Wmo

Weekoverzicht

Het laatste nieuws in het sociaal domein: in 5 minuten bijgepraat

Deze week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. Deze week gaat het onder meer over kinderen met autisme die niet naar school. Ook ging het over de Verkiezingstelefoon voor mensen met een verstandelijke beperking en sloeg onder andere de Kinderombudsman alarm over regels van de overheid.
Verslaving
vapes zitten bomvol schadelijke stoffen

Vapes van Nederlandse kinderen zitten bomvol gif, lood en nicotine

Giftige metalen, kankerverwekkende stoffen en aanzienlijk meer nicotine dan wettelijk is toegestaan. Deze gevaarlijke 'ingrediënten' zijn aangetroffen in vapes die veel door Nederlandse jongeren worden gebruikt, meldt RTL Nieuws. 'Sommige resultaten zijn echt bizar.'
sociaal werkers die in een veilige sfeer iets bespreken op werk

Hoe houden sociaal werkers hun hoofd koel? ‘Fijne collega’s en een veilige sfeer in het team helpen enorm!’

Een timmerman ruimt zijn hamer op na een drukke werkdag, maar als sociaal werker stop je stressvolle gebeurtenissen en heftige verhalen van je cliënt niet zomaar weg in je gereedschapskist. Die blijven je bij. Maar hoe ga je hier nu het beste mee om? 3 sociaal werkers delen hun ervaringen.
Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang: hoe werk je met een wet die compleet mislukt is?

De conclusie rondom de Wet zorg en dwang is hard: de wetgeving is mislukt. In Den Haag peinzen ze over een nieuwe wet en tot er een goed alternatief is, zullen we het hiermee moeten doen. Hoe kun je werken met een wet die nauwelijks uitvoerbaar is? Jurist Jolanda van Boven geeft tips.
wat moet ik doen met mijn persoonlijk ontwikkelingsbudget als sociaal werker? Deze sociaal werkers overleggen wat ze doen met hun persoonlijk ontwikkelingsbudget

9 tips voor het besteden van je persoonlijk ontwikkelingsbudget als sociaal werker

Als sociaal werker heb je een persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB) waarmee je je vaardigheden en kennis verder kunt ontwikkelen. Hieronder vind je 9 tips om dit budget optimaal te benutten, inclusief suggesties voor interessante cursussen en trajecten.

Lees het laatste nieuws in het sociaal domein in 5 minuten

Het was de week van het Hoofdlijnenakkoord, maar er was natuurlijk meer relevant nieuws voor sociaal werkers. Zoals over nieuwe hulpmiddelen voor mensen met depressie, het verkennend gesprek en de impact van Instagram en Facebook op de mentale gezondheid van kinderen.

Hoofdlijnenakkoord: wat betekenen de plannen voor sociaal werkers?

Het zal je niet ontgaan zijn: er komt een nieuwe regering die een rechtse koers inslaat. In het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’ dat de PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten, staan ook maatregelen waar sociaal werkers mee te maken krijgen. We zetten hier de opvallendste punten op een rij.
Verslaving

Het Rugzakje van Daniël Boissevain: ‘Blowen deden we het liefst de hele dag door’

Acteur Daniël Boissevain (54) groeide op als ‘hippiekind’ in een reizend theatergezelschap dat heen en weer reisde tussen Ruigoord en India. Grenzen en structuur waren er nauwelijks. Vrijheid en drugs des te meer. Hij schreef er een boek over. ‘Ik ben fucking pissed geweest.’
schulden

Dossier schuldhulpverlening: praten over schulden

Veel mensen durven niet uit zichzelf te beginnen over schulden. Hoe kun jij als sociaal werker een veilige omgeving creëren zodat je cliënt wel eerlijk en open is over geldproblemen? Zorg+Welzijn schreef daar veel artikelen over, die nu gebundeld zijn in een overzichtelijk dossier.
partnergeweld intieme terreur

‘Versimpel de rol van controle bij geweld tussen (ex-)partners niet’, waarschuwen deze experts 

Er is meer aandacht voor intieme terreur binnen de aanpak van huiselijk geweld. En dat is iets goeds. Tegelijkertijd zien een aantal experts ook een versimpeling in het denken over geweld en controle ontstaan. Expertise op dit terrein is nodig en andere interventies, zeggen zij. 

Over wmo

Elke gemeente zijn eigen zorg en ondersteuning

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning, volgens de kerncijfers 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veelal uit het informele netwerk. Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft geleid tot werken in wijkteams, een woud aan pilots en veel discussie over Wmo.

Lees meer

Gemeenten worden sinds 1 januari 2015 geacht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo

Uit onderzoek naar de uitvoering van de Wmo blijkt dat in 2016 de waardering voor wijkteams ietsje is gedaald naar van 6,7 in 2015 naar 6,6. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp. Een op de 5 Nederlanders vindt dat de decentralisaties goed uitpakken. 47 Procent heeft geen vertrouwen in de decentralisatie, vooral niet bij de uitvoering van de ouderenzorg. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research. Vlak vóór 2015, voordat de Wmo en Jeugdwet overgingen naar de gemeente, gaf 54% aan geen vertrouwen te hebben.

Verschillende vormen van hulp en ondersteuning onder Wmo

Onder de Wmo vallen verschillende vormen van hulp en ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning van mantelzorger; beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. Maar ook om ondersteuning die past bij persoonlijke situatie van de cliënt die een zorgvraag heeft. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Vooral over dat onderzoek naar de hulpvraag van de cliënt via het zogenoemde “keukentafelgesprek” is veel discussie geweest vanaf het begin van de decentralisatie in 2015. De keukentafelgesprekken leidden tot veel klachten en tot gefrustreerde cliënten en mantelzorgers. Daar is zeker door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en door sociaal werkers van geleerd.

Decentralisatie in de Wmo

De decentralisatie van zorg en ondersteuning in de Wmo heeft een fase van ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft ook geleid tot flinke discussies in de diverse gemeenten over hoe de Wmo vorm te geven. Het heeft ook geleid tot experimenten, pilots die opkomen en net zo snel weer afvallen. Het heeft geleid tot ketenzorg en samenwerking, en zorg dichtbij de cliënt. In dit dossier vind je artikelen die weergeven hoe de discussie is gevoerd en waartoe de transitie heeft geleid. Met alle voors en tegens en ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor burgers en kwetsbare mensen.

Wmo-cijfers

Tot slot nog een paar cijfers uit de publicatie in april 2017 van I&O Research: De professionele hulp en begeleiding worden door zorggebruikers in 2016 met een 7,4 gewaardeerd, dat was een 7,7 in 2014. Een op de tien mensen geeft een onvoldoende aan de geboden hulp. De belangrijkste redenen zijn de lange wachtlijsten (57%), niet goed luisteren naar de hulpvrager (50%) en niet goed samenwerken tussen organisaties (43%).

DELEN
Vorig artikelZelfredzaamheid
Volgend artikelLVB
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.