Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier cao's Zorg en Welzijn

Een goede cao is belangrijk voor de werkgevers en werknemers in de sector Zorg en Welzijn. Maar regelmatig komen hun ideeën niet overeen en moet er onderhandeld worden over arbeidsvoorwaarden als salaris, vakantiedagen, werktijden en bijscholing. Lees hier het nieuws over de cao's in Zorg en welzijn, zoals de cao VVT, cao Jeugdzorg,  cao W&MD, cao gehandicaptenzorg en de cao ggz.

cao-nieuws

cao jeugdzorg

 • 1-Samenwerking-Fotolia

  Onderhandelakkoord voor nieuwe cao jeugdzorg

  Gert Noortman, cao-onderhandelaar van FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben goede afspraken gemaakt over loon. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben stappen gezet om de veel te hoge werkdruk in de sector te lijf te gaan.’

 • rechter-uitspraak

  Recht op 5 jaar wachtgeld in de jeugdzorg

  Jeugdzorgwerkers die als gevolg van reorganisaties door de nieuwe Jeugdwet zijn ontslagen, hebben recht op vijf jaar wachtgeld. Ze vallen onder Wachtgeldregeling 1 van de cao. Dat is de uitspraak van de Hoge Raad na een vraag van de Kantonrechter over deze cao-regeling.

 • cao's in zorg en welzijn

  Cao’s in zorg en welzijn

  Voor iedere deelsector in de zorg worden voor periodes van een tot vijf jaar aparte cao’s afgesproken.

 • Cao Jeugdzorg: ruim 2 procent meer loon

  Cao Jeugdzorg: ruim 2 procent meer loon

  Na meer dan een jaar onderhandelen zijn werkgevers- en werknemersorganisaties akkoord met een nieuwe cao in de Jeugdzorg.

cao vvt