Wmo

Wmo

Gezocht: sociaal werkers voor perspectief aan het einde van het leven

Zet sociaal professionals en vrijwilligers eerder in bij palliatieve zorg. Juist zij kunnen voor de kwaliteit van leven van ongeneeslijk zieke mensen een positief verschil maken. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het rapport 'Leven met het einde in zicht', dat afgelopen woensdag verscheen.
Wmo

Cliënt positief over palliatieve zorg via tablet

Kan specialistische palliatieve zorg ook via een tablet of iPad gegeven worden?
Wmo
Directe contracten zzp’ers thuiszorg mogelijk

Directe contracten zzp’ers thuiszorg mogelijk

Zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen vanaf 2016 individuele zzp’ers contracteren. De regels worden aangepast, zodat zelfstandigen zonder personeel bij individuele cliënten kunnen worden ingezet, zonder dat de Belastingdienst problemen maakt.
Wmo
Thuiszorg vanuit een caravan

Thuiszorg vanuit een caravan

'Het probleem is niet het geld in de zorg, maar de vorm die wij kiezen om zorg te verlenen', zegt een van de oprichters van Thuiszorg Dichtbij. 'Er is genoeg geld.' De Groningse organisatie levert op een bijzondere manier zorg aan mensen die stervende zijn.
Wmo
ChristenUnie: ‘Haal palliatieve zorg uit AWBZ’

ChristenUnie: ‘Haal palliatieve zorg uit AWBZ’

Palliatieve zorg moet niet langer onder de AWBZ vallen maar onder de zorgverzekeringswet. Dat heeft Esmé Wiegman van de ChristenUnie vrijdag tijdens een werkbezoek aan de Stichting Hospicezorg Waalwijk gezegd. 'AWBZ moet gericht zijn op langdurige, onverzekerbare zorg. Palliatieve zorg is meestal van korte duur en geen onverzekerbare zorg, dus moet in de zorgverzekering worden opgenomen'
Wmo
Vrijwillige Thuiszorg Overijssel wint Vrijwilligersprijs

Vrijwillige Thuiszorg Overijssel wint Vrijwilligersprijs

‘Het voelt een beetje dubbel. Ik ben blij met de prijs, maar alle 53 voorgedragen vrijwilligersorganisaties doen hun best’, zegt Ina Hoogsteder. Zij is directrice van Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. Deze stichting won de provinciale Vrijwilligersprijs.
Wmo
Langer zorg voor stervenden

Langer zorg voor stervenden

Het wordt eenvoudiger om langer dan een jaar zorg te krijgen voor ernstig zieken, die niet lang meer te leven hebben. Staatssecretaris Bussemaker gaat de regelgeving zo aanpassen, dat zij voor onbepaalde tijd een indicatie voor palliatief terminale zorg krijgen. Dat meldt VWS.
Wmo
VWS: aanpak Ondersteunende Begeleiding een feit

VWS: aanpak Ondersteunende Begeleiding een feit

Om de stijgende kosten van de AWBZ in de hand te houden worden vanaf 2008 maatregelen genomen. Door beperking van de aanspraak op Ondersteunende Begeleiding moet 120 miljoen bezuinigd worden. Er komen wel miljoenen vrij om medewerkers in de zorg te houden. Onduidelijk is nog de manier waarop.
Wmo
Samenwerkingsovereenkomst: Grijze gebied terminale zorg is helderder

Samenwerkingsovereenkomst: Grijze gebied terminale zorg is helderder

De Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg VTZ Woerden en zorginstelling Vierstroom-zorgring hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over hospice De Mantelmeeuw. Beroepskracht en vrijwilliger hebben een gelijkwaardige plaats en kunnen elkaar aanspreken op taken.
Wmo
Combinatie thuiszorg en gehandicaptenzorg door fusie

Combinatie thuiszorg en gehandicaptenzorg door fusie

De landelijke netwerkorganisatie Stichting Philadelphia Zorg en de regionale thuiszorginstelling Stichting Kruiswerk West-Veluwe zijn met ingang van 1 juli 2006 gefuseerd. Met de fusie ontstaat een combinatie van thuiszorg en gehandicaptenzorg. Er vallen geen gedwongen ontslagen, verzekert Philadelphia-voorzitter Frits Brink.

Over wmo

Elke gemeente zijn eigen zorg en ondersteuning

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning, volgens de kerncijfers 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veelal uit het informele netwerk. Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft geleid tot werken in wijkteams, een woud aan pilots en veel discussie over Wmo.

Lees meer

Gemeenten worden sinds 1 januari 2015 geacht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo

Uit onderzoek naar de uitvoering van de Wmo blijkt dat in 2016 de waardering voor wijkteams ietsje is gedaald naar van 6,7 in 2015 naar 6,6. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp. Een op de 5 Nederlanders vindt dat de decentralisaties goed uitpakken. 47 Procent heeft geen vertrouwen in de decentralisatie, vooral niet bij de uitvoering van de ouderenzorg. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research. Vlak vóór 2015, voordat de Wmo en Jeugdwet overgingen naar de gemeente, gaf 54% aan geen vertrouwen te hebben.

Verschillende vormen van hulp en ondersteuning onder Wmo

Onder de Wmo vallen verschillende vormen van hulp en ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning van mantelzorger; beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. Maar ook om ondersteuning die past bij persoonlijke situatie van de cliënt die een zorgvraag heeft. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Vooral over dat onderzoek naar de hulpvraag van de cliënt via het zogenoemde “keukentafelgesprek” is veel discussie geweest vanaf het begin van de decentralisatie in 2015. De keukentafelgesprekken leidden tot veel klachten en tot gefrustreerde cliënten en mantelzorgers. Daar is zeker door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en door sociaal werkers van geleerd.

Decentralisatie in de Wmo

De decentralisatie van zorg en ondersteuning in de Wmo heeft een fase van ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft ook geleid tot flinke discussies in de diverse gemeenten over hoe de Wmo vorm te geven. Het heeft ook geleid tot experimenten, pilots die opkomen en net zo snel weer afvallen. Het heeft geleid tot ketenzorg en samenwerking, en zorg dichtbij de cliënt. In dit dossier vind je artikelen die weergeven hoe de discussie is gevoerd en waartoe de transitie heeft geleid. Met alle voors en tegens en ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor burgers en kwetsbare mensen.

Wmo-cijfers

Tot slot nog een paar cijfers uit de publicatie in april 2017 van I&O Research: De professionele hulp en begeleiding worden door zorggebruikers in 2016 met een 7,4 gewaardeerd, dat was een 7,7 in 2014. Een op de tien mensen geeft een onvoldoende aan de geboden hulp. De belangrijkste redenen zijn de lange wachtlijsten (57%), niet goed luisteren naar de hulpvrager (50%) en niet goed samenwerken tussen organisaties (43%).

DELEN
Vorig artikelZelfredzaamheid
Volgend artikelLVB
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.