Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Armoede

De armoede in Nederland is in de laatste jaren sterk toegenomen. In 2012 hebben zo'n 1,2 miljoen mensen eigenlijk te weinig geld om rond te komen (CBS). Het zijn ruim 150.000 mensen meer dan in het jaar ervoor. De kans op armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en bijstandontvangers. Bij al deze groepen nam het armoedepercentage in 2012 flink toe. Sinds 2007 is de armoede onder kinderen sterk toegenomen. Armoede concentreert zich in de grote steden. De postcodegebieden met de meeste armoede liggen in Leeuwarden en Den Haag.

artikelen over armoede

 • 1-armoede-kind-Fotolia

  Kindgeld bedoeld voor kinderen, niet voor...

  Geld dat bestemd is voor arme kinderen, wordt in sommige gemeenten besteed aan achttienplussers. En dat is niet de bedoeling, zo stelt demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma in een brief aan alle Nederlandse gemeenten.

 • AdobeStock_98843606

  Bereik jeugdhulp uit balans

  Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak op in armoede dan jeugdigen met een Nederlandse achtergrond. Daarnaast groeien ze ruim twee keer zo vaak op in een eenoudergezin, zijn ze ruim drie keer zo vaak werkloos en zijn ze ondervertegenwoordigd in de lichtere vormen van jeugdhulp.

 • mariska overgaag

  ‘We zijn nog niet zo preventief als we willen’

  Het Meldpunt EMMA - Eerder Melden, Minder Achterstanden – is in 2016 opgericht door Mariska Overgaag, de sociaal werker van het jaar. Doel is de problemen van mensen met schulden op tijd aan te pakken. ‘Mensen zijn opgelucht als er iemand van EMMA voor de deur staat. Wij komen niks halen, maar iets brengen.’

  1
 • persfotoDEFMoed%20en%20Morgen%20171

  Sociaal werk en Rabobank samen tegen schulden

  Sociaal professionals zitten in vijftien regio’s om tafel met banken, deurwaarders, supermarkten, apothekers, om een nieuwe structurele oplossing voor het armoedevraagstuk te ontwikkelen. Dat is het effect van een overeenkomst tussen Sociaal Werk Nederland en de Rabobank.

 • armoede

  Kansen voor alle kinderen biedt financiële steun

  Een nieuwe website 'Kansenvoorallekinderen.nl' biedt overzicht van voorzieningen voor kinderen in arme gezinnen. Ook hulpverleners kunnen iets doen voor kinderen in armoede, bijvoorbeeld bij de aanschaf van bijvoorbeeld schoolspullen.

 • armoede-2-ANP

  ‘Werk aan mensenrechten om armoede tegen te gaan’

  ‘Armoede zet verschillende mensenrechten onder druk en omgekeerd kunnen mensen die arm zijn hun mensenrechten niet realiseren.' Dit stelt het College voor de Rechten van de Mens.

 • Kind-Fotolia

  Situatie van kinderen wereldwijd verslechterd

  Nederland is van plaats dertien naar plaats vijftien gezakt op de internationale ranglijst voor kinderrechten van KidsRights. Caroline Vink: ‘Concluderen dat het slecht gaat met Nederlandse kinderen is te kort door de bocht, maar het is wel een belangrijk signaal.’

 • 1-armoede-iStock

  Nieuwe subsidie voor kinderen in armoede

  Demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljoen euro uit om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. Maatschappelijke organisaties kunnen aanspraken maken op dit geld door middel van een subsidieaanvraag.

 • bijstand

  Zaanse aanpak armoede wordt beleid

  De pilot ‘Budget Maatwerkondersteuning’ van de gemeente Zaanstad wordt gemeentebeleid. Als het aan het college van B en W ligt. Jeroen Olthof, wethouder minimabeleid: ‘Sociale wijkteams en jeugdteams zoeken samen met de inwoner naar de beste manier om armoede te bestrijden.’

  1
 • jeugdzorg-ANP-1

  Stijging aantal beschermingsonderzoeken RvdK

  Ongeveer 35.000 kinderen kregen in 2016 te maken met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Dat is te lezen in het jaarbericht van de organisatie. Voor het eerst in jaren nam het aantal beschermingsonderzoeken toe.

 • 1-zelfredzaamheid-PicScout

  Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

  ‘Wanneer de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden drempels opgeworpen waardoor mensen worden uitgesloten van voorzieningen', dat zegt de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag.

 • Oranje Fonds ruilwinkel

  Meld je aan voor ‘samen uit de armoede’

  Het Oranje Fonds wil de oorzaken van armoede aanpakken met een nieuw programma: “Meedoen, samen uit de armoede”. Organisaties die specifiek bezig zijn om mensen te helpen uit de armoede te komen, kunnen zich aanmelden.

 • armoede-iStock

  Pak armoede onder kinderen structureel aan

  Tien tot twaalf procent van de Nederlandse kinderen groeit op in armoede. Daar moet het kabinet wat aan doen. Nicolette van Gestel, adviseur bij de SER: 'Hoe langer je onder de armoedegrens leeft, hoe moeilijker je daar weer bovenop komt.’

