Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Armoede

De armoede in Nederland is in de laatste jaren sterk toegenomen. In 2012 hebben zo'n 1,2 miljoen mensen eigenlijk te weinig geld om rond te komen (CBS). Het zijn ruim 150.000 mensen meer dan in het jaar ervoor. De kans op armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en bijstandontvangers. Bij al deze groepen nam het armoedepercentage in 2012 flink toe. Sinds 2007 is de armoede onder kinderen sterk toegenomen. Armoede concentreert zich in de grote steden. De postcodegebieden met de meeste armoede liggen in Leeuwarden en Den Haag.

artikelen over armoede

 • bijstand

  Zaanse aanpak armoede wordt beleid

  De pilot ‘Budget Maatwerkondersteuning’ van de gemeente Zaanstad wordt gemeentebeleid. Als het aan het college van B en W ligt. Jeroen Olthof, wethouder minimabeleid: ‘Sociale wijkteams en jeugdteams zoeken samen met de inwoner naar de beste manier om armoede te bestrijden.’

 • jeugdzorg-ANP-1

  Stijging aantal beschermingsonderzoeken RvdK

  Ongeveer 35.000 kinderen kregen in 2016 te maken met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Dat is te lezen in het jaarbericht van de organisatie. Voor het eerst in jaren nam het aantal beschermingsonderzoeken toe.

 • 1-zelfredzaamheid-PicScout

  Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

  ‘Wanneer de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden drempels opgeworpen waardoor mensen worden uitgesloten van voorzieningen', dat zegt de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag.

 • Oranje Fonds ruilwinkel

  Meld je aan voor ‘samen uit de armoede’

  Het Oranje Fonds wil de oorzaken van armoede aanpakken met een nieuw programma: “Meedoen, samen uit de armoede”. Organisaties die specifiek bezig zijn om mensen te helpen uit de armoede te komen, kunnen zich aanmelden.

 • armoede-iStock

  Pak armoede onder kinderen structureel aan

  Tien tot twaalf procent van de Nederlandse kinderen groeit op in armoede. Daar moet het kabinet wat aan doen. Nicolette van Gestel, adviseur bij de SER: 'Hoe langer je onder de armoedegrens leeft, hoe moeilijker je daar weer bovenop komt.’

 • schulden-iStock

  Stress zit schuldenaren in de weg

  Stress wegnemen om te zorgen dat mensen eerder uit de schulden komen. Dat is het idee achter Mobility Mentoring, een aanpak voor armoedebestrijding uit de Verenigde Staten. Als eerste gemeente in Nederland gaat Alphen aan den Rijn deze methode toepassen.

 • 1-Armoede-PicScout

  Iedereen moet mee kunnen doen ongeacht inkomen

  ‘Betaal ik deze rekening of laat ik eerst de fiets repareren? Zal ik de medicijnen maar even laten zitten?’ Dagelijks worstelen ruim 810.000 Nederlanders met deze vragen.

 • bijstand-Fotolia

  ‘Bied gerichte ondersteuning aan mensen in...

  'Ook in 2017 kunnen niet alle huishoudtypen met een bijstandsuitkering een basispakket aan uitgaven bekostigen. Het blijft dus van belang in kaart te krijgen welke groepen het meest kwetsbaar zijn om gericht ondersteuning te bieden.’

 • Kinderen-in-Tel

  Tweedeling leidt tot problemen bij kinderen

  ‘De steeds groter wordende armoede is een belangrijke voorspeller van andere problemen waar kinderen mee te maken krijgen.’ Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in tel 2016’.

 • armoede-iStock

  Meer Nederlanders leven langdurig in armoede

  Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat het aantal huishoudens dat minimaal vier jaar een inkomen heeft dat onder de lage-inkomensgrens ligt in 2015 is toegenomen met bijna veertien procent.

 • 1-geld-Fotolia

  Subsidie om armoede en schulden te bestrijden

  Projecten die armoede tegengaan en voorkomen dat mensen in de schulden komen, kunnen een subsidie aanvragen bij het rijk. Staatssecretaris Klijnsma stelt hier vier miljoen euro voor beschikbaar.

 • voedselbank

  Voedselbank versoepelt criteria voor voedselpakket

  De financiële grens voor het aanvragen van een voedselpakket is per 1 januari lager geworden. Voortaan komen alleenstaanden met maximaal 200 euro per maand aan leefgeld in aanmerking.

 • 1-huurcompensatie-iStock

  Lage inkomens krijgen hulp bij betalen hoge huur

  ‘We zien dat Amsterdammers steeds vaker in financiële problemen komen doordat hun vaste lasten simpelweg te hoog zijn. Met deze regeling kunnen we hen een beetje helpen.’

