Zorg+Welzijn magazine nr. 1 + 2, 2017

  Werkt de sociaal werker ook voor de PVV-stemmer? Marcel Spierts geeft antwoord op deze vraag in het eerste nummer van Zorg+Welzijn van 2017. Verder onder meer aandacht voor de positie van de ervaringsdeskundige en de zelfredzaamheid (of juist niet) van cliënten met een beperking.

  Piet-Hein Peeters

  Redactioneel: Klippen

  Op Twitter ging enige tijd geleden een tweet rond van een verontruste ouder die schreef dat met de huidige uitvoering van de jeugdwet ’de zorgmijders van morgen geboren worden’.

  #OMG: Beschaafd

  Mijn vriendin begeleidt een Syrisch gezin. Vader is anderhalf jaar geleden naar Nederland gevlucht, moeder en zes kinderen zijn een jaar later gekomen.

  Drie vragen aan…

  ‘De bestaande kwaliteitskeurmerken zoals ISO en HKZ zijn branche-overstijgend. Die keurmerken richten zich met name op processen, protocollen en daarmee op de organisatie.

  Is de sociaal werker er ook voor de pvv-stemmer?

  De politieke spanningen in Nederland nemen toe. Marcel Spierts benadrukt de noodzaak van goed sociaal werk. ‘Professionals hebben het conflict te veel vermeden.’

  Vier deskundigen over: Zet niet het slachtoffer, maar de dader uit huis

  De VVD zegt in haar verkiezingsprogramma dat bij kindermishandeling de dader uit huis moet worden geplaatst in plaats van het kind. Het is onrechtvaardig om het kind uit zijn vertrouwde omgeving te halen. Goed plan?

  Achttien is niet volwassen

  Jarenlang onder toezicht staan van jeugdzorg, maar op je achttiende verjaardag ineens niet meer. Want je bent volwassen. Niet dus. En dan?

  Onderzoek: De grens van zelfredzaamheid

  Meer eigen kracht, mantelzorg en vrijwilligers. Dat zou oudere Rotterdammers zelfredzamer moeten maken. En zo zou bespaard kunnen worden op de kosten voor de Wmo-voorziening huishoudelijke verzorging. De bezuiniging is gehaald, maar Rotterdamse ouderen ervaren vooral nadelen.

  Het keukentafelgesprek: Gea Sijpkes (56) is directeur van Humanitas Deventer

  De keukentafel van Gea Sijpkes, directeur en bestuurder van Humanitas Deventer, staat in een ruime plattelandswoning in het Gelderse Wapenveld. De keukenramen bieden uitzicht op een wonderschoon winters weidelandschap.

  De nieuwe hulpverlening

  De ervaringsdeskundige wint snel terrein in het sociaal domein. Maar wordt hij werkelijk geaccepteerd, krijgt hij de ruimte? ‘Het verschil tussen professionele hulpverlener en ervaringsdeskundige is principieel onhoudbaar.’

  ‘Mijn leven heeft jarenlang stilgestaan’

  Per week komen er vijftig alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland. Recent onderzoek laat zien hoe moeilijk ze hun weg vinden. ‘Extra taallessen en maatwerk op persoonlijk niveau zijn broodnodig.’

  Borstvoeding is geen anticonceptiemiddel

  Moeders van Rotterdam begeleidt kwetsbare zwangere vrouwen. Dat doet de organisatie met hulp van studenten. ‘Die kunnen meer tijd doorbrengen met de jonge moeder.’

  Venray in verandering: Heel veel verandert in stroop

  De veranderingen in Venray gaat opbouwwerker Teun van Gelder niet snel genoeg. ‘Een idee moet langs vijf afdelingen.’

  De cliënt spreekt: ‘Ik ontsnap aan de tucht van de verstandigheid’

  ‘U heeft al een bed’, was het antwoord dat Niels Schuddeboom kreeg van de zorgverzekeraar toen hij een bed wilde in de woonkamer.

  ‘Na tien keer vonden alle kassières mijn cliënt normaal’

  Wat als professionals zelf niet geloven in de zelfredzaamheid van hun cliënten? ‘Veel collega’s vinden het niet nodig te veranderen. Ze vinden het zo voor zichzelf prettig en goed voor de cliënten.’

  Column IPW: Welke wet is leidend?

  Ellis heeft een probleem. Een klein jaar geleden is ze met haar dochtertje van twee vertrokken bij de ouders van haar vriend. Daar woonde het jonge gezin omdat er geen passende woning beschikbaar was. Maar de spanningen in het te kleine huis liepen zo hoog op dat het niet alleen meer bij woorden bleef.

  Digitalia: Oscar Senior gaat de wereld rond

  Sinds de invoering van de Oscar Senior app in juni 2016 is het gebruik fors gestegen, voornamelijk in het buitenland: in meer dan 70 landen wordt de app actief gebruikt door senioren.

  Congres: ‘Nog nooit een folder uitgedeeld, maar het zit altijd vol’

  Sociaal geïsoleerd en eenzaam, midden in de stad. Hoe krijg je deze kwetsbare groep mensen actief? Sociaal werker Jenny Zwijnenburg zette met wijkbewoners ‘Vangnetwerken’ op. ‘Het is gemakkelijker voor cliënten om hulp te geven dan om hulp te vragen.’