 • schulden-iStock

  Stress zit schuldenaren in de weg

  Stress wegnemen om te zorgen dat mensen eerder uit de schulden komen. Dat is het idee achter Mobility Mentoring, een aanpak voor armoedebestrijding uit de Verenigde Staten. Als eerste gemeente in Nederland gaat Alphen aan den Rijn deze methode toepassen.

 • 1-Armoede-PicScout

  Iedereen moet mee kunnen doen ongeacht inkomen

  ‘Betaal ik deze rekening of laat ik eerst de fiets repareren? Zal ik de medicijnen maar even laten zitten?’ Dagelijks worstelen ruim 810.000 Nederlanders met deze vragen.

 • bijstand-Fotolia

  ‘Bied gerichte ondersteuning aan mensen in...

  'Ook in 2017 kunnen niet alle huishoudtypen met een bijstandsuitkering een basispakket aan uitgaven bekostigen. Het blijft dus van belang in kaart te krijgen welke groepen het meest kwetsbaar zijn om gericht ondersteuning te bieden.’

 • Kinderen-in-Tel

  Tweedeling leidt tot problemen bij kinderen

  ‘De steeds groter wordende armoede is een belangrijke voorspeller van andere problemen waar kinderen mee te maken krijgen.’ Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in tel 2016’.

 • armoede-iStock

  Meer Nederlanders leven langdurig in armoede

  Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat het aantal huishoudens dat minimaal vier jaar een inkomen heeft dat onder de lage-inkomensgrens ligt in 2015 is toegenomen met bijna veertien procent.

 • 1-geld-Fotolia

  Subsidie om armoede en schulden te bestrijden

  Projecten die armoede tegengaan en voorkomen dat mensen in de schulden komen, kunnen een subsidie aanvragen bij het rijk. Staatssecretaris Klijnsma stelt hier vier miljoen euro voor beschikbaar.

 • voedselbank

  Voedselbank versoepelt criteria voor voedselpakket

  De financiële grens voor het aanvragen van een voedselpakket is per 1 januari lager geworden. Voortaan komen alleenstaanden met maximaal 200 euro per maand aan leefgeld in aanmerking.

 • 1-huurcompensatie-iStock

  Lage inkomens krijgen hulp bij betalen hoge huur

  ‘We zien dat Amsterdammers steeds vaker in financiële problemen komen doordat hun vaste lasten simpelweg te hoog zijn. Met deze regeling kunnen we hen een beetje helpen.’

 • 1-Armoede-Fotolia

  Alle kinderen moeten mee kunnen doen

  Kinderen die opgroeien in een armer gezin, moeten gewoon mee kunnen doen. Het Rijk en de VNG tekenden op vrijdag 11 november bestuurlijke afspraken om dit mogelijk te maken.

 • armoede

  Daling armoede in 2017 afhankelijk van overheid

  Maatregelen van het kabinet zijn doorslaggevend om ervoor te zorgen dat het aantal mensen in armoede niet meer boven de 1 miljoen komt.

 • 1Skere-Heren

  Muziek tegen armoede

  ‘We willen armoede voorkomen in plaats van genezen. Een belangrijk onderdeel van de bestrijding van armoede is het onderwerp bespreekbaar te maken.’

 • kinderen en armoede

  Armoede bij kinderen aangepakt

  Kinderen moeten betrokken worden bij het beleid van gemeenten om hun armoede tegen te gaan. Twee kinderrechtenorganisaties doen vier aanbevelingen.

Blogs over armoede

 • 1-armoede-kind-Fotolia

  Kindgeld bedoeld voor kinderen, niet voor...

  Geld dat bestemd is voor arme kinderen, wordt in sommige gemeenten besteed aan achttienplussers. En dat is niet de bedoeling, zo stelt demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma in een brief aan alle Nederlandse gemeenten.

 • Movisie-Wil-Verschoor-EPI

  Blog: Leven na schuldsanering?

  Zes weken. Zo lang is mijn vriendin Sofie nu al uit de schuldsanering. Na jaren van armoede en zestig euro per week hebben zij en haar man weer een ‘gewoon’ inkomen. En dat voelt goed, heel goed.

 • AdobeStock_98843606

  Bereik jeugdhulp uit balans

  Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak op in armoede dan jeugdigen met een Nederlandse achtergrond. Daarnaast groeien ze ruim twee keer zo vaak op in een eenoudergezin, zijn ze ruim drie keer zo vaak werkloos en zijn ze ondervertegenwoordigd in de lichtere vormen van jeugdhulp.

 • mariska overgaag

  ‘We zijn nog niet zo preventief als we willen’

  Het Meldpunt EMMA - Eerder Melden, Minder Achterstanden – is in 2016 opgericht door Mariska Overgaag, de sociaal werker van het jaar. Doel is de problemen van mensen met schulden op tijd aan te pakken. ‘Mensen zijn opgelucht als er iemand van EMMA voor de deur staat. Wij komen niks halen, maar iets brengen.’

  1
 • persfotoDEFMoed%20en%20Morgen%20171

  Sociaal werk en Rabobank samen tegen schulden

  Sociaal professionals zitten in vijftien regio’s om tafel met banken, deurwaarders, supermarkten, apothekers, om een nieuwe structurele oplossing voor het armoedevraagstuk te ontwikkelen. Dat is het effect van een overeenkomst tussen Sociaal Werk Nederland en de Rabobank.