Wmo

Veel meer ruimte voor samenwerking met mantelzorgers dan vaak gedacht

In een webdossier over samenwerken met mantelzorgers schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat mantelzorgers er niet op worden aangesproken als er iets misgaat. Dit laat zien hoeveel ruimte de wet- en regelgeving laat voor gelijkwaardige samenwerking, stelt Karlijn Nanninga van Vilans. Hoe werk je dan gelijkwaardig samen met mantelzorgers?

Hoe bespreek je grenzen met mantelzorgers?

Voor een effectieve samenwerking met mantelzorgers is het natuurlijk belangrijk dat je elkaar op de juiste toon aanspreekt. Zeker als overbelasting op de loer ligt, ga je makkelijk ongemerkt over elkaars grenzen heen. Hoe overleg je met meer begrip? Een methode van Bureau de Mat kan de interactie tussen professionals en mantelzorgers verbeteren.
Wijkteam

Wijkcoach Roos werkt samen met verloskundige Lisa: ‘Sociale problemen krijgen de overhand’

Verloskundigen zien een dwarsdoorsnede van de bevolking, dus ook zwangere vrouwen die hun kinderen geen kansrijke start kunnen bieden. Sociale verloskunde gaat over het terugdringen van deze kansenongelijkheid. Wijkcoach Roos Baaijens en verloskundige Lisa Marissink werken op dat gebied samen. 'De zwangerschap is een mooie ingang voor hulpverlening.'
Zzp'ers in het sociaal domein.

Komt er minder ruimte voor zzp’ers in het sociaal domein? 5 vragen en antwoorden

Het aantal zzp'ers in het sociaal domein zit nog steeds in de lift. Maar als het aan de nieuwe coalitie ligt, krijgen zij in de nabije toekomst minder ruimte. Wat staat er te gebeuren? Hoe zit het met die nieuwe wet die toch weer is uitgesteld? En wat betekent dit voor zzp’ers én vaste medewerkers? 5 vragen en antwoorden.
Weekoverzicht

Het laatste nieuws in het sociaal domein: in 5 minuten bijgepraat

Deze week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. In dit weekoverzicht gaat het onder meer over het schrappen van incassokosten en #Chatsafe, een initiatief om jongeren op social media te leren communiceren over heftige onderwerpen als zelfbeschadiging en suïcide.

Hoe voorkom je dat ouderen financieel worden uitgekleed?

Jaarlijks zijn zo’n 30.000 ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting. Vooral ouderen die zich eenzaam voelen zijn kwetsbaar. Hoe voorkom je als sociaal werker dat je cliënt wordt bedrogen? Bewindvoerder Sacha Ros laat zien wat je kunt doen.
Armoede

125 opbouwwerkers delen kennis over duurzaamheid: ‘Op verduurzamen mag je trots zijn’

Steeds meer opbouwwerkers werken aan verduurzaming. Inmiddels zijn er zo’n 125 met elkaar verbonden in de groep Opbouwwerk Duurzaamheid. Sylvia de Goede is een van de initiatiefnemers: ‘Elke sociaal werker kan bijdragen aan rechtvaardige verduurzaming, ook zonder expliciete opdracht of extra tijd.’

Dit team begeleidt daklozen die lang op woning moeten wachten: ‘Gelukkig gaat het veel efficiënter’

Lang op een wachtlijst staan voor een woonplek is heel frustrerend. Fijn dus dat de plaatsing van dak- en thuisloze Amsterdammers in een woning of woonvoorziening efficiënter verloopt dan vroeger. Dankzij team VanStart van zorgorganisatie HVO-Querido. Ouissam Moussaoui en Joris Spruijt, persoonlijk begeleiders bij dit team, leggen uit hoe het werkt.
E-health

E-health: een niet ingeloste belofte

Het moet zeker al tien jaar geleden zijn dat we in Zorg+Welzijn voor het eerst serieus over e-health schreven. Het zou een van de oplossingen zijn om langer thuis te kunnen wonen en het dreigende tekort aan zorgpersoneel op te vangen. Maar waar blijft die e-health nu?

Als suïcide je handelingsverlegen maakt: ‘Ik gebruik nu wel de juiste interventies’

60 procent van de mensen die overlijden door zelfdoding zijn niet bekend bij hulpverleners. Sociaal werkers die suïcidale gedachten bespreekbaar maken zijn ontzettend belangrijk. Hoe voer je dat gesprek en hoe doorbreek je handelingsverlegenheid?

Over wmo

Elke gemeente zijn eigen zorg en ondersteuning

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning, volgens de kerncijfers 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veelal uit het informele netwerk. Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft geleid tot werken in wijkteams, een woud aan pilots en veel discussie over Wmo.

Lees meer

Gemeenten worden sinds 1 januari 2015 geacht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo

Uit onderzoek naar de uitvoering van de Wmo blijkt dat in 2016 de waardering voor wijkteams ietsje is gedaald naar van 6,7 in 2015 naar 6,6. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp. Een op de 5 Nederlanders vindt dat de decentralisaties goed uitpakken. 47 Procent heeft geen vertrouwen in de decentralisatie, vooral niet bij de uitvoering van de ouderenzorg. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research. Vlak vóór 2015, voordat de Wmo en Jeugdwet overgingen naar de gemeente, gaf 54% aan geen vertrouwen te hebben.

Verschillende vormen van hulp en ondersteuning onder Wmo

Onder de Wmo vallen verschillende vormen van hulp en ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning van mantelzorger; beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. Maar ook om ondersteuning die past bij persoonlijke situatie van de cliënt die een zorgvraag heeft. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Vooral over dat onderzoek naar de hulpvraag van de cliënt via het zogenoemde “keukentafelgesprek” is veel discussie geweest vanaf het begin van de decentralisatie in 2015. De keukentafelgesprekken leidden tot veel klachten en tot gefrustreerde cliënten en mantelzorgers. Daar is zeker door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en door sociaal werkers van geleerd.

Decentralisatie in de Wmo

De decentralisatie van zorg en ondersteuning in de Wmo heeft een fase van ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft ook geleid tot flinke discussies in de diverse gemeenten over hoe de Wmo vorm te geven. Het heeft ook geleid tot experimenten, pilots die opkomen en net zo snel weer afvallen. Het heeft geleid tot ketenzorg en samenwerking, en zorg dichtbij de cliënt. In dit dossier vind je artikelen die weergeven hoe de discussie is gevoerd en waartoe de transitie heeft geleid. Met alle voors en tegens en ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor burgers en kwetsbare mensen.

Wmo-cijfers

Tot slot nog een paar cijfers uit de publicatie in april 2017 van I&O Research: De professionele hulp en begeleiding worden door zorggebruikers in 2016 met een 7,4 gewaardeerd, dat was een 7,7 in 2014. Een op de tien mensen geeft een onvoldoende aan de geboden hulp. De belangrijkste redenen zijn de lange wachtlijsten (57%), niet goed luisteren naar de hulpvrager (50%) en niet goed samenwerken tussen organisaties (43%).

DELEN
Vorig artikelZelfredzaamheid
Volgend artikelLVB
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.