Professionalisering

Professionalisering

Handiger met richtlijnen werken: ‘Een richtlijn is geen receptenboek’

Richtlijnen ondersteunen professionals bij hun werk. Hoe komen ze tot stand? En hoe weet je welke relevant zijn voor jou? Gea Kosters, beleidsadviseur bij de BPSW (de beroepsvereniging voor sociaal werkers) vertelt.
Eenzaamheid

Suïcide stijgt onder jongeren: ‘Het gesprek over suïcide is moeilijk, maar wél te leren’

Het aantal zelfdodingen onder jongeren is in tien jaar met 17 procent toegenomen: van 243 in 2013 tot 300 in 2023. Dat blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie. Volgens Renske Gilissen, hoofdonderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie, is durven doorvragen naar suïcidale gedachten belangrijk voor sociaal werkers. Zij geeft tips hoe je dat kunt doen.
Verslaving

Een verslaving komt nooit alleen: ‘Let met name op slaapproblemen’

Verslaving en lichamelijke klachten zijn met elkaar verweven. Het is voor sociaal werkers van belang om somatische klachten van cliënten tijdig te herkennen, zodat de vroegsignalering van verslaving verbetert. 'Let met name op slaapproblemen.'
Informele zorg
hoarden

Hoarden: hoe je weerstand doorbreekt en wat je vooral niét moet doen

Stapels oude tijdschriften, potten knakworsten die over de datum zijn en een cliënt die zelf nauwelijks meer door zijn huis heen kan bewegen. Hoe ondersteun je iemand die kampt met hoarding? Ervaringsdeskundige Yvonne Blenk deelt haar tips: ‘Begin nooit met smalltalk, communiceer eerlijk en draag geen buitensporige make-up of kleding.’
Professionalisering

Het laatste nieuws in het sociaal domein: extra loon in de jeugdzorg?

De afgelopen week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. Zo heeft Jeugdzorg Nederland een nieuw bod op de onderhandelingstafel gelegd. Lees snel verder. In een paar minuten ben je helemaal bij!
Wijkteam

In Purmerend lukt het: ‘De directe lijn met de ggz is heel waardevol voor wijkteams’

Domeinoverstijgend samenwerken, dat doen sociaal werker Evelien Ulrich en sociaal psychiatrisch verpleegkundige Marloes de Block in wijkteam Weidevenne in de gemeente Purmerend. ‘In het begin was het wel een kwestie van zoeken.’
Ervaringsdeskundigen

Heilige huisjes in de ggz omver: ‘Minder methodieken, meer ervaringskennis van professionals’

Professionals in de ggz hebben meer dan gemiddeld zelf ervaring met psychische problemen. Die kunnen ze inzetten bij het herstelproces van cliënten in de ggz. Vooral sociaal werkers hebben daarin een voorsprong, zegt onderzoeker Simona Karbouniaris, die de inzet van ervaringskennis door professionals heeft onderzocht. ‘Een goede relatie met je cliënt is belangrijker dan een interventie.’

Ethisch dilemma: mag je een cliënt weigeren?

Thessa Molenaar gaat steeds met een heel vervelend gevoel naar meneer Storms toe. Ze probeert hem te helpen om te gaan met (verslavings)problemen, maar hij maakt vaak denigrerende opmerkingen. Haar adviezen volgt hij zelden op. Mag ze zeggen dat ze meneer Storms niet meer als cliënt wil? Ook in dit artikel: hoe bespreek je zo'n moeizame relatie?
Professionalisering
Secundaire traumatisering voorkomen

Als verhalen van cliënten blijven spoken: voorkom secundaire traumatisering

Geweld, misbruik, als hulpverlener hoor je vaak heftige verhalen. Dat die verhalen je raken is normaal. Als je ze niet meer kunt loslaten en ze van invloed zijn op je eigen leven, kan sprake zijn van secundaire traumatisering. Hoe bescherm je jezelf daartegen?

