Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Participatie

Participatie is een breed begrip, maar staat in dit dossier voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Op school, de arbeidsmarkt, ongeacht je beperking. Zo is er bijvoorbeeld de Participatiewet waarmee de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk wil krijgen. 

participatie

 • 1-Geld-AdobeStock

  Eerste bijstandsexperimenten gaan van start

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vijf gemeenten toestemming gegeven te gaan experimenteren met andere regels in de bijstand.

 • ouderenzorg

  Programma Ouderenzorg succes voor kwetsbare oudere

  Uit een evaluatie blijkt dat het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft bijgedragen aan goede zorg en ondersteuning op maat aan kwetsbare ouderen. Het programma heeft geleid tot betere samenwerking in de zorg en heeft ervoor gezorgd dat ouderen actief in een netwerk deelnemen.

 • armoede-2-ANP

  ‘Werk aan mensenrechten om armoede tegen te gaan’

  ‘Armoede zet verschillende mensenrechten onder druk en omgekeerd kunnen mensen die arm zijn hun mensenrechten niet realiseren.' Dit stelt het College voor de Rechten van de Mens.

 • 1-Wanhoop-Fotolia

  Cliënt met beperking niet geholpen met zorgwetten

  ‘De veronderstelling dat iedereen die dat nodig heeft een beroep kan doen op enige vorm van zorg of ondersteuning, klopt niet altijd.’ Dat stelt MEE NL in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017.

 • 1-Samenwerken-iStock

  Beter sturen op integraal werken

  De grote belofte van de decentralisaties was het integraal werken. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur. Is dat al realiteit? Hilde van Xanten, senior adviseur sociale zorg bij Movisie: ‘Er zijn nog forse slagen te maken. Met name in de samenwerking tussen de domeinen.’

  1
 • 1-zelfredzaamheid-PicScout

  Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

  ‘Wanneer de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden drempels opgeworpen waardoor mensen worden uitgesloten van voorzieningen', dat zegt de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag.

 • uitkering

  Geen tegenprestatie bij experiment bijstand

  Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht, waarmee vier gemeenten hun experimenten met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden kunnen uitvoeren. Is een tegenprestatie van de bijstandsgerechtigde nu wel of niet verplicht?

 • Geld-Fotolia-1

  Wethouders slaan alarm over Participatiewet

  ‘Het wordt gemeenten financieel onmogelijk gemaakt kwetsbare groepen een goede ondersteuning te blijven bieden richting betaald werk.’

 • 1-basisinkomen-Fotolia

  Basisinkomen in strijd met Participatiewet

  Een basisinkomen voor iedereen. Het is een onderwerp waar veel over gesproken wordt. Maar is het een reëel idee?

  2
 • Vergaderen-Fotolia

  Hoe laat je cliënten participeren?

  Iedereen is het erover eens dat de meningen en ervaringen van cliënten belangrijk zijn. Maar succesvolle cliëntenparticipatie is niet altijd even gemakkelijk van de grond te krijgen. Hoe doe je dit?

Blogs over participatie

 • EPI-Magteld-Beun

  Blog: Kwetsbaar

  Ouderen denken en praten niet over zichzelf in termen van kwetsbaarheid. Hun aandacht gaat vooral uit naar de kwaliteit van het leven.

 • EPI-Klaas-Schermer

  Blog: Vrijheid of regels?

  Op het jaarcongres Zorg+Welzijn werden enkele pleidooien gehouden over buurtkracht, burgerinitiatieven, zelfredzaamheid, rolvervaging van de professional en nog een aantal slogans die ik vergeten ben.