 • 1-Armoede-Fotolia

  Alle kinderen moeten mee kunnen doen

  Kinderen die opgroeien in een armer gezin, moeten gewoon mee kunnen doen. Het Rijk en de VNG tekenden op vrijdag 11 november bestuurlijke afspraken om dit mogelijk te maken.

 • armoede

  Daling armoede in 2017 afhankelijk van overheid

  Maatregelen van het kabinet zijn doorslaggevend om ervoor te zorgen dat het aantal mensen in armoede niet meer boven de 1 miljoen komt.

 • 1Skere-Heren

  Muziek tegen armoede

  ‘We willen armoede voorkomen in plaats van genezen. Een belangrijk onderdeel van de bestrijding van armoede is het onderwerp bespreekbaar te maken.’

 • kinderen en armoede

  Armoede bij kinderen aangepakt

  Kinderen moeten betrokken worden bij het beleid van gemeenten om hun armoede tegen te gaan. Twee kinderrechtenorganisaties doen vier aanbevelingen.

 • 1Syndion

  Pak armoede en participatie integraal aan

  In de gemeente Leerdam draait een pilot rond een integrale aanpak van armoede en participatie. En dat lijkt te werken, zo was te horen tijdens een werkbezoek op donderdag 6 oktober.

 • Armoede-ANP

  Armoede in Nederland neemt langzaam af

  Voor het eerst sinds de start van de crisis, is het aantal Nederlanders dat leeft in armoede afgenomen. De groep langdurig armen wordt echter juist groter wordt.

 • Armoede

  ‘Voorkomen van armoede is maatschappelijke winst’

  ‘Samenleven moet je wel organiseren’, zegt Marijke Vos van Sociaal Werk Nederland in reactie op Prinsjesdag.

 • Armoede-Fotolia

  Extra geld tegen armoede gaat vooral naar...

  In 2017 trekt het kabinet € 100 miljoen extra uit voor maatregelen tegen armoede, zoals kleding en zwemles voor arme kinderen.

 • 1Syrische-kinderen-ANP

  Meer kinderen in bijstandsgezin

  Met name door de toename van Syrische asielzoekers groeien meer kinderen op in een bijstandsgezin.

 • 1zwerver-ANP

  Kansen voor kinderen in armoede

  Kansfonds wil de komende jaren kansen creëren voor zwerfjongeren en kinderen die leven onder de armoedegrens.

 • Armoede

  Moedige mensen! gaat strijd aan met armoede

  Sociaal Werk Nederland (voorheen MOGroep) wil met het project ‘Moedige Mensen!’ armoede aanpakken door in 15 regio’s krachtige lokale samenwerking te organiseren.

 • Voedselbank

  Stress en schaamte bij de voedselbank

  De ervaring van financiële problemen heeft bij gebruikers van de voedselbank veel impact op de gezondheid, maar levert ook veel stress en schaamte op.

Blogs over armoede

 • bijstand

  Zaanse aanpak armoede wordt beleid

  De pilot ‘Budget Maatwerkondersteuning’ van de gemeente Zaanstad wordt gemeentebeleid. Als het aan het college van B en W ligt. Jeroen Olthof, wethouder minimabeleid: ‘Sociale wijkteams en jeugdteams zoeken samen met de inwoner naar de beste manier om armoede te bestrijden.’

 • jeugdzorg-ANP-1

  Stijging aantal beschermingsonderzoeken RvdK

  Ongeveer 35.000 kinderen kregen in 2016 te maken met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Dat is te lezen in het jaarbericht van de organisatie. Voor het eerst in jaren nam het aantal beschermingsonderzoeken toe.

 • 1-zelfredzaamheid-PicScout

  Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

  ‘Wanneer de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden drempels opgeworpen waardoor mensen worden uitgesloten van voorzieningen', dat zegt de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag.

 • Oranje Fonds ruilwinkel

  Meld je aan voor ‘samen uit de armoede’

  Het Oranje Fonds wil de oorzaken van armoede aanpakken met een nieuw programma: “Meedoen, samen uit de armoede”. Organisaties die specifiek bezig zijn om mensen te helpen uit de armoede te komen, kunnen zich aanmelden.

 • armoede-iStock

  Pak armoede onder kinderen structureel aan

  Tien tot twaalf procent van de Nederlandse kinderen groeit op in armoede. Daar moet het kabinet wat aan doen. Nicolette van Gestel, adviseur bij de SER: 'Hoe langer je onder de armoedegrens leeft, hoe moeilijker je daar weer bovenop komt.’