Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Infopagina ambulante ggz

'U vraagt om hulp? Dan is het nog niet erg genoeg'
In de ggz krijgen zelfstandig wonende mensen met ernstige psychiatrische problemen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het landelijk werkend ‘Aanjaagteam verwarde personen’ lanceerde eind oktober haar voornemens. Zorg+Welzijn vroeg voor het decembernummer van 2015 vier deskundigen wat hoe dan ook moet worden opgepakt. Op deze infopagina, vind je meer informatie over de geïnterviewden en hun onderzoek.

 


Niels Mulder

Niels Mulder is psychiater en hoogleraar psychiatrie aan de Erasmus Universiteit

Hij doet onderzoek bij OnderzoekcentrumO3, een samenwerkingsverband tussen de GGZ Instellingen in Rijnmond, de GGD en het Erasmus MC en werkt als psychiater in een Fact-team (team van begeleiders voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, epa). Mulder doet onderzoek op het gebied van de OGGZ (bevolkingsonderzoek, acute psychiatrie, toepassing van dwang en ACT) en publiceert over acute psychiatrie, openbare geestelijke gezondheidszorg en bemoeizorg in diverse (inter)nationale tijdschriften en boeken.

Lees hier het interview met Niels Mulder over de FACT-teams >>

 


Frank van Hoof

Frank van Hoof is onderzoeker bij het kennisinstituut Trimbos. Hij heeft onderzoek gedaan naar:

De ambulantisering van de ggz: feiten en cijfers

Ambulantisering: impact op gemeenten

Op verzoek van de minister van VWS heeft het Trimbos-instituut een notitie opgesteld over de stand van zaken met betrekking tot de ambulantisering van de ggz. Bekijk hier de notitie >>

 


Landelijk Platform GGz

Het LPGGz is de koepel van 20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Ze vertegenwoordigen meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. 

In maart 2015 heeft de LPGGz een meldactie gehouden over de knelpunten die cliënten en familie ervaren bij de ambulantisering van de ggz zorg. Lees hier het rapport>>