Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Onderzoek naar Decentralisaties

I&O Research volgt in samenwerking met Zorg + Welzijn de ontwikkelingen van de decentralisaties met langdurig onderzoek. Het doel is om de invloed van de decentralisaties op de zelfredzaamheid van burgers en de tevredenheid met de professionele zorg te volgen. Hiervoor is een nulmeting gedaan in december van 2014 om de situatie in kaart te brengen. Vervolgens is er een eerste meting in de zomer van 2015 gedaan en een tweede meting in december 2015. De onderzoeksresultaten zijn representatief voor alle Nederlandse inwoners van 18 tot 89 jaar.

Lees hier het artikel uit Zorg + Welzijn maart 2016 over de onderzoeksresultaten een jaar na de decentralisaties:

 • onderzoek decentralisaties deel 2

  'Zelfredzaamheid stijgt, waardering voor wijkteam lager'

  Hoe doen de wijkteams het een jaar na de officiële start van de decentralisaties? Worden mensen meer zelfredzaam? Voorjaar 2016 is het glas zowel halfvol als halfleeg.

  Download hier het artikel

Lees hier het artikel uit Zorg + Welzijn juli/augustus 2015 over de eerste resultaten van het onderzoek:

 • Multiprobleem gezinnen

  'Opvallend weinig mensen hebben contact met het wijkteam'

  Wat zijn een half jaar na de officiële overgangsdatum de eerste gevolgen van de decentralisaties? Hoe staat het met de zelfredzaamheid, is de hulp veranderd, bewijzen de wijkteams hun waarde al? ‘Het wordt nog niet beter, maar er is ook nog geen reden voor paniek.’

  Download hier het artikel

Rapportages I&O Research

In december 2014 voerde I&O de nulmeting van een landelijk representatief onderzoek onder ruim 9.000 Nederlanders uit. Download hier het onderzoeksrapport van de nulmeting >>

In juni 2015 voerde I&O Research een eerste meting uit onder 7.051 Nederlanders. Download hier het onderzoeksrapport van de eerste meting >>