Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Infopagina Informele zorg

Onderzoekers en adviseurs van Movisie zijn kritisch over hoe professionals omgaan met de mantelzorger. ‘Als we niet uitkijken, wordt de mantelzorger de maatwerkvoorziening van de cliënt', waarschuwen ze in het Zorg + Welzijn magazine van december 2015. Op deze infopagina vindt je meer achtergrondinformatie bij dit artikel.


Inzet van maatjes

De inzet van maatjes voor begeleiding van complexe sociaal-maatschappelijke problemen heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Dat vergt, volgens onderzoeker Michelle van der Tier, ook iets van de sociale professional >>


44 bekendste methoden voor netwerkgericht werken

Netwerkgericht werken kun je op allerlei manieren doen. De keuze aan instrumenten en methoden is groot. Welke gebruik je en waarom? In de publicatie ‘Aan de slag met sociale
netwerken’ zijn de 44 meest bekende methoden door kenniscentrum Movisie verzameld >>


Tips voor een helder keukentafelgesprek

In het keukentafelgesprek moeten de professional en de cliënt samen op zoek naar de werkelijke zorgvraag en naar eigen oplossingen. Klinkt mooi, maar is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Lees hier de tips voor een helder gesprek.

artikelen over het keukentafelgesprek

 


De MantelScan

De MantelScan is een instrument om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. Ga hier naar de mantelscan.