Wmo

Wmo
Bussemaker: Inspectie gaat onaangekondigd controleren

Bussemaker: Inspectie gaat onaangekondigd controleren

Staatssecretaris Jet Bussemaker wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg nieuwe zorginstellingen het eerste half jaar onaangekondigd gaat controleren. Dat zegt Bussemaker woensdag in het televisieprogramma EénVandaag naar aanleiding van de sluiting van verslaafdenzorg Winnersway in Leiden.
Wmo
Veel mis bij Verslaafdenopvang Winnersway

Veel mis bij Verslaafdenopvang Winnersway

Patiënten moeten verplicht naar de kerk en worden tewerkgesteld in de bouw of de plantsoenendienst. De zorg in de Leidse Verslaafdenopvang Winnersway schiet ernstig tekort, constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). EénVandaag besteedt donderdagavond een reportage aan de wantoestanden.
Wmo
Groningse monitor brengt stand van zaken Wmo in beeld

Groningse monitor brengt stand van zaken Wmo in beeld

Vijftien Groningse gemeenten hebben deelgenomen aan de eerste meting van de provinciale Wmo-monitor, die vorige week is verschenen. Met de monitor krijgen de gemeenten belangrijke informatie over de richting waarin hun Wmo-beleid zich ontwikkelt.
Wmo
Verslaving blijft achter in de WMO

Verslaving blijft achter in de WMO

De helft van de Nederlandse gemeenten heeft nog geen nieuw beleid ingevoerd op alle negen prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vooral het verslavingsbeleid is in veel gevallen nog niet aangepast.
Wmo
Hans Simons leidt evaluatiecommissie Wmo

Hans Simons leidt evaluatiecommissie Wmo

Oud-staatssecretaris Hans Simons gaat leiding geven aan de commissie die de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) evalueert. De commissie rapporteert over een halfjaar aan het kabinet, zo werd onlangs bekend.
Wmo
Amsterdam Thuiszorg: ‘Bezuinigen op thuiszorg maakt zorg duur’

Amsterdam Thuiszorg: ‘Bezuinigen op thuiszorg maakt zorg duur’

'Met het huidige aanbestedingsbeleid voor de huishoudelijke zorg komen mensen sneller in een verpleeghuis terecht.' Dat zegt directeur Gerard Tanke van Amsterdam Thuiszorg. ‘De thuiszorg dreigt in te storten.’
Wmo
GGZ gaat over naar de zorgverzekering

GGZ gaat over naar de zorgverzekering

De overheveling van de geneeskundige ggz uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet wordt per 1 januari 2008 een feit. GGZ Nederland verwacht een betere maatschappelijke acceptatie van ggz-zorg.
Wmo
Sociale teams: ‘Succes aanpak multiproblemsituaties nog onduidelijk’

Sociale teams: ‘Succes aanpak multiproblemsituaties nog onduidelijk’

In allerlei gemeenten springen ze als paddestoelen uit de grond: de sociale teams - ook wel lokale OGGZ-netwerken genoemd - voor de aanpak van multiproblemsituaties. Daan Heineke, beleidsadviseur bij MOVISIE, onderzocht met collega-onderzoekers de sociale teams in de regio Haarlem. ‘Over het algemeen is men laaiend enthousiast over de teams, maar wat de exacte effecten zijn is niet zo duidelijk.’
Wmo

Zorg 2003: minder regelzucht, meer kwaliteit: Marktwerking in de Bomhoff-doctrine

15 Maart 2007 Een nieuw bekostigingssysteem in de zorg en véél minder regels en wetten. Dat zijn de meest in het oog springende voornemens van het verse kabinet. Het 'nieuwe' beleid wordt weliswaar met toeters en bellen gepresenteerd, maar borduurt veelal voort op maatregelen waar 'Paars' al mee was begonnen. Onder de bewindslieden Bomhoff en Ross-Van Dorp is meer marktwerking en meer vrijheid voor de zorgaanbieders te verwachten.
Wmo
Maatjes die zichzelf overbodig maken

Maatjes die zichzelf overbodig maken

Het Twentse maatjesproject VOC Tandem koppelt mensen in een sociaal isolement aan een vrijwilliger, om verdere vereenzaming te voorkomen of sociaal isolement te doorbreken. ‘De deelnemer zit voorop en de vrijwilliger fietst mee.’

Over wmo

Elke gemeente zijn eigen zorg en ondersteuning

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning, volgens de kerncijfers 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veelal uit het informele netwerk. Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft geleid tot werken in wijkteams, een woud aan pilots en veel discussie over Wmo.

Lees meer

Gemeenten worden sinds 1 januari 2015 geacht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo

Uit onderzoek naar de uitvoering van de Wmo blijkt dat in 2016 de waardering voor wijkteams ietsje is gedaald naar van 6,7 in 2015 naar 6,6. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp. Een op de 5 Nederlanders vindt dat de decentralisaties goed uitpakken. 47 Procent heeft geen vertrouwen in de decentralisatie, vooral niet bij de uitvoering van de ouderenzorg. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research. Vlak vóór 2015, voordat de Wmo en Jeugdwet overgingen naar de gemeente, gaf 54% aan geen vertrouwen te hebben.

Verschillende vormen van hulp en ondersteuning onder Wmo

Onder de Wmo vallen verschillende vormen van hulp en ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning van mantelzorger; beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. Maar ook om ondersteuning die past bij persoonlijke situatie van de cliënt die een zorgvraag heeft. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Vooral over dat onderzoek naar de hulpvraag van de cliënt via het zogenoemde “keukentafelgesprek” is veel discussie geweest vanaf het begin van de decentralisatie in 2015. De keukentafelgesprekken leidden tot veel klachten en tot gefrustreerde cliënten en mantelzorgers. Daar is zeker door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en door sociaal werkers van geleerd.

Decentralisatie in de Wmo

De decentralisatie van zorg en ondersteuning in de Wmo heeft een fase van ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft ook geleid tot flinke discussies in de diverse gemeenten over hoe de Wmo vorm te geven. Het heeft ook geleid tot experimenten, pilots die opkomen en net zo snel weer afvallen. Het heeft geleid tot ketenzorg en samenwerking, en zorg dichtbij de cliënt. In dit dossier vind je artikelen die weergeven hoe de discussie is gevoerd en waartoe de transitie heeft geleid. Met alle voors en tegens en ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor burgers en kwetsbare mensen.

Wmo-cijfers

Tot slot nog een paar cijfers uit de publicatie in april 2017 van I&O Research: De professionele hulp en begeleiding worden door zorggebruikers in 2016 met een 7,4 gewaardeerd, dat was een 7,7 in 2014. Een op de tien mensen geeft een onvoldoende aan de geboden hulp. De belangrijkste redenen zijn de lange wachtlijsten (57%), niet goed luisteren naar de hulpvrager (50%) en niet goed samenwerken tussen organisaties (43%).

DELEN
Vorig artikelZelfredzaamheid
Volgend artikelLVB
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.