Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Schuldhulpverlening

Meer dan 100.000 huishoudens hebben betalingsachterstanden. Sociaal werkers die in de frontlinie staan van de maatschappelijke ondersteuning zijn bezorgd over het groeiende armoedeprobleem en de schuldenprblematiek die zij steeds vaker bij cliënten tegenkomen.

In dit dossier staan artikelen over schuldhulpverlening, hoe schulden op te lossen en schuldenaren te motiveren, over de schuldsanering, armoede en problemen met uitkeringen. 

artikelen over schulphulpverlening

Blogs over schuldhulpverlening

Artikelen over armoede

 • Kinderen-in-Tel

  Tweedeling leidt tot problemen bij kinderen

  ‘De steeds groter wordende armoede is een belangrijke voorspeller van andere problemen waar kinderen mee te maken krijgen.’ Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in tel 2016’.

 • armoede-iStock

  Meer Nederlanders leven langdurig in armoede

  Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat het aantal huishoudens dat minimaal vier jaar een inkomen heeft dat onder de lage-inkomensgrens ligt in 2015 is toegenomen met bijna veertien procent.

 • 1-geld-Fotolia

  Subsidie om armoede en schulden te bestrijden

  Projecten die armoede tegengaan en voorkomen dat mensen in de schulden komen, kunnen een subsidie aanvragen bij het rijk. Staatssecretaris Klijnsma stelt hier vier miljoen euro voor beschikbaar.

 • voedselbank

  Voedselbank versoepelt criteria voor voedselpakket

  De financiële grens voor het aanvragen van een voedselpakket is per 1 januari lager geworden. Voortaan komen alleenstaanden met maximaal 200 euro per maand aan leefgeld in aanmerking.

 • 1-huurcompensatie-iStock

  Lage inkomens krijgen hulp bij betalen hoge huur

  ‘We zien dat Amsterdammers steeds vaker in financiële problemen komen doordat hun vaste lasten simpelweg te hoog zijn. Met deze regeling kunnen we hen een beetje helpen.’