Zorg+Welzijn magazine nr. 9, 2017

  In het septembernummer van Zorg+Welzijn een interview met onderzoeker Wilma Boevink over ervaringsdeskundigen. Verder artikelen over migrantenjongeren, relationeel werken en experts geven hun mening over het RVS-rapport over evidence-based werken.

  Onderzoek: Hoe help je mensen met verward gedrag in de wijk?

  Sociaal werkers krijgen steeds vaker te maken met verwarde mensen in de wijk. Hoe kunnen zij die het beste helpen? ‘Het gaat om anders zorg verlenen, en dat is niet hetzelfde als de zorg anders organiseren..

  Piet-Hein Peeters

  Redactioneel: Sociaal werkt

  Nu artsen schoorvoetend erkennen dat sociaal werkt, is dat winst voor het beleidsmatig en financieel vaak achtergestelde sociaal domein.

  #OMG: Nummer 147

  Bewoners van Amsterdam Oost hebben het gevoel te wonen in ‘een open inrichting’. Dat was deze zomer te lezen in Het Parool, ook NPO Radio 1 besteedde er aandacht aan.

  Drie vragen aan…

  ‘De sector zorg en welzijn vergrijst. Daarnaast loopt de pensioenleeftijd op. Op dit moment is het verzuim in de sector al redelijk hoog en die trend zet zich voort. Samen met Pensioenfonds Zorg en Welzijn zijn wij daarom het project ‘Vitaal met pensioen’ gestart.

  ‘Ervaringsverhalen vormen nog geen ervaringskennis’

  De goede ervaringsdeskundige is lastig

  Het aantal ervaringdeskundigen in het sociaal domein neemt snel toe. Maar onderzoeker en voorvechter Wilma Boevink is kritisch. ‘We zijn nog ver verwijderd van een werkelijke verandering van het systeem.’

  Psychisch sterker, daardoor fysiek gezonder

  Het concept positieve gezondheid vindt veel weerklank in zorg en welzijn. Je kunt ziek zijn of een beperking hebben, maar hoe houd je de draad van het leven zo goed mogelijk vast? Koren op de molen voor professionals in het sociaal domein. ‘De verbinding met de zorg maakt ons sterker.’

  Vier deskundigen over: Er is meer dan evidence-based

  Evidence-based werken als basis voor goede zorg is onvoldoende. Dat stelt de RVS in haar adviesrapport ‘Zonder context geen bewijs’. Terwijl ‘bewezen’ werken in het sociaal domein juist zo’n terrein wint. Moeten we evidence-based practice dan maar laten vallen? ‘Dat lijkt mij niet verstandig.’

  Column IPW: Een huis om uit te wonen

  Johan is een goede bekende in de stad. Hij zwerft al jaren met zijn winkelkarretje door het centrum. Naar de opvang gaat hij alleen als zijn tenen er bijna afvriezen. Liever zoekt hij beschutte plekjes op. In parkeergarages of tussen de vuilcontainers.

  Het keukentafelgesprek: straatadvocaat Frank van der Schee

  De keukentafel staat bij straatadvocaat Frank van der Schee op het dakterras van zijn Haagse bovenwoning. ‘Hier slaap ik regelmatig. Huizen maken zoveel kraakgeluiden, ik slaap liever buiten.’

  Regieteam: Alweer een nieuw gezicht

  Hoe zorg je voor kwaliteit en continuïteit van de hulp aan multiprobleemgezinnen als het team dat daar bij betrokken is vaak van samenstelling wisselt? ‘Juist de mensen die langer meedraaien, tillen het team naar een hoger niveau.’

  Niet wachten tot de politie voor de deur staat

  Jongeren met een migrantenachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de vrijwillige jeugdzorg, maar oververtegenwoordigd in de gedwongen zware zorg en gevangenis. Wat gaat er mis?

  Digitalia: I-ACT activeert na depressie

  Nieuwe digitale ontwikkelingen, handige apps en gadgets voor het sociaal domein. Heb je tips? Mail dan: zorgenwelzijn@bsl.nl

  Relationeel werken: Trouw zijn aan sociaal overbodigen

  Stichting Presentie en Zorg+ Welzijn beschreven de afgelopen maanden het wezen van relationeel werken. Presentiegrondlegger Andries Baart rondt de serie af. ‘Het is het ultieme criterium van relationeel werken: de afhankelijkheid van elkaar te verkiezen boven de verdeeldheid.’

  De cliënt spreekt: We kunnen de kosten bij niemand claimen

  Dylan is nu een jaar zonder behandeling, hij is PTSS-vrij. Moeder Amber is blij. Twee jaar is het hele gezin door een hel gegaan. Ze moesten verhuizen en hebben zich behoorlijk in de schulden moeten steken.

  jeugdzorg

  Gaat het om de samenwerking of om het kind?

  In de jeugdhulp laat de samenwerking zeer te wensen over, toont recent onderzoek van de Fontys Hogeschool aan. Zorgprofessionals en gemeenten zijn te veel bezig met zichzelf, kennen hun nieuwe rol onvoldoende en wantrouwen elkaar. Hun doelgroep is het kind van de rekening.

  Venray in verandering: Wethouders: net mensen

  En toen, van de ene op de andere dag, had Venray geen wethouder Sociaal Domein meer. Wat bezielt Lucien Peeters, vraagt uw Venray-watcher zich af.

  Schuldenaren hebben veiligheid nodig

  Armoede is een financieel probleem. Maar het is ook eenzaamheid, een laag zelfbeeld en ongezond leven. Roeland van Geuns, lector Armoede en Interventies bij de Hogeschool van Amsterdam. ‘Je moet mensen geen verantwoordelijkheid geven die ze niet aankunnen.’