Wijkteam

Integraal werken

Hoe de gezinsadvocaat vechtscheidingen voorkomt (én sociaal werkers ontlast)

Een nieuwe proef in Noord-Brabant om vechtscheidingen te voorkomen, lijkt goed te werken. In plaats van 2 losse advocaten, ondersteunt een duo van advocaat en gedragswetenschapper ouders tijdens het scheidingsproces. De proef zorgt bij het hele gezin voor een veilig gevoel, ziet gedragswetenschapper Carla Goosen.

‘Er is te weinig oog voor de waarde van sociaal werk, dus maak een vuist’

Er is nauwelijks aandacht voor de échte betekenis van sociaal werk, zegt Leonie le Sage, lector Professionele Identiteit van de sociaal werker. Zij doet onderzoek naar gezinnen in armoede. ’Het zijn de sociaal werkers die de eerste noden lenigen. Hun belangrijke rol voor gezinnen in nood is onderbelicht.’
Wijkteam

Kansloosheid bestrijden

We proberen ouders te helpen met de gedachte dat als het de ouders goed gaat, het de kinderen ook ten goede komt.
Wijkteam
multiproblemgezin

Multiproblemgezin gezin in Utrecht

Op de hoek woont een multi-problem gezin. Als toegangspoort van de straat.
Wijkteam
Woonconsulent

Woonconsulent is steeds meer hulpverlener

Woningbouwverenigingen voelen steeds vaker de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen.
Wijkteam
'Het is de generalist die met die nieuwe werkelijkheid moet dealen.'

Grenzen zonder schutting

De vorige keer schreef ik: ‘het beste plan is het plan waarover het huishouden zélf de regie voert omdat men begrijpt dat het problemen oplost die zij zelf als zodanig ervaren. Ook in huishoudens waar sprake is van opgelegde kaders of handhaving’.
Wijkteam
Hilhorst: Iedere buurt een eigen budget voor jeugdzorg

Hilhorst: Iedere buurt een eigen budget voor jeugdzorg

De Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst (PvdA) heeft een plan gepresenteerd voor de decentralisatie van de Jeugdzorg. De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, maar Amsterdam gaat er nu al mee aan de slag.
Wijkteam
'Mijn zoon beschreef exact wat er in mijn hoofd gebeurt als het gaat om de generalist.'

De generalist voert geen regie

Mijn gezin bestaat naast mijzelf uit drie heren. Alledrie zijn ze (ook) muzikant. Het gesprek aan tafel gaat veel over muziek. Laatst vergeleek onze oudste zoon de merites van de gitaarsoli van Carlos Santana met die van Joe Satriani. Die van Santana zijn veelal pentatonisch. Satriani doet dat ook, maar hij bedient zich daarnaast van andere toonladders, van ‘blue notes’ en ‘ghost notes’. De soli van Satriani zijn allemaal van te voren bedacht en verschillend. Terwijl Carlos Santana vaak ‘maar wat doet’ waardoor ze, hoewel virtuoos, bijna allemaal hetzelfde klinken.
Wijkteam
'Pedagogische hulp voetbalclubs werkt goed'

‘Pedagogische hulp voetbalclubs werkt goed’

Een pedagogisch coördinator kan op lange termijn een positieve bijdrage leveren aan de opvoeding en het opgroeien van kinderen bij sportverenigingen. Problemen bij jongeren worden zo eerder herkend, waardoor er direct op kan worden ingespeeld.

Over wijkteam

Wijkteam: samenwerken en investeren

De professionals in het wijkteam zijn het eerste contact met de burgers. Van wijkactiviteit tot probleemgezin, de sociaal werker in het wijkteam is het aanknopingspunt. Sinds de nieuwe Wmo in 2015 heeft bijna elke gemeente wel een wijkteam. Maar over de ontwikkeling en over het beleid is nog veel te doen. Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.

Lees meer

Samenwerken is het credo in het wijkteam. Sinds de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 hebben de wijkteams in bijna alle gemeenten in verschillende varianten hun intrede gedaan. En zijn wijkteam bezig zich te organiseren om zo goed mogelijk zich in te zetten voor hun cliënten, die zoveel mogelijk de eigen regie moeten houden. Dat vergt van de sociaal werkers in het wijkteam dat zij én rekening houden met de nieuwe eisen die de cliënt stelt. En dat de wijkteamleden een werkzame manier vinden om samen te werken in het team en met specialistische hulpverleners.

Dossier Wijkteam

In dit dossier vind je artikelen over dat proces en over de hindernissen en mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Het dossier bevat zeker ook goede voorbeelden van “werken in het wijkteam”. Het zoeken naar en vinden van manieren om de zogenoemde geïntegreerde hulpverlening in de praktijk te brengen, is het thema van dit dossier.

Eigen regie

Professionals krijgen nogal wat kritiek over zich heen in het transformatieproces. Ze werken niet genoeg samen of houden te veel of te weinig rekening met de eigen regie van mensen. De juiste insteek voor hulp en ondersteuning is niet altijd gemakkelijk, blijkt bijvoorbeeld uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dat gaat over in hoeverre kwetsbare mensen zelfredzaam zijn. De boodschap van het rapport is: er wordt door beleidsmakers, maar ook door professionals, veel te weinig rekening gehouden met het doenvermogen van mensen.

Samenwerking in het Wijkteam

Dan is er ook het probleem van het samenwerken van de professionals in het wijkteam en met specialistische collega’s. Vooral in de jeugdzorg lijkt het dat wijkteamleden te laat kinderen en jongeren doorsturen naar specialistische zorg. Evenzeer krijgen de professionals in het wijkteam het verwijt dat ze mensen te snel doorsturen en daardoor de wachtlijsten weer langer worden.

Contact met elkaar

Samenwerken is een door alle professionals en cliënten erkende manier voor goede hulpverlening. Hoe doe je dat? Uit de inventarisatie van Maaike Kluft van Movisie blijkt dat de werkwijze en visie van professionals binnen en buiten wijkteams niet altijd op elkaar aansluiten. En dat het daarnaast ook niet altijd helder is wie wat doet. ‘Het is daarom van belang om open het gesprek met elkaar aan te gaan en tot een werkwijze te komen waar iedereen achter staat. Bespreek hoe je met elkaar in contact blijft en gezamenlijk de beste dienstverlening kunt bieden in de wijk of bewoners zo goed mogelijk kunt ondersteunen.’

Vindbaarheid Wijkteam

Samenwerking vraagt tijd en investering. Je moet uitzoeken hoe je collega denkt over de ondersteuning, hoe de ander werkt en uit welk potje de ondersteuning aan de cliënt kan worden betaald. Kluft: ‘In samenwerking moet je eerst investeren voor het iets oplevert. Het is de bedoeling dat sociale wijkteams integrale passende ondersteuning geven. Bewoners hebben steeds meer zeggenschap en zij willen op verschillende manieren ondersteund worden. Wanneer je als professional snel de juiste persoon kunt inschakelen, kun je de bewoner beter ondersteunen op de manier die hij of zij zelf wenst. Om dit te realiseren is het dus belangrijk dat je elkaar als professionals makkelijk weet te vinden.’

Uitgelicht congres

Congres GGZ uit de knel

Congres Sociaal werk: navigeren tussen overheid en burger

ReeHorst Ede

Hét Dementie congres

Congres De overgang

DELEN
Vorig artikelWet- en regelgeving
Volgend artikelZelfredzaamheid
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.