Huiselijk geweld

8 tips om intieme terreur te herkennen: ‘Weggaan is de meest gevaarlijke periode’

Intieme terreur is een verraderlijke en gevaarlijke vorm van huiselijk geweld die je als sociaal werker makkelijk over het hoofd ziet. Bijvoorbeeld omdat plegers heel charmant kunnen overkomen. Hoe blijf je alert, hoe ga je het gesprek aan en wat moet je vooral niet doen?

Veel kinderen voelen zich gebruikt als informant: hoe praat je wel over kindermishandeling?

Recente richtlijnen, handreikingen en onderzoeken over kindermishandeling hebben één grote gemene deler: het kind moet zijn of haar mening kunnen geven. Vaak voelen kinderen zich enkel gebruikt als informant. Daarom zijn er in allerlei documenten praktische adviezen opgenomen om betere gesprekken met kinderen te voeren over kindermishandeling.
agressie

Agressietrainingen hebben slechts beperkt effect: ‘Omdat het zo onvoorspelbaar is’

Vluchten, vechten of bevriezen: als je bedreigd wordt door een cliënt, kun je overschakelen op je instinct. Mede daarom hebben agressietrainingen volgens agressie-expert Caroline Koetsenruijter een beperkt effect. ‘Veel effectiever is het om te werken aan een collectieve norm.'
durf huiselijk geweld te bespreken dossier

Dossier: huiselijk geweld eerder signaleren

In dit dossier vind je een waardevolle verzameling van artikelen gericht op sociaal werkers die zich inzetten voor de preventie en aanpak van huiselijk geweld. We duiken diep in de verhalen van slachtoffers en plegers, de moed om het te bespreken en concrete handvatten om trauma's van huiselijk geweld te signaleren aan te pakken.
partnergeweld intieme terreur

‘Versimpel de rol van controle bij geweld tussen (ex-)partners niet’, waarschuwen deze experts 

Er is meer aandacht voor intieme terreur binnen de aanpak van huiselijk geweld. En dat is iets goeds. Tegelijkertijd zien een aantal experts ook een versimpeling in het denken over geweld en controle ontstaan. Expertise op dit terrein is nodig en andere interventies, zeggen zij. 
Jeugdhulp

Het rugzakje van Peter Faber: ‘De broeder zei: je bent niks, je kan niks en je wordt niks’

Peter Faber (80) groeide op als straatschoffie in Amsterdam-Noord. Dat hij toch goed terecht is gekomen, dankt hij aan zijn levenslust, durf en acteertalent. Iets daarvan probeert hij via zijn stichting over te dragen op jongeren en gedetineerden. ‘Iedereen verdient het om te groeien en te bloeien.'
Huiselijk geweld
Traumasensitief werken: de keten van geweld doorbreken

De keten van geweld doorbreken kan alleen via traumasensitief werken

Bij trauma spelen sociaal professionals een belangrijke rol in de signalering en de opvang. Maar dan moet je wel weten hoe je je cliënt en vooral ook de kinderen met trauma kunt begeleiden. Het Expertiseplatform Drakentemmers ondersteunt daarbij, met bijvoorbeeld training in traumasensitief werken. ‘De sociaal werker is de toegangspoort tot alles.’
Huiselijk geweld

‘Mishandelde kinderen kunnen in de overlevingsstand gaan en dan merk je niets’

Vragen stellen bij een onderbuikgevoel over kindermishandeling kan ook voor professionals best lastig zijn. Je kunt de werkrelatie met het gezin verspelen én vaak zijn signalen van mishandeling ook gewoon niet zichtbaar bij kinderen. Myrthe Korteweg van Veilig Thuis Utrecht over de signalen - zichtbaar én onzichtbaar - van kindermishandeling.
documentaires sociaal werker

Update: deze 15 films en documentaires wil je als sociaal werker gezien hebben

Een paar uur over tijdens die regenachtige avonden deze periode? Tip: kijk een goede documentaire over jouw vakgebied. Deze 15 films en documentaires maken problematiek in het sociaal domein op treffende wijze zichtbaar, zoals schulden, huiselijk geweld, prestatiedruk onder jongeren en de kracht van paardencoaching.
Huiselijk geweld

BOEK ‘Een pleegkind werd nooit geloofd’

Marlene van Steensel (62), docent Social Studies & coaching, ontvluchtte als kind het geweld van haar vader, en kwam terecht in een pleeggezin in Jeugddorp de Glind. Haar debuutroman De erfschat is gebaseerd op die ervaringen - en die van vele andere uithuisgeplaatste kinderen.

Over huiselijk geweld

Mishandeling is een taboe, nog steeds

Huiselijk geweld: geweld in de privésfeer is de omvangrijkste vorm van geweld in de Nederlandse samenleving. Het gaat om mishandeling van de partner, van kinderen, maar ook van ouderen en eergerelateerd geweld. Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. Sociaal werkers komen achter de voordeur en kunnen signaleren, hulp verlenen en samenwerken met het landelijke meld- en adviespunt: Veilig Thuis.

Lees meer

Veilig Thuis is de organisatie die vanaf 2015 is opgericht om de hulpverlening en melding van mishandeling en huiselijk geweld te bundelen. Er zijn 26 Veilig Thuis-organisaties opgericht, verdeeld over evenzoveel regio’s. Niet alleen – een vermoeden van – mishandeling van kinderen kan worden gemeld, ook ouderenmishandeling, eer gerelateerd geweld en partnergeweld zijn problemen waar Veilig Thuis in is gespecialiseerd. De meldcode is voor professionals een belangrijk instrument om met signalen van huiselijk geweld om te gaan.

Mishandeling en huiselijk geweld

Rond mishandeling, beter nog: het melden van mishandeling, hangt nog steeds een taboe. Ook bij professionals. Vooral als het gaat om ouderenmishandeling. Volgens Anja Jonkers, hoofdinspecteur bij de IGZ zullen ouderen die slachtoffer zijn van mishandeling dat niet snel melden: ‘Aan de ene kant omdat ze zich schamen, aan de andere kant omdat ze door te melden aangeven dat ze kwetsbaar zijn en het zelf niet meer kunnen oplossen. Het is natuurlijk ook enorm moeilijk om als ouder te moeten vertellen dat bijvoorbeeld je eigenkind of schoonzoon je iets aandoet.’

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Van kindermishandeling wordt vaker melding gedaan dan van ouderenmishandeling. Dit betekent niet dat kindermishandeling vaker voorkomt. Volgens Marianne van der Krans, projectleider ouderenmishandeling bij Veilig huis Utrecht, heeft de ‘maatschappij inmiddels geaccepteerd dat je aan de bel kan trekken bij een instantie als het gaat om het welzijn van kinderen. Maar gaat het om volwassenen, dan vinden we het lastig.’ Volgens Van der Krans kent iedereen ‘die met zijn voeten in de klei staat en kennis heeft van wat ouderenmishandeling is, wel een situatie van ouderenmishandeling.’

Huiselijk geweld signaleren

Professionals in wijkteams en in de hulpverlening staan dichtbij slachtoffers van mishandeling. Omdat ze bij de mensen achter de deur komen en omdat ze gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing voor de problemen die er zijn. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het wijkteam wordt ingezet als moeder en kind uit de Vrouwenopvang komen. Omdat doorlopende hulp dan cruciaal is om de veiligheid van moeder en kind te borgen. Het blijkt dat daar nog een wereld te winnen is. Vaak ontbreekt een “integraal plan” voor nazorg na de opvang. Bovendien is er nog veel te doen aan de samenwerking tussen hulporganisaties.

In dit dossier “Huiselijk geweld” vind je informatie en opinies over signaleren van huishoudelijk geweld, over het gebruik en ontwikkelingen rondom de meldcode en over behandeling en nazorg van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. Sociale professionals blijven op de hoogte van de recente ontwikkelingen en discussies over hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld.

Uitgelicht congres

Congres GGZ uit de knel

Hét Dementie congres

Congres De overgang

Cultuursensitieve Zorg Congres

DELEN
Vorig artikelE-health
Volgend artikelErvaringsdeskundigen
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.