Home Tags Dagbesteding

dagbesteding

Wijkteam

Persoonlijke bagage heeft invloed op je werk

Werkers in het sociale domein en in de zorg komen moeilijke situaties met cliënten tegen. Supervisie kan een uitkomst bieden.
zingeving

‘Zingeving kan het optimale uit een cliënt halen’

Ouderen willen net als andere mensen van betekenis zijn. Activiteiten waarbij zingeving een thema is, helpen mensen betekenisvolle relaties aan te gaan.

Gedwongen opname: wat kun je doen voor de cliënt?

Mensen die worden opgenomen zijn vaak boos en ontredderd. De professional kan de cliënt op zijn gemak te stellen. ‘Wat je zegt moet waar zijn, maar niet alles.’
Verwarde personen

‘In de reguliere zorg werk je aan wat je niet kunt’

Mensen met psychiatrische problemen kunnen elkaar goed helpen, blijkt op steeds meer plekken. Bijvoorbeeld in de Vriendenhuizen.
LVB
verslaving

Lvb en verslaving: jij bent de praatpaal

Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben een groter risico op verslaving en intimidatie.
Wmo

Jongeren met beperking aan de slag in de speeltuin

Samenwerking tussen speeltuinen en instellingen voor dagbesteding van jongeren met een beperking moet zo’n 875 jongeren aan een klus helpen.
Mantelzorg

Luister ook naar oplossingen die niet realistisch lijken

Een mevrouw vraagt om hulp in verband met haar zorgbehoevende man, die zelf geen problemen ervaart. Hoe zorg je dat ze de ondersteuning krijgen waarmee beiden het best geholpen zijn?
Dementie

De waarheid helpt een demente cliënt niet altijd

Moet je de cliënt steeds weer vertellen dat ze haar dochter heeft verloren als ze er naar vraagt?
Wijkteam
1-AS-Lex-de-Lang.jpg

Dagactiviteiten staan onder druk

'In sommige gemeenten zal het budget voor activiteitenbegeleiding in 2017 met dertig tot veertig procent zijn afgenomen ten opzichte van 2014.'
1-Foto-Hartekamp-EPI.jpg

Serie: De zomer van… (deel 5)

In deel 5 van deze serie vertelt GZ-psycholoog Bert Baltes over de zomer van de Hartekamp groep, een instelling voor verstandelijk en meervoudig beperkte mensen.