Wijkteam

Transformatie
Angst voor ontslagen door loonstijging sociaal werk

Angst voor ontslagen door loonstijging sociaal werk

De nieuwe cao Sociaal Werk is rond, met daarin opgenomen een loonstijging van twee keer 3,25 procent. Goed nieuws voor sociaal werkers, maar: organisaties vrezen bezuinigingen. Want hoe gaan gemeenten die extra loonkosten betalen?
Wijkteam
Contract-2-Fotolia.jpg

Duurzame inzetbaarheid is kern van nieuwe Cao Sociaal Werk

Maaike Verheul, beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden bij Sociaal Werk Nederland: 'We willen naar een cao die faciliteert en die de dialoog tussen werkgever en werknemer bevordert. De kern daarvan is om meer in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.'
Wijkteam
rechter-uitspraak

Recht op 5 jaar wachtgeld in de jeugdzorg

Jeugdzorgwerkers die als gevolg van reorganisaties door de nieuwe Jeugdwet zijn ontslagen, hebben recht op vijf jaar wachtgeld. Ze vallen onder Wachtgeldregeling 1 van de cao. Dat is de uitspraak van de Hoge Raad na een vraag van de Kantonrechter over deze cao-regeling.
Wijkteam
wijkteam-fotolia.jpg

Leden wijkteams verliezen rechten door beleid gemeenten

Medewerkers van sociale wijkteams zijn de dupe van het beleid van gemeenten sinds die verantwoordelijk zijn voor de volledige zorg voor de jeugd, de Wmo en langdurige zorg.
Wijkteam

Geen minimumtarief thuishulp in wijziging Wmo

Er komt toch geen wettelijk minimumtarief voor huishoudelijke hulp in de Wmo.
Wijkteam
'Huishoudelijke hulp kan ik

Kom de wc maar schoonmaken

Vorig jaar was ik gedurende een lange tijd mantelzorger. Niet alleen voor het zogenaamde kopje koffie of wandelingetje. Op de vraag ‘kunnen wij iets voor je doen?’, antwoordde ik consequent ja graag, kom de wc maar schoonmaken”. Bij fulltime werken is mantelzorgen behoorlijk pittig, maar ik was beslist niet zielig hoor. Veel erger is het voor degene die ziek is, want je zou toch maar afhankelijk zijn van al dan niet professionele hulp.
Wijkteam
Laatste poging voor CAO VVT

Laatste poging voor CAO VVT

Werkgeverskoepels ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland willen een laatste poging doen om met de vakbonden tot een cao te komen. Tegelijkertijd blijkt uit een enquête van Abvakabo FNV dat de onrust in de zorg over het cao-conflict toeneemt.
Wijkteam
ActiZ: 'Uiterste poging werkgevers voor CAO VVT afgewezen'

ActiZ: ‘Uiterste poging werkgevers voor CAO VVT afgewezen’

Werkgevers hebben in een laatste poging om tot een cao te komen over 2010 en 2011 een loonbod gedaan dat de inflatie in die jaren in ruime mate dekt, zo meldt werkgeversorganisatie ActiZ. De bonden wezen het bod af.
Wijkteam
Thuiszorg: FNV vreest terugval op schoonmaak-cao

Thuiszorg: FNV vreest terugval op schoonmaak-cao

Door het uitblijven van een bindende cao voor thuiszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen hebben gemeenten de juridische vrijheid bij een nieuwe aanbesteding terug te vallen op de goedkopere cao voor huishoudelijke zorg.
Wijkteam
NU'91: 'Eindbod CAO VVT waardeloos'

NU’91: ‘Eindbod CAO VVT waardeloos’

NU'91 voert maandag actie om werkgevers duidelijk te maken dat verpleegkundigen en verzorgenden 'waarde(n)volle arbeidsvoorwaarden' verdienen. Samen met de andere bonden wees NU'91 het eindbod voor de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) van werkgevers ActiZ en BTN af.

Over wijkteam

Wijkteam: samenwerken en investeren

De professionals in het wijkteam zijn het eerste contact met de burgers. Van wijkactiviteit tot probleemgezin, de sociaal werker in het wijkteam is het aanknopingspunt. Sinds de nieuwe Wmo in 2015 heeft bijna elke gemeente wel een wijkteam. Maar over de ontwikkeling en over het beleid is nog veel te doen. Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.

Lees meer

Samenwerken is het credo in het wijkteam. Sinds de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 hebben de wijkteams in bijna alle gemeenten in verschillende varianten hun intrede gedaan. En zijn wijkteam bezig zich te organiseren om zo goed mogelijk zich in te zetten voor hun cliënten, die zoveel mogelijk de eigen regie moeten houden. Dat vergt van de sociaal werkers in het wijkteam dat zij én rekening houden met de nieuwe eisen die de cliënt stelt. En dat de wijkteamleden een werkzame manier vinden om samen te werken in het team en met specialistische hulpverleners.

Dossier Wijkteam

In dit dossier vind je artikelen over dat proces en over de hindernissen en mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Het dossier bevat zeker ook goede voorbeelden van “werken in het wijkteam”. Het zoeken naar en vinden van manieren om de zogenoemde geïntegreerde hulpverlening in de praktijk te brengen, is het thema van dit dossier.

Eigen regie

Professionals krijgen nogal wat kritiek over zich heen in het transformatieproces. Ze werken niet genoeg samen of houden te veel of te weinig rekening met de eigen regie van mensen. De juiste insteek voor hulp en ondersteuning is niet altijd gemakkelijk, blijkt bijvoorbeeld uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dat gaat over in hoeverre kwetsbare mensen zelfredzaam zijn. De boodschap van het rapport is: er wordt door beleidsmakers, maar ook door professionals, veel te weinig rekening gehouden met het doenvermogen van mensen.

Samenwerking in het Wijkteam

Dan is er ook het probleem van het samenwerken van de professionals in het wijkteam en met specialistische collega’s. Vooral in de jeugdzorg lijkt het dat wijkteamleden te laat kinderen en jongeren doorsturen naar specialistische zorg. Evenzeer krijgen de professionals in het wijkteam het verwijt dat ze mensen te snel doorsturen en daardoor de wachtlijsten weer langer worden.

Contact met elkaar

Samenwerken is een door alle professionals en cliënten erkende manier voor goede hulpverlening. Hoe doe je dat? Uit de inventarisatie van Maaike Kluft van Movisie blijkt dat de werkwijze en visie van professionals binnen en buiten wijkteams niet altijd op elkaar aansluiten. En dat het daarnaast ook niet altijd helder is wie wat doet. ‘Het is daarom van belang om open het gesprek met elkaar aan te gaan en tot een werkwijze te komen waar iedereen achter staat. Bespreek hoe je met elkaar in contact blijft en gezamenlijk de beste dienstverlening kunt bieden in de wijk of bewoners zo goed mogelijk kunt ondersteunen.’

Vindbaarheid Wijkteam

Samenwerking vraagt tijd en investering. Je moet uitzoeken hoe je collega denkt over de ondersteuning, hoe de ander werkt en uit welk potje de ondersteuning aan de cliënt kan worden betaald. Kluft: ‘In samenwerking moet je eerst investeren voor het iets oplevert. Het is de bedoeling dat sociale wijkteams integrale passende ondersteuning geven. Bewoners hebben steeds meer zeggenschap en zij willen op verschillende manieren ondersteund worden. Wanneer je als professional snel de juiste persoon kunt inschakelen, kun je de bewoner beter ondersteunen op de manier die hij of zij zelf wenst. Om dit te realiseren is het dus belangrijk dat je elkaar als professionals makkelijk weet te vinden.’

Uitgelicht congres

Congres GGZ uit de knel

Congres Sociaal werk: navigeren tussen overheid en burger

ReeHorst Ede

Hét Dementie congres

Congres De overgang

DELEN
Vorig artikelWet- en regelgeving
Volgend artikelZelfredzaamheid
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.