Wmo

Wmo
verpleegkundige in het zorgteam

Verpleegkundige moet duidelijke rol in zorgteam krijgen

Hoe kun je met je zorgteam de beste zorg geven aan ouderen?
Wmo
‘Werken met ouderen is een prachtberoep’

‘Werken met ouderen is een prachtberoep’

Hoe kun je hbo-verpleegkundigen interesseren voor de ouderenzorg?
Wmo
Waarom het uiterlijk van je cliënt belangrijk is

Waarom het uiterlijk van je cliënt belangrijk is

We zeggen wel dat het bij mensen om het innerlijk gaat en niet het uiterlijk, maar uit allerlei onderzoeken blijkt nu eenmaal dat mooie mensen sneller positief worden beoordeeld en aangesproken. Het is daarom belangrijk hierop te letten wanneer je cliënt zelf zijn uiterlijk niet goed kan verzorgen.
Wmo
Anders blijft de luier aan

Anders blijft de luier aan

Schrijnende voorbeelden van falende ouderenzorg zijn de afgelopen tijd in de media verschenen en hebben geleid tot een politiek debat met staatssecretaris Van Rijn. Alleen roepen dat het anders moet, is te makkelijk.
Wmo
Actievoerders zorg halen tent niet weg

Actievoerders zorg halen tent niet weg

De actievoerende thuiszorgmedewerkers van Abvakabo FNV weigeren hun tent voor de deur van het gemeentehuis in Steenwijkerland af te breken. Vanaf woensdag gaat de gemeente daarom een dwangsom opleggen van duizend euro per week, met een maximum van tienduizend euro.
Wmo
‘Vastgoed belangrijker dan waardering vrijwilliger’

‘Vastgoed belangrijker dan waardering vrijwilliger’

Vrijwilligers moeten misstanden in zorgorganisaties bij de Raad van Bestuur melden waar cliënten dat niet kunnen en zorgmedewerkers hun baan riskeren. Dat heeft Hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs gezegd tijdens een conferentie van AGORA. ‘Vrijwilligers hebben niks te verliezen’.
Wmo
Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet langdurige zorg. De Kamer deed een belangrijke aanpassing: Kinderen met een zware handicap, die thuis worden verzorg, kunnen ook thuis blijven. Verder zijn in 2015 voor mensen met zware zorg 280.000 plaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen verzekerd.
Wmo
Infectiepreventie op de agenda

Infectiepreventie op de agenda

Als je het erg druk hebt is niets moeilijker dan keurig alle regeltjes te blijven volgen. Zo kan het gebeuren dat je door alle drukte de hygiënerichtlijnen niet altijd even consequent naleeft. Hoe houd je infectiepreventie op de agenda op de werkvloer?
Wmo
Nieuwe taken gemeenten slecht voor emancipatie

Nieuwe taken gemeenten slecht voor emancipatie

De decentralisatie pakt negatief uit voor vrouwen. Vrouwen verliezen volgens de Nederlandse Vrouwenraad massaal hun baan. Dit is slecht voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. Daarnaast voelen vrouwen zich sneller geroepen om mantelzorg te gaan verlenen. De Nederlandse Vrouwenraad is bang dat het 'terug naar af' is voor wat betreft de emancipatie. De raad pleit voor een Task Force om het probleem in de gaten te houden.
Wmo
Stemmen tegen eenzaamheid

Stemmen tegen eenzaamheid

Eenzaam achter de geraniums is dichter bij dan je denkt. De drie beste activiteiten om eenzaamheid te voorkomen zijn bekend gemaakt. Iedereen kan stemmen op de drie genomineerden voor de Nationale Eenzaamheid Prijs. Hoe kunnen professionals in Zorg en Welzijn en vrijwilligers samenwerken om sociaal isolement te keren?

Over wmo

Elke gemeente zijn eigen zorg en ondersteuning

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning, volgens de kerncijfers 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veelal uit het informele netwerk. Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft geleid tot werken in wijkteams, een woud aan pilots en veel discussie over Wmo.

Lees meer

Gemeenten worden sinds 1 januari 2015 geacht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo

Uit onderzoek naar de uitvoering van de Wmo blijkt dat in 2016 de waardering voor wijkteams ietsje is gedaald naar van 6,7 in 2015 naar 6,6. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp. Een op de 5 Nederlanders vindt dat de decentralisaties goed uitpakken. 47 Procent heeft geen vertrouwen in de decentralisatie, vooral niet bij de uitvoering van de ouderenzorg. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research. Vlak vóór 2015, voordat de Wmo en Jeugdwet overgingen naar de gemeente, gaf 54% aan geen vertrouwen te hebben.

Verschillende vormen van hulp en ondersteuning onder Wmo

Onder de Wmo vallen verschillende vormen van hulp en ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning van mantelzorger; beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. Maar ook om ondersteuning die past bij persoonlijke situatie van de cliënt die een zorgvraag heeft. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Vooral over dat onderzoek naar de hulpvraag van de cliënt via het zogenoemde “keukentafelgesprek” is veel discussie geweest vanaf het begin van de decentralisatie in 2015. De keukentafelgesprekken leidden tot veel klachten en tot gefrustreerde cliënten en mantelzorgers. Daar is zeker door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en door sociaal werkers van geleerd.

Decentralisatie in de Wmo

De decentralisatie van zorg en ondersteuning in de Wmo heeft een fase van ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft ook geleid tot flinke discussies in de diverse gemeenten over hoe de Wmo vorm te geven. Het heeft ook geleid tot experimenten, pilots die opkomen en net zo snel weer afvallen. Het heeft geleid tot ketenzorg en samenwerking, en zorg dichtbij de cliënt. In dit dossier vind je artikelen die weergeven hoe de discussie is gevoerd en waartoe de transitie heeft geleid. Met alle voors en tegens en ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor burgers en kwetsbare mensen.

Wmo-cijfers

Tot slot nog een paar cijfers uit de publicatie in april 2017 van I&O Research: De professionele hulp en begeleiding worden door zorggebruikers in 2016 met een 7,4 gewaardeerd, dat was een 7,7 in 2014. Een op de tien mensen geeft een onvoldoende aan de geboden hulp. De belangrijkste redenen zijn de lange wachtlijsten (57%), niet goed luisteren naar de hulpvrager (50%) en niet goed samenwerken tussen organisaties (43%).

DELEN
Vorig artikelZelfredzaamheid
Volgend artikelLVB
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.