Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Vluchtelingen

Europa heeft te maken met een vluchtelingenstroom van historische omvang. Ook in Nederland melden zich dagelijks honderden asielzoekers.Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) telde eind september 2015 16.825 Syrische vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra.

 

 

 

 


 

 


Veel voorkomende gezondheidsbproblemen onder vluchtelingen zijn:

Door angst en extreme waakzaamheid, kunnen vluchtelingen chronische pijnklachten krijgen. Zij raken hierdoor uitgeput en spanning en piekkeren zorgen voor gewrichtspijn, hoofdpijn of buikpijn.

Psychische en psychiatrische problemen zoals depressie, angst en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Posttraumatische klachten bij kinderen komen voor als zij veel geweld hebben meegemaakt. Het grootste gedeelte van de kinderen herstelt daarvan zonder professionele hulp.

Problemen met seksualiteit

Vitaminegebrek

Ondervoeding, uitdroging en huidproblemen door de reis die zij hebben afgelegd

Fysieke gevolgen van geweld

Gedragsproblemen; Nederlandse scholen signaleren vaker gedragsproblemen bij Syrische kinderen en jongeren dan bij andere vluchtelingenkinderen.


Wie is een vluchteling?

Volgens het VN Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging, of seksuele voorkeur. Vluchtelingen krijgen ook bescherming op humanitaire gronden: wanneer de algehele situatie in het land van herkomst te slecht is door conflict of grotoschalige mensenrechtenschendingen.

 


Top 5 asielzoekers in Nederlandse opvang naar land van herkomst

(meetmoment 28 september 2015. Bron: COA)

  1. Syrië 16.835
  2. Eritrea 4.348
  3. Ethiopië 2.981
  4. Irak 1.767
  5. Afghanistan 1.243

Overige 9.080
Totaal 36.254

Eritrese vluchtelingen

De grootste toestroom van vluchtelingen in 2014 bestond uit Eritreeërs en Syriërs. De grootste groep Afrikaanse asielzoekers in Nederland op dit moment zijn jonge adolescente mannen en vrouwen afkomstig uit Eritrea. In Eritrea is al jaren sprake van een totalitair regime. Er is geen persvrijheid, politieke vrijheid en godsdienstvrijheid. Er geldt een dienstplicht voor mannen tussen de 18 en 50 jaar die meestal veel langer duurt dan de voorgeschreven 18 maanden. Dienstplichtontduiking en desertie worden zonder voorafgaand proces vaak streng bestraft. In gevangenissen vinden mensenrechtenschendingen zoals martelingen plaats.
Lees meer achtergrondinformatie over deze groep in de factsheet Eritrese vluchtelingen van Pharos >>

Syrische vluchtelingen

Sinds 22011 is er een burgeroorlog in Syrië. Syrische vluchtelingen krijgen op humanitaire gronden vrij snel een verblijfsvergunning in Nederland. Het aantal mensen dat Syrië is ontvlucht naar haar buurlanden is nu meer dan 4 miljoen. Dit maakt van het conflict een van ’s werelds grootste vluchtelingencrises in bijna 25 jaar.
Lees meer achtergrondinformatie over deze groep in de factsheet Syrische vluchtelingen van Pharos >>