Overzicht cao’s in zorg en welzijn: lees over jouw arbeidsvoorwaarden

Voor iedere deelsector in zorg en welzijn worden voor periodes van een tot vijf jaar aparte cao’s afgesproken. Daarin staan arbeidsvoorwaarden als salaris, vakantiedagen, werktijden en bijscholing. Hier een overzicht van de belangrijke cao’s in het sociaal domein.

Over professionalisering

Omdat vakmanschap en kwaliteit áltijd belangrijk zijn

Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van professionalisering en sterk sociaal werk groot. Het bijhouden van vakmanschap en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van het sociaal werk op een hoog niveau te houden. De kwaliteit van de professional bepaalt immers de kwaliteit van de dienstverlening die hij of zij biedt.

Lees meer

Professionalisering en sterk sociaal werk vraagt om deskundige sociaal werkers die middenin de samenleving staan. Daarom is aandacht voor vakmanschap, kwaliteit en professionalisering van belang.

Professionalisering in het sociaal domein

Om sociaal werkers hierin te ondersteunen en te professionaliseren, zijn er een beroepscompetentieprofiel en een beroepscode opgesteld. Dankzij het beroepscompetentieprofiel weten sociaal werkers: dit is mijn vak, dit is wat ik moet kennen en kunnen. Sociale organisaties kunnen met het profiel in de hand laten zien wat het werk dat ze verrichten inhoud en als domein kunnen we dankzij dit profiel goed laten zien wie we zijn en wat we doen. De beroepscode is een handreiking om het profiel ook in de praktijk te kunnen brengen en draagt daarmee bij aan professionalisering in het sociaal domein.

Professionalisering: Competentieprofiel

Doel van het beroepscompetentieprofiel is om inzichtelijk te maken wat de competenties zijn van sociaal werkers, om handvatten te bieden om functieprofielen en branchestandaarden te actualiseren, om betere afstemming met het beroepsonderwijs te realiseren en om deskundigheidsbevordering te stimuleren. Sociaal werk is een heel breed vak en daardoor wordt het soms ook een beetje vaag als je uit wilt leggen wat het precies is. In dit document komen alle specifieke taken en talenten én de breedheid van het vak samen en dat is we nodig om goed naar buiten te brengen wie sociaal werkers zijn, wat ze doen en waarom het vak zo belangrijk is.

Professionalisering: Beroepscode

Naast het beroepscompetentieprofiel, is er ook een beroepscode opgesteld. En waar het ene document vooral gaat over wat je als sociaal werker aan competenties in huis moet hebben, of met andere woorden wat je moet kunnen en kennen, is het andere document bedoeld als handreiking om die competenties ook tot uitvoering te brengen. Het helpt sociaal werkers om om te gaan met moeilijke, of ethische, situaties. Stel bijvoorbeeld dat je schuldhulpverlener bent en je komt in aanraking met een cliënt die fraude blijkt te plegen. Wat doe je dan? Of als je preventief werkt op het gebied van polarisatie en radicalisering en de politie staat ineens voor je deur en vraagt om contactgegevens van je cliënt. Hoe reageer je daar juist op? De beroepscode helpt daarbij.

Professionalisering: Beroepsregister

En dan is er ook nog het beroepsregister speciaal voor sociaal werkers (Register Sociaal Werkers in W&MD). Registratie in dit register biedt sociaal werkers in het werkgebied van welzijn en maatschappelijk dienstverlening richting en stimulans bij het op peil houden van hun competenties en bij het reflecteren op hun eigen handelen. Én het is transparant naar burgers/cliënten, opdracht- en werkgevers. Met registratie laten professionals immers zien dat zij blijven werken aan hun vakmanschap. Voor sociaal werkers die zich registreren bij Registerplein zijn registratiecriteria ontwikkeld die aansluiten bij hun dagelijkse praktijk en bij hun eigen professionele ontwikkelingsbehoefte. Daarmee draagt beroepsregistratie bij aan een nog betere kwaliteit van hulp en ondersteuning door sociaal werkers en versterkt het hun arbeidsmarktpositie.

Uitgelicht congres

Cultuursensitieve Zorg Congres