Multiproblematiek

Wijkteam

Wijkcoach Roos werkt samen met verloskundige Lisa: ‘Sociale problemen krijgen de overhand’

Verloskundigen zien een dwarsdoorsnede van de bevolking, dus ook zwangere vrouwen die hun kinderen geen kansrijke start kunnen bieden. Sociale verloskunde gaat over het terugdringen van deze kansenongelijkheid. Wijkcoach Roos Baaijens en verloskundige Lisa Marissink werken op dat gebied samen. 'De zwangerschap is een mooie ingang voor hulpverlening.'

Dit team begeleidt daklozen die lang op woning moeten wachten: ‘Gelukkig gaat het veel efficiënter’

Lang op een wachtlijst staan voor een woonplek is heel frustrerend. Fijn dus dat de plaatsing van dak- en thuisloze Amsterdammers in een woning of woonvoorziening efficiënter verloopt dan vroeger. Dankzij team VanStart van zorgorganisatie HVO-Querido. Ouissam Moussaoui en Joris Spruijt, persoonlijk begeleiders bij dit team, leggen uit hoe het werkt.
Jeugdhulp

SPOTLIGHT ‘Ik gun onze jongeren stabiliteit’

Milan ten Brink (30) is jeugdzorgwerker bij de Klif in Amsterdam. Dat is een behandelvoorziening voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar oud met een lvb. Milan begeleidt de jongeren naar stabiliteit en vervolgens naar zelfstandigheid. ‘De bedoeling is dat jongeren mij steeds minder nodig hebben.'

WIJ SAMEN Wijkcoach en verloskundige strijden samen voor kansrijke start

Verloskundigen zien een dwarsdoorsnede van de bevolking, dus ook zwangere vrouwen die hun kinderen geen kansrijke start kunnen bieden. Sociale verloskunde gaat over het terugdringen van deze kansenongelijkheid.
Verslaving
Alcohol

Verslaafd en een andere psychische stoornis: hoe ga je om met een dubbele diagnose?

Veel cliënten met een verslaving hebben ook een andere psychische stoornis. Zo’n dubbele diagnose maakt behandelen en begeleiden heel complex. Hoe voorkom je bijvoorbeeld terugval als je cliënt met psychische problemen beïnvloed wordt door vrienden?
ggz

Weg met de wachtlijsten in de ggz? Dit plan komt eraan

Op komst in elke regio: Mentale Gezondheidsnetwerken. Vanaf volgend jaar gaan het sociaal domein, huisartsen en de ggz in deze netwerken nauwer met elkaar optrekken. Wat moet jij als sociaal professional weten over deze nieuwe manier van werken? En misschien nog belangrijker: worden de wachtlijsten in de ggz weggewerkt?
LVB
licht verstandelijke beperking

Hoe benutten we de vrije tijd van mensen met een lvb beter?

Vrije tijd is nog te vaak het sluitstuk in de ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijk beperking (lvb) terwijl het heel belangrijk is voor sociale contacten, het gevoel van betekenis te zijn en de bestrijding van eenzaamheid, zegt Els Hofman, onderzoeker bij Movisie. ‘Er moet echt een tandje bij.’
Multiproblematiek

SPOTLIGHT De kleine successen van Daniël Minneboo

Daniël Minneboo werkt sinds een klein jaar als forensisch psychiatrisch begeleider bij de Pompe- stichting in Nijmegen. Hier wonen mensen met een tbs-maatregel. Hij doet zijn werk graag en met veel liefde.
Multiproblematiek

COLUMN Louis fles

Op 4 en 5 mei staat Nederland stil bij de Tweede Wereldoorlog. Dat doen we bij de wetenschap dat er nog steeds oorlogen woeden, die nog steeds voor ontredderde vluchtelingen zorgen.

THEMA Spreekuur Hoe win je het vertrouwen van de burger terug?

Burgers moeten beschikken over te veel ‘instantiekapitaal': het vermogen om zelf de weg te vinden in de wirwar aan loketten en de juiste houding te tonen tegenover instanties. Dat blijkt uit onderzoek van Aisa Amagir (HvA) en Monique Kremer (UvA). ‘Er zou een verbod moeten komen op doorverwijzen.'

Over multiproblematiek

Hoe help je mensen of gezinnen met complexe en meervoudige problemen?

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe multiproblematiek. Het gaat om 75.000 tot 116.000 gezinnen. Werken met deze gezinnen vergt een integrale aanpak – en dat is eenvoudiger gezegd dan gerealiseerd.

Lees meer

Hulpverleners zitten soms met de handen in het haar. Hebben ze een cliënt net bijgestaan met het ene complexe probleem, dient het volgende zich alweer aan. Naar schatting kampt tussen de één en vier procent van de Nederlandse huishoudens met meervoudige en complexe multiproblematiek op diverse leefgebieden, volgens Christine Kuiper, adviseur sociale innovatie bij Movisie. Dit kost niet alleen de samenleving veel geld, zo’n drie tot tien miljard euro per jaar, maar veroorzaakt ook veel leed bij mensen die het treft.

Meerdere leefgebieden multiproblematiek

Er is sprake van multiproblematiek als huishoudens op meerdere leefgebieden problemen hebben. Vrijwel altijd spelen financiële problemen. Vaak ook opvoedvraagstukken, huisvestings- en relatieproblemen, verminderde gezondheid, werkloosheid en problemen met justitie.

Ontbrekende samenhang multiproblematiek

Christine Kuiper: ‘Professionals in de zorg, jeugdzorg, het onderwijs, het sociaal domein en veiligheid doen erg hun best om mensen met multiproblemen bij te staan maar houden zich uiteindelijk allemaal bezig met slechts een klein stukje van het hele vraagstuk. Niemand van hen heeft goed overzicht over wat er precies speelt op alle leefgebieden. De samenhang in aanpak ontbreekt vaak. Dat maakt goede hulpverlening lastig. De domeinen welzijn en veiligheid hebben bovendien ieder hun eigen dynamiek en wettelijke kaders en spreken niet altijd elkaars taal.’

Preventie en vroegsignalering bij multiproblematiek

Hoe kun je deze huishoudens als professional dan zo goed mogelijk begeleiden? Kuiper: ‘Dat vraagt goede kennis van de problemen die zich kunnen voordoen op divers leefgebieden, van eventuele ziektebeelden en van de sociale kaart. Je moet ook weten wie en welke instantie je voor wat kan inschakelen. Als je al weet naar wie je moet verwijzen, krijg je vaak weer te maken met wachtlijsten. Om goed je werk te kunnen doen ben je ook afhankelijk van hoe jouw organisatie jou steunt. Is er genoeg menskracht voorhanden? Heb je genoeg professionele ruimte om te doen wat nodig is? Werken jullie met voldoende en de juiste partners die je kunt inschakelen? Is het beleid van jouw organisatie en de gemeente zodanig dat je je gesteund weet in je werk? Vanuit Movisie zien we in de peilingen die we periodiek houden dat wijkteams door een hoge werkdruk slecht toekomen aan preventie en vroegsignalering. Terwijl problemen voorkomen zowel prettiger is voor de mensen die het betreft en maatschappelijke kosten bespaart.’

Uitgelicht congres

Congres GGZ uit de knel

Hét Dementie congres

Congres De overgang

Cultuursensitieve Zorg Congres