Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Infopagina Veilig werken

De toenemende ambulante hulpverlening heeft als gevolg dat professionals steeds vaker achter de voordeur komen. Dat brengt ook risico’s met zich mee: lastige situaties kunnen escaleren en dan sta je daar. Misschien wel in je eentje. Hoe zorg je voor je veiligheid?

Voorkom agressie door duidelijk te zijn in waarvoor je komt en wat je wilt.

Bespreek veiligheidszaken met partners als de politie.

Check het risico op agressie bij een huisbezoek met een checklist.

Bedenk van tevoren wat je doet in bepaalde situaties, wanneer je het gesprek niet begint of direct beëindigt.

Twijfel je vooraf over je veiligheid? Neem dan je collega mee.

Neem je veiligheid serieus en geef je grenzen aan.

Lees hier meer over hoe je veilig op huisbezoek gaat >>

 


 

Agressie tegen zorgmedewerkers is onacceptabel

Het ministerie van VWS stelt opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar om agressie tegen zorgverleners verder terug te dringen. Met dit bedrag maakt VWS mogelijk dat actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ ook in 2016 verder gaat. Het overgrote deel van dit bedrag gaat rechtstreeks naar (jeugd)zorgorganisaties die zich vanaf 14 januari 2016 kunnen inschrijven voor een nieuwe ronde van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. De campagne 'Wees duidelijk over agressie' is een bewustwordingscampagne over agressie tegen medewerkers in de zorg en jeugdzorg. En onderdeel van het programma 'Veilig Werken in de Zorg'.