Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Palliatieve zorg

In dit dossier verzamelt Zorg + Welzijn het laatste nieuws, achtergronden en opinie over palliatieve zorg.

Alle artikelen over palliatieve zorg

 • euthanasie

  Euthanasie is ok, maar niet altijd voor arts

  Het aantal ingewilligde verzoeken om euthanasie is gestegen. Ook mensen met dementie en met een psychiatrische aandoening zouden over euthanasie moeten kunnen beslissen. Maar een minderheid van de artsen zegt een euthanasieverzoek in te willigen.

 • Palliatieve zorg

  Meer geld voor vrijwilligers in palliatieve zorg

  Vanaf 2017 is er 2 miljoen euro extra beschikbaar voor vrijwilligers in de palliatieve zorg.

 • palliatieve zorg via tablet

  Cliënt positief over palliatieve zorg via tablet

  Kan specialistische palliatieve zorg ook via een tablet of iPad gegeven worden?

 • levensvragen bij ouderen

  ‘Geestelijk verzorger verdient plek in...

  Buiten de instellingsmuren is de geestelijk verzorger niet erg bekend.

 • Door de zorg terug te brengen naar één zorgorganisatