Eenzaamheid

Jeugdhulp
Katie Eppenhof is Sociaal Werker van het Jaar 2024.

Katie Eppenhof is Sociaal Werker van het Jaar: ‘Jongeren waarderen zoals ze zijn, juist als het stormt in hun leven’

De Tilburgse Katie Eppenhof omschrijft zichzelf als ‘rebelse en eigenwijze jongerenwerker die niet met de stroming meegaat’. Sinds vorige week mag ze daarbij de titel Sociaal Werker van het Jaar 2024 dragen. Wie is Katie en hoe kijkt ze naar haar vak?

THEMA Spreekuur Plekken van alledaagse attentheid

Amsterdammers willen hun oudere buren best helpen. Onderzoeker Ludo Glimmerveen ziet in een superdiverse stad een belangrijke rol weggelegd voor de buurt als zorgzame plek waar bewoners elkaar ontmoeten, een oogje in het zeil houden en elkaar helpen. De sociaal werker krijgt hierin een nieuwe rol. ‘Vergeet een aanbodgericht programma.'

THEMA Hoe voorkom je financieel uitkleden?

Jaarlijks zijn zo'n 30.000 ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting. Vooral ouderen die zich eenzaam voelen zijn kwetsbaar. Hoe voorkom je als sociaal werker dat je cliënt wordt bedrogen? Bewindvoerder Sacha Ros laat zien wat je kunt doen.
Het verkennend gesprek helpt Het helpt dus om de juiste ondersteuning en hulpverlening te kunnen bieden.

Verkennend gesprek: veelbelovend instrument waait over naar het sociaal domein

Een nieuwe term waar jij als sociaal werker mee te maken krijgt: het verkennend gesprek. Cliënten die psychische klachten ervaren kunnen daar veel baat hebben, blijkt uit verschillende pilots. Vanaf volgend jaar heeft iedere burger zelfs recht op een verkennend gesprek. Hoe zit dit precies?

Van vangnetwerk tot voetbalherinnering: 6 interventies tegen eenzaamheid

Eenzaamheid onder ouderen heeft verschillende gezichten. Logisch dus dat er ook veel verschillende interventies zijn. De databank ‘Effectieve sociale interventies’ van Movisie laat dat eveneens zien. Zorg+Welzijn licht 6 praktische interventies uit die je kunt inzetten bij thuiswonende ouderen.
Jeugdhulp
Zelfhulpboek voor rouwende kinderen

Dit zelfhulpboek voor rouwende kinderen is goudeerlijk: ‘Zeg ook tegen een kind gewoon ‘doodgaan”

Als een broer of zus sterft, verandert alles in het gezin. Ouders zoeken een nieuw evenwicht. Als kind kan het voelen alsof zij minder beschikbaar zijn. Een nieuw zelfhulpboek helpt kinderen die een broertje of zusje verloren het verdriet te verwerken. Kinderpsycholoog Carine Kappeyne van de Coppello draait in haar boek bewust niet om de hete brij heen.
Nederlandse ouderen

Te dik en toch ondervoed: zo herken je ondervoeding bij ouderen

Steeds meer mensen hebben overgewicht, maar een minstens zo groot probleem wordt vaak over het hoofd gezien: ondervoeding bij ouderen. Dat is schrijnend en het kost de samenleving veel geld: 1,8 miljard euro. Het herkennen van ondervoeding door professionals schiet vaak tekort. Zouden sociaal werkers hier een rol in kunnen spelen?
Eenzaamheid
Georg Arthur Pflueger on Unsplash Eenzame ouderen beter bereiken communicatie

Hoe je eenzame ouderen (nog) beter bereikt

Hoe we communiceren over eenzaamheid is bepalend voor de doelgroep die we bereiken. Alet Klarenbeek (auteur van Ik ben niet eenzaam) laat je in een aantal stappen zien hoe je jouw specifieke doelgroep kan aanspreken: wie zijn de ouderen tot wie jij je richt en hoe kun je hen bereiken zodat je meer resultaat hebt van je werk?
Eenzaamheid

WIJ SAMEN ‘De universele taal van muziek en beweging opent deuren’

Het is voor sommige buurtbewoners in Amsterdam Oost lastig om met anderen in contact te komen of mee te doen met activiteiten. Het samenwerkingsinitiatief Leven in je buurt! van PRA Muziektheater en welzijnsorganisatie Dynamo biedt soelaas.
Eenzaamheid
Eenzaam zijn

10 vormen van eenzaamheid (en hoe je daarmee omgaat)

Eenzaamheid kent vele vormen. Hoogleraar Andries Baart definieert er maar liefst tien. Voor professionals is het belangrijk om die verschillende ‘gestalten’ van eenzaamheid te kennen en verkennen. Baart: ‘Niet om diagnoses te kunnen stellen, maar om een bepaalde sensitiviteit voor het onderwerp te ontwikkelen.’

Over eenzaamheid

Eenzaamheid gaat over sociale relaties

Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam, blijkt uit onderzoek. Het gaat niet alleen om 70-plussers achter de geraniums. Daarbij is het lastig om eenzaamheid tegen te gaan. De afgelopen jaren is het sociaal werk flink aan de gang gegaan met projecten tegen eenzaamheid. Voor sociaal werkers ligt er een belangrijke taak om mensen te ondersteunen en in de maatschappij mee te doen.

Lees meer

Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam. Dan gaat het niet alleen om ouderen die achter de geraniums verpieteren. Ook mensen met een lichamelijke- of psychische beperking kunnen behoorlijk lijden onder eenzaamheid. En zelfs onder jongeren lijkt eenzaamheid voor te komen. Uit een enquête onder tieners tot 18 jaar in Den Haag blijkt dat een op de vijf ondervraagden nooit iets met leeftijdsgenoten onderneemt.

Eenzaamheid komt veel voor in Nederland

Naar schatting 8% van de Nederlandse bevolking voelt zich aanhoudend en ernstig eenzaam, blijkt uit onderzoek. De overheid verwacht dat de decentralisatie van hulp en ondersteuning meer mogelijkheden biedt om eenzame mensen te helpen. Sociaal werkers worden ingezet om plannen van aanpak en projecten tegen eenzaamheid in de wijk uit te voeren. De vraag is dan: wat werkt tegen eenzaamheid en wat werkt niet?

Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van organisaties die aan het werk zijn om eenzaamheid te bestrijden. Het gaat om het Leger des Heils, Sociaal Werk Nederland, Nationaal Ouderenfonds, Resto VanHarte, Sensoor, Vereniging Humanitas, de Zonnebloem en andere partners. De Coalitie brengt eind 2017 in kaart welke bestaande initiatieven – binnen en buiten instellingen – goed werken om eenzaamheid te bestrijden. Vervolgens wordt gekeken wat er nodig is om alle gemeenten goed gebruik te laten maken van die bestaande kennis en ervaring voor een sterke lokale aanpak van eenzaamheid. Voor de uitvoering van het plan stelt het kabinet 900.000 euro extra beschikbaar, bovenop de bestaande subsidie van Coalitie Erbij.

Handreiking bij eenzaamheid

Eenzaamheid krijgt steeds meer aandacht, juist omdat het probleem zo groot is. De vergrijzing, de afbouw van de verzorgingsstaat en de hoge eisen aan de kwaliteit van leven maken dat het risico op eenzaamheid steeds groter wordt. En dan is eenzaamheid ook nog moeilijk te bestrijden. Coalitie Erbij heeft in de zomer van 2017 een handreiking gepresenteerd voor een lokale aanpak van eenzaamheid. De handreiking is gebaseerd op opgedane ervaringen in meer dan twintig gemeenten en geeft inzicht in de problematiek van eenzaamheid, in het nut en de noodzaak van samenwerking, een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een succes te maken.  Ook bevat de handreiking een overzicht van meer dan vijftig verschillende activiteiten en interventies die ingezet kunnen worden.

Vrijwilligers worden veelal ingezet om de verschillende soorten eenzaamheid onder burgers te lijf te gaan. Dat is ook een van de doelstellingen van het kabinetsbeleid: de omgeving, de wijk  wordt ingezet om problemen van burgers aan te pakken. Mensen die sociale contacten hebben zijn gezonder, ook dat blijkt uit onderzoek. Het tegengaan van emotionele eenzaamheid draagt niet alleen bij tot meer welzijn voor burgers, maar zeker ook tot beperking van de kosten voor gezondheidszorg.

Netwerkcoach voor eenzaamheid

Een opmerkelijk initiatief tegen eenzaamheid is bijvoorbeeld de netwerkcoach, een functie die wordt vervuld door een vrijwilliger. De netwerkcoach is voor iedereen die in zijn leven uit beeld raakt en aan het overleven slaat’, vertelt Martin van de Lustgraaf, ontwikkelaar van het concept: “Natuurlijk een netwerkcoach”. De aanpak houdt in dat je een vrijwilliger koppelt aan iemand die geïsoleerd is geraakt. Samen met de cliënt zoekt de netwerkcoach naar betekenisvolle contacten, onder bekenden of onder nieuwe mensen in de omgeving. De netwerkcoach trekt enkele maanden met de cliënt op en stelt steeds de vraag: “Wie kan iets voor jou betekenen?” Op die manier komt de sociale context van de cliënt in beeld.

De Buurtcirkel is een ander initiatief dat niet alleen eenzaamheid tegen gaat, maar mensen ook activeert hun talenten te ontwikkelen. Een Buurtcirkel is een sociaal netwerk van 9 tot 12 mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. De nadruk ligt op de talenten, niet op de beperkingen van deelnemers. Zij zetten hun talenten in voor de anderen. ‘Samenredzaamheid’ is het kernwoord van de Buurtcirkels.

Een ander initiatief is het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid van de overheid.

Uitgelicht congres

Congres GGZ uit de knel

Hét Dementie congres

Congres De overgang

Cultuursensitieve Zorg Congres

DELEN
Vorig artikelDementie
Volgend artikelE-health
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.