Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Duurzame inzetbaarheid is kern van nieuwe Cao Sociaal Werk

Er is definitief een nieuwe Cao Sociaal Werk (voorheen Cao W&MD). De leden van Sociaal Werk Nederland en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Maaike Verheul, beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden bij Sociaal Werk Nederland: ‘Duurzame inzetbaarheid is en blijft voor ons de kern van de cao.’
Contract-2-Fotolia.jpg
‘Duurzame inzetbaarheid is en blijft voor ons de kern van de cao.’ - Foto: Fotolia

In 2015 werden de eerste stappen gezet naar een modernisering van de cao. Verheul: ‘We willen naar een cao die faciliteert en die de dialoog tussen werkgever en werknemer bevordert. De kern daarvan is om meer in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zo zijn eerder bijvoorbeeld al het loopbaanbudget en het individueel keuzebudget geïntroduceerd. Veel organisaties zijn bezig om handen en voeten aan deze afspraken te geven. Daarom hebben we in de nieuwe onderhandelingen geen grote veranderingen willen doorvoeren maar gaan we voort op de eerder ingezette koers. We hebben specifiek ingezet op meer eigen regelruimte, de arbeidsmarktfitheid van medewerkers en op een loonontwikkeling die passend is en vergelijkbaar met aanpalende branches.’

Generatieregeling

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers beter vorm te geven, zijn in de nieuwe cao een generatieregeling en traineeships geïntroduceerd. ‘Deze mogelijkheden zijn kaderstellend. Werknemers kunnen er geen rechten aan ontlenen, maar we proberen hiermee het HRM-beleid in organisaties een boost te geven.’ Het idee achter een generatieregeling, is dat oudere werknemers wat minder kunnen gaan werken zonder al te veel salaris en pensioenopbouw in te leveren. Het kan dan bijvoorbeeld zo zijn dan een werknemer tachtig procent van de huidige uren gaat werken, negentig procent salaris blijft krijgen en honderd procent pensioen opbouwt. Verheul: ‘Het is aan organisaties zelf of ze een dergelijke regeling willen gebruiken. Het voordeel ervan is dat werkgevers hiermee kunnen bereiken dat mensen hun werk langer volhouden en leuk blijven vinden en dat er daarnaast wat ruimte ontstaat om nieuwe medewerkers aan te trekken of huidige medewerkers meer uren te geven.’

Traineeships

Verheul vertelt dat het op dit moment regelmatig gebeurt dat jonge sociaal werkers die net zijn afgestudeerd, na hun opleiding direct in het diepe worden gegooid. Dit kan ertoe leiden dat ze uitvallen of op zoek gaan naar een andere baan. ‘We willen zorgen dat jonge professionals de tijd krijgen om rond te kijken in het werkveld en ervaring op te doen. Daarom hebben we een traineeregeling opgenomen in de nieuwe cao. Dit maakt het mogelijk dat organisaties bovenop de vaste bezetting een jonge sociaal werker als trainee aannemen. In de cao hebben we hier een aantal voorwaarden aan gesteld, verder kunnen organisaties zelf bepalen hoe ze deze functie inkleden. Omdat we merken dat hier in het werkveld belangstelling voor is, maar niet iedereen even goed weet hoe dit aan te pakken, gaan we als sociale partners kijken hoe we dit kunnen begeleiden door bijvoorbeeld een aantal proeftuinen op te zetten.’

De vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben een akkoord met Jeugdzorg Nederland bereikt over een nieuwe cao jeugdzorg voor de 30.000 werknemers in Nederland. Lees meer >>

Eigen regelruimte

Winst die volgens Verheul is geboekt, is de uitgebreidere eigen regelruimte. Voorheen was er een arbeidstijdenregeling opgenomen in de cao die beperkender was dan de Arbeidstijdenwet. Nu is afgesproken dat de Arbeidstijdenwet leidend is bij het maken van roosters. ‘Hiermee ontstaat er meer flexibiliteit voor organisaties en werknemers.’

Loonontwikkeling

De werkgevers in de sector zijn volgens Verheul sociale werkgevers. ‘Ook zij vinden een loonstijging dus logisch en passend.’ In de nieuwe cao zijn dan ook  een structurele loonstijging van 1,65 procent in juli 2017, 2 procent in juli 2018 en een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris in januari 2019 opgenomen. Tegelijkertijd krijgt Verheul ook signalen dat de groeiende economie nog niet zichtbaar is in de branche. ‘De beschikbare budgetten worden door gemeenten nog niet geïndexeerd. Dat betekent dat hetzelfde werk gedaan moet worden voor minder geld. Kwaliteit heeft een prijs. We willen vanuit Sociaal Werk Nederland op dit vlak bewustwording creëren bij gemeenten.’

Looptijd

Inmiddels hebben de leden van Sociaal Werk Nederland en de leden van de vakbonden hun stem uitgebracht op het akkoord. Een ruime meerderheid stemde voor de gemaakte afspraken. Verheul: ‘Ik ben heel tevreden met het behaalde resultaat. Het is ook fijn dat we er voor de zomer uit zijn gekomen zodat organisaties de nieuwe afspraken kunnen meenemen in hun begroting voor volgend jaar.’ De Cao Sociaal Werk gaat (met terugwerkende kracht) in per 1 april 2017 en loopt tot 1 juli 2019.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.