Home Tags Arbeidsbeperking

arbeidsbeperking

Participatie
Participatiewet leidt niet tot meer, maar tot minder werk voor mensen met beperking

Participatiewet leidt tot minder werk voor mensen met beperking

Een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Dat is wat de Participatiewet moest bereiken. Maar lukt dat ook? ‘Door de invoering van de Participatiewet is de kans op duurzaam werk gedaald en steeg de uitkeringsafhankelijkheid van degenen die een baan vonden.’

Vakkundig aan het werk: Het vuur in de broek hebben

Nog een maand en dan start weer La Grande Boucle, ofwel de Tour de France. Een lus van 3300 kilometer door Frankrijk, verdeeld over 21 etappes, met als hoogtepunt de rit naar de Alpe d’Huez waarin de renners ruim vijfduizend hoogtemeters overwinnen.
Participatie

Cliëntencolumn: Een passende baan gezocht

De meeste mensen willen graag zo normaal mogelijk leven. Daar hoort ook werk bij. Uit ons onderzoek ‘Zo werkt het’, uitgevoerd door Patiëntenfederatie, Ieder(in) en MIND, blijkt dat de meeste respondenten geen werk hebben.
Participatie

Wisselcolumn: Op papier ziet ’t er mooi uit…

Het wordt mij erg lastig gemaakt wanneer ik iemand met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen.’ Dit krijg ik vaak te horen van werkgevers.
Participatie

Ervaringen en behoeften van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt

De Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten moeten ervoor zorgen dat veel meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk komen. In de praktijk komt hier nog onvoldoende van terecht. In dit artikel komt het perspectief van de arbeidsbeperkten zelf aan bod. Waar lopen zij tegenaan en wat is hun behoefte?
Armoede en Schuldhulpverlening

Onderzoek: Beter armoedebeleid door intensief contact met kinderen

Kinderen praten niet over ‘arm zijn’, maar ze weten wel wat nodig is om hun leefomstandigheden te verbeteren. Inzicht in hun leven en beleving draagt bij aan betere interventies.

Verplichte banen voor gehandicapten bij de overheid

De overheid is afspraken over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten niet nagekomen. Daarom krijgen overheidsorganisaties de verplichting opgelegd om minimaal 3000 banen vrij te maken voor mensen met een beperking.

Wet- en regelgeving
vedringing.jpg

Verdringing op arbeidsmarkt voor mensen met beperking

Mensen met een beperking die niet zijn opgenomen in het doelgroepenregister, komen nu moeilijker aan een baan.
Participatie

Meer jongeren en 45-plussers in bijstand

Sinds 2009 laat het aantal mensen met een bijstandsuitkering een stijgende tendens zien.
Participatie

Gemeente mag vooruitlopen op verandering Participatiewet

Gemeenten en het UWV mogen alvast vooruit lopen op verbeteringen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak.