Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Transitie en transformatie

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden zij al, een deel hebben ze overgenomen van de Rijksoverheid. Het idee is dat de gemeenten het dichtst bij de inwoners zitten en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren.

Transitie

 • 1-Geld-2-AdobeStock

  Financiële tekorten op zorgtaken kunnen niet...

  ‘Tekorten op het budget voor lokale zorg’, ‘Gemeenten houden zorggeld over’. Ferme uitspraken in krantenkoppen en voer voor Kamervragen. Hoe zit het nu werkelijk met het geld en verantwoordelijkheden?

 • 1-Dakloos-PicScout

  ‘Wees daar waar de nood is’

  ‘Sociaal werkers: probeer jullie administratieve werk tot een uiterst minimum te beperken zodat jullie meer tijd kunnen besteden aan de mensen waar het om gaat’, die oproep doet Cornel Vader bestuurder van het Leger des Heils.

  2
 • Kind-Fotolia

  Situatie van kinderen wereldwijd verslechterd

  Nederland is van plaats dertien naar plaats vijftien gezakt op de internationale ranglijst voor kinderrechten van KidsRights. Caroline Vink: ‘Concluderen dat het slecht gaat met Nederlandse kinderen is te kort door de bocht, maar het is wel een belangrijk signaal.’

 • jeugdhulp

  Subsidie transitiekosten Jeugdwet verlengd

  Jeugdhulpinstellingen kunnen nog tot eind 2017 aanvragen indienen voor subsidie bij financiële problemen. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Rijn besloten naar aanleiding van de conclusies van de Transitie Autoriteit Jeugd.

 • 1-wijkteam

  Waardering voor wijkteam daalt verder

  In 2016 is de waardering voor wijkteams ietsje gedaald naar een 6,6, terwijl dat cijfer in 2015 nog 6,7 was. Zoeken mensen zelf contact met het wijkteam, dan geeft de helft van de respondenten een 8. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp.

 • Kindertelefoon-iStock

  Onzekerheid over toekomst De Kindertelefoon

  De directie van De Kindertelefoon vreest in de financiële problemen te komen nu gemeenten per 1 januari 2018 verantwoordelijk worden voor betaling van de organisatie. ‘Als dit niet voor juni opgelost wordt, moet ik per 1 juli alle medewerkers ontslag aanzeggen.’

 • 001_RBIAdam-image-1559546

  Geldproblemen dreigen jeugdhulp te nekken

  Gebrek aan geld kan leiden tot ‘het omvallen van instellingen voor specialistische jeugdhulp.’ Dat zegt Marjanne Sint, voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd. De transformatie van de jeugdzorg dreigt te verzanden in bureaucratisch pingpongen. Sint pleit voor tijdelijke pot met geld.

 • wijkteam-iStock

  ‘Het’ wijkteam bestaat niet

  Annelies Kooiman, adviseur Effectiviteit en vakmanschap bij Movisie: ‘Cijfers over wijkteams geven de stand van zaken feitelijk weer, maar gemeenten zijn nu op zoek naar de verhalen achter de feiten.’

 • sociaal-netwerk

  ‘Nieuwe partners betekent ook opnieuw inwerken’

  ‘De steeds terugkerende aanbestedingen van de gemeenten leggen een grote druk op de professionals.’ Aldus Lou Repetur, adviseur innovatie sociale sector bij Movisie. Ze ging op zoek naar de aannames over bevordering en belemmering van de transitie.

 • 1-Hans-Boutellier

  ‘Sociaal domein moet weer van de burger worden’

  ‘Burgers voelen zich minder betrokken bij de organisaties die in het sociaal domein werken.’ Dat zegt Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Hij praat over de plaats van het sociaal domein op de politieke agenda.

  5
 • 1-jeugdhulp-gaat-nog-niet-goed

  Weinig verbetering in de jeugdhulp

  ‘Twee jaar na de decentralisaties zien we helaas nog maar weinig verbetering in de jeugdhulp.’ Dat stellen vier brancheorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

 • sociaal-werker

  Sociaal werk: preventief en goedkoper

  Zorgtrajecten worden voorkomen, meer kwaliteit van leven, minder zware zorg is nodig en sociaal werk scheelt in maatschappelijke kosten. Dat blijkt uit onderzoek van Sociaal Werk Nederland en kennisinstituten.

  3
 • Controle-Fotolia

  Nieuw toezicht op sociaal domein

  De Tweede Kamer wil een onafhankelijke partij aanwijzen die een vinger aan de pols houdt bij de transformatie in het sociaal domein. Dat blijkt uit vergaderstukken.

 • Hedda-van-'t-Land

  Blog: Afstemming op lokaal niveau moet beter

  Betere afstemming in wijkteams is hard nodig. Een platform waar de zorgprofessionals met elkaar in gesprek gaan is zeer welkom.

 • 1-Vrijwilliger-iStock

  Humanitas: ‘Als we zo doorgaan, kunnen we de...

  André Hudepohl, directieadviseur bij Humanitas: ‘Het grote beroep dat gedaan wordt op informele zorg, leidt tot financiële problemen.’

 • 1-Gert-Schout

  ‘Sociaal professional moet niet de held zijn’

  Het gaat er niet om dat gemeenten het nu voor het zeggen hebben in plaats van het rijk. Het gaat er om dat professionals anders gaan werken.

 • hulpverlening

  ‘Maak hulp klein en beloftes waar’

  De belofte van de decentralisatie was dat zorg en ondersteuning dichtbij de mensen zou worden geregeld.

  2
 • Jos-van-der-Lans

  ‘De decentralisatie is een avontuur’

  Hoe het ervoor staat met de sociale transities? Daar is geen algemeen antwoord op te geven. 'Decentralisatie is juist het organiseren van verschillen'

  2