Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Groningse monitor brengt stand van zaken Wmo in beeld

Vijftien Groningse gemeenten hebben deelgenomen aan de eerste meting van de provinciale Wmo-monitor, die vorige week is verschenen. Met de monitor krijgen de gemeenten belangrijke informatie over de richting waarin hun Wmo-beleid zich ontwikkelt.
Groningse monitor brengt stand van zaken Wmo in beeld

Door Martin Zuithof – De Wet maatschappelijke ondersteuning is sinds 1 januari 2007 van kracht. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten en moet ertoe bijdragen dat álle burgers participeren in de samenleving. De Wmo-monitor is ontwikkeld door het onderzoeksbureau van Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen samen met de HVD-GGD Groningen en Bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen. Het onderzoek bestrijkt tien zogenoemde prestatievelden en laat zien hoe de doelgroepen van de Wmo ervoor staan. Gemeenten kunnen met de informatie gericht beleid ontwikkelen.

Nulmeting
Deze monitor betreft welbeschouwd een nulmeting over de jaren 2007 en 2008, vertelt onderzoeker Jeroen Kuiper. Vervolgonderzoek dient de komende jaren uit te wijzen hoe de doelgroepen zich ontwikkelen. Kuiper constateert een enorme omslag in de demografie van de provincie. In de meer afgelegen plattelandsgemeenten doet zich de komende tien jaren een aanzienlijke afname voor van de bevolking. In onderzoekstermen: de groene druk (het aandeel jongeren) neemt af en de grijze druk (het aantal ouderen) neemt toe.

Vergrijzing
‘Zorggebruik en de vraag naar huishoudelijke verzorging en verpleging hangen in hoge mate samen met vergrijzing. In heel veel gemeenten zal het percentage zorggebruikers beetje bij beetje toenemen. Sinds 2005 is het percentage inwoners dat gebruik maakt van zorg in de provincie gestegen naar zo’n vier procent. Dat zijn geen schokkende getallen, maar de zorgvraag zal steeds licht blijven stijgen.’ Ondanks het lagere voorzieningenniveau voelen bewoners op het platteland zich meer thuis in hun omgeving dan stadsbewoners. Plattelandsbewoners kennen de mensen in hun buurt of dorp ook beter. 

Mantelzorg
In vrijwel alle gemeenten neemt het aantal zelfstandig en alleenwonende ouderen toe. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar mantelzorg, die naar verwachting stijgt. De Groningse onderzoekers vermoeden dat de behoefte aan wonen in een verzorgings- of verpleeghuis vrijwel overal afneemt. De vraag naar zelfstandig ‘verzorgd wonen’, in de nabijheid van zorg, groeit.

Risicojongeren
In de meer verstedelijkte gemeenten is vaak één op de vijf jongeren een zogenaamde ‘doelgroepenleerling’ van het onderwijsachterstandenbeleid. Dit zijn leerlingen die een risico lopen op onderwijsachterstand. De scholen krijgen voor deze leerlingen extra geld van de overheid en daarmee kunnen eventueel opgelopen onderwijsachterstanden worden weggewerkt.   

Vervolg monitor

In 2010 zal de tweede meting van de Wmo-monitor plaatsvinden; hierdoor wordt het mogelijk om eventuele effecten in het Wmo-beleid te volgen. Niet alle doelgroepen zijn goed in beeld te krijgen, vertelt onderzoeker Kuiper. ‘Over prestatieveld 1, over sociale samenhang is veel bekend. Maar over prestatieveld 4, mantelzorg en vrijwilligerswerk, weten we veel minder. Wij maken nu met name gebruik van schattingen. Veel gemeenten besteden in hun beleid hier veel aandacht aan en dat is een goede ontwikkeling.’

Link: CMO Groningen

Meer weten? Lees dan ook de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich hier  aanmelden.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.