Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier cao's Zorg en Welzijn

Een goede cao is belangrijk voor de werkgevers en werknemers in de sector Zorg en Welzijn. Maar regelmatig komen hun ideeën niet overeen en moet er onderhandeld worden over arbeidsvoorwaarden als salaris, vakantiedagen, werktijden en bijscholing. Lees hier het nieuws over de cao's in Zorg en welzijn, zoals de cao VVT, cao Jeugdzorg,  cao W&MD, cao gehandicaptenzorg en de cao ggz.

cao-nieuws

 • Agressie-Fotolia

  Meer agressie en minder kwaliteit in...

  De kwaliteit van de zorg staat in de gehandicaptenzorg onder druk. Daarnaast vinden medewerkers de werkdruk te hoog en hebben ze steeds vaker te maken met agressie van cliënten.

 • wijkteam-fotolia

  Leden wijkteams verliezen rechten door beleid...

  Medewerkers van sociale wijkteams zijn de dupe van het beleid van gemeenten sinds die verantwoordelijk zijn voor de volledige zorg voor de jeugd, de Wmo en langdurige zorg.

 • 1Samenwerking-Fotolia

  Samenwerking sociaal werk en kinderopvang

  Sociaal Werk Nederland en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) gaan samenwerken.

 • cao Verpleging Verzorging Thuiszorg

  Nieuwe cao VVT: 4 procent meer loon

  De nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg is rond. Over een heikel punt, de nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag, is overeenstemming bereikt.

 • Overeenkomst

  Nieuwe cao is definitief

  De nieuwe cao W&MD is definitief. De leden van zowel Sociaal Werk Nederland als de vakbonden hebben de cao goedgekeurd.

 • Contract

  Akkoord bereikt over cao Welzijn &...

  Na een langdurige cao-onderhandeling heeft Sociaal Werk Nederland een akkoord bereikt met de vakbonden.

 • actie faillissement TSN

  Pingpongen met werk en loon van thuiszorgsters

  ‘Vanaf 25 april werken 2000 ex TSN- medewerkers tegen een lager loon’, volgens vakbond FNV.

 • Minimumtarief thuishulp

  Geen minimumtarief thuishulp in wijziging Wmo

  Er komt toch geen wettelijk minimumtarief voor huishoudelijke hulp in de Wmo.

 • De kwaliteit van de hulp, en niet de lage prijs, moet leidend zijn bij de uitvoering van de huishoudelijke hulp,

  Gemeente moet geld aan thuishulp besteden

  Er moeten ‘fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden’ komen voor werkers in de thuiszorg en in de huishoudelijke hulp.

  3
 • hulp bij huishouden

  TSN thuiszorg moet verlaging loon terugdraaien

  De rechter in Almelo heeft bepaald dat de loonsverlaging van 4300 thuiszorgmedewerkers moet worden teruggedraaid

 • demonstraties Thebe

  ‘Ik kan beter vanuit thuiszorgbaan verder kijken’

  Irma Does (46) uit Tilburg houdt na tien jaar werken in de thuiszorg haar ogen open voor nieuwe mogelijkheden.

 • salarisverlaging

  TSN draait loonsverlaging niet terug

  Thuiszorgaanbieder TSN gaat de loonsverlaging bij 43000 werknemers niet terugdraaien.

 • Vérian loonsverlaging

  Loonsverlaging thuiszorgers Vérian mag niet

  Vérian moet de doorgevoerde loonsverlaging van de medewerkers onmiddellijk terugdraaien.

 • Loopbaanbudget voor sociaal werker

  Loopbaanbudget gaat in voor sociaal werker

  Het loopbaanbudget wordt per 1 juli 2015 ingevoerd. Wat betekent dat voor jou?

  2
 • ggz actie tegen bezuinigingen

  Na twee jaar is er weer een cao ggz

  Bezuinigingen en flinke onenigheid tussen werkgevers en vakbonden hebben geleid tot een vertraging van twee jaar. In de nieuwe cao ggz is een loonsverhoging van 1,75% in 2015 en 1,25% in 2016 afgesproken.

 • cao's in zorg en welzijn

  Cao’s in zorg en welzijn

  Voor iedere deelsector in de zorg worden voor periodes van een tot vijf jaar aparte cao’s afgesproken.

 • Het laagste uurloon voor een huishoudelijke hulp is tien euro.

  Huishoudelijke hulp kost minstens tientje per uur

  De vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn het eindelijk eens geworden over de nieuwe cao VVT 2014-2016.

 • Weer om de tafel voor cao VVT

  Weer om de tafel voor cao VVT

  De cao VVT kan voorlopig niet worden uitgevoerd. Brancheorganisatie ActiZ, BTN en de vakbonden moeten opnieuw om de tafel.

 • Akkoord Cao Welzijn: elke werknemer eigen budget

  Akkoord Cao Welzijn: elke werknemer eigen budget

  Werkgeversorganisatie MOgroep heeft een cao-resultaat voor de welzijnssector bereikt met één vakbond: CNV Publieke Zaak. In de nieuwe cao Welzijn stijgt het salaris stijgt tot 2016 twee keer met 1 procent. Elke werknemer krijgt beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget.

  1
 • Onderhandelaarsakkoord

  Onderhandelaarsakkoord

  Voor de Verzorging Verpleging en Thuiszorg is er gelukkig een onderhandelaarsakkoord gesloten met alle partijen.

 • ‘Geen cao staat palliatieve thuiszorg in loondienst toe’

  ‘Geen cao staat palliatieve thuiszorg in...

  Het voortbestaan van de terminale thuiszorg is in gevaar door controles van de Belastingdienst. De zorg aan stervenden wordt veelal gedaan door zzp’ers, maar zij mogen dat eigenlijk niet volgens de wet. De Belastingdienst gaat na jarenlang gedogen nu controleren.

  4
 • Vertrekpremies en gezond verstand

  Vertrekpremies en gezond verstand

  Het is beslist geen komkommertijd deze zomerperiode. Sterker nog het is behoorlijk druk. De onderhandelingen voor verschillende cao’s zijn nog voor het zomerreces gestart en naar u zult begrijpen nog lang niet afgerond. Eigenlijk horen we aan alle onderhandelingstafels hetzelfde. ‘We moeten bezuinigen, er is geen geld’ . Nu is dat niet echt nieuws, wat wel weer eens gezegd mag worden dat er blijkbaar toch geld is als ik andere bronnen serieus neem.

 • Cao Jeugdzorg: ruim 2 procent meer loon

  Cao Jeugdzorg: ruim 2 procent meer loon

  Na meer dan een jaar onderhandelen zijn werkgevers- en werknemersorganisaties akkoord met een nieuwe cao in de Jeugdzorg.

 • Cao Welzijn: geen vernieuwing, geen loonsverhoging

  Cao Welzijn: geen vernieuwing, geen loonsverhoging

  Brancheorganisatie MOgroep en vakbonden hebben de onderhandelingen over een nieuwe cao afgebroken. Werknemers in de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening krijgen geen keuze- en loopbaanbudget. Deze vernieuwing in de Cao zou de welzijnswerkers een sterkere positie geven op de arbeidsmarkt in moeilijke tijden.

  2
 • Alfahulp met rechten kost 200 miljoen

  Alfahulp met rechten kost 200 miljoen

  ‘Het is onacceptabel dat alfahulpen een slechtere rechtspositie hebben dan andere werkers in de publieke sector.’ Dat is de conclusie van de commissie-Kalsbeek, die de positie van huishoudelijke werkers heeft onderzocht. ‘We moeten ons houden aan het minimum pakket aan rechtszekerheid dat we hebben afgesproken’, zegt commissievoorzitter Ella Kalsbeek. ‘Van de particuliere sector kun je dat ook vragen, maar dat is niet te controleren.’

cao jeugdzorg

cao vvt