Zorgverzekeringswet. Wat is bijvoorbeeld het onderscheid tussen de Wmo en deze wet? Zorg+Welzijn beantwoordt vijf belangrijke vragen.
Wmo

DE HOOFDPIJNCLIËNT ‘Luilak, kan je dit ook al niet?’

Tijdens haar studententijd maakte Anne-Fleur schoon bij mensen met een Wmo-indicatie voor hulp in het huishouden. Ze genoot van de kopjes thee en de verhalen die haar werden verteld. Maar bij meneer De Groot kwam ze er niet doorheen, tot ze de woonkamer mocht schoonmaken.

Over wmo

Elke gemeente zijn eigen zorg en ondersteuning

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning, volgens de kerncijfers 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veelal uit het informele netwerk. Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft geleid tot werken in wijkteams, een woud aan pilots en veel discussie over Wmo.

Lees meer

Gemeenten worden sinds 1 januari 2015 geacht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo

Uit onderzoek naar de uitvoering van de Wmo blijkt dat in 2016 de waardering voor wijkteams ietsje is gedaald naar van 6,7 in 2015 naar 6,6. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp. Een op de 5 Nederlanders vindt dat de decentralisaties goed uitpakken. 47 Procent heeft geen vertrouwen in de decentralisatie, vooral niet bij de uitvoering van de ouderenzorg. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research. Vlak vóór 2015, voordat de Wmo en Jeugdwet overgingen naar de gemeente, gaf 54% aan geen vertrouwen te hebben.

Verschillende vormen van hulp en ondersteuning onder Wmo

Onder de Wmo vallen verschillende vormen van hulp en ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning van mantelzorger; beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. Maar ook om ondersteuning die past bij persoonlijke situatie van de cliënt die een zorgvraag heeft. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Vooral over dat onderzoek naar de hulpvraag van de cliënt via het zogenoemde “keukentafelgesprek” is veel discussie geweest vanaf het begin van de decentralisatie in 2015. De keukentafelgesprekken leidden tot veel klachten en tot gefrustreerde cliënten en mantelzorgers. Daar is zeker door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en door sociaal werkers van geleerd.

Decentralisatie in de Wmo

De decentralisatie van zorg en ondersteuning in de Wmo heeft een fase van ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft ook geleid tot flinke discussies in de diverse gemeenten over hoe de Wmo vorm te geven. Het heeft ook geleid tot experimenten, pilots die opkomen en net zo snel weer afvallen. Het heeft geleid tot ketenzorg en samenwerking, en zorg dichtbij de cliënt. In dit dossier vind je artikelen die weergeven hoe de discussie is gevoerd en waartoe de transitie heeft geleid. Met alle voors en tegens en ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor burgers en kwetsbare mensen.

Wmo-cijfers

Tot slot nog een paar cijfers uit de publicatie in april 2017 van I&O Research: De professionele hulp en begeleiding worden door zorggebruikers in 2016 met een 7,4 gewaardeerd, dat was een 7,7 in 2014. Een op de tien mensen geeft een onvoldoende aan de geboden hulp. De belangrijkste redenen zijn de lange wachtlijsten (57%), niet goed luisteren naar de hulpvrager (50%) en niet goed samenwerken tussen organisaties (43%).

DELEN
Vorig artikelZelfredzaamheid
Volgend artikelLVB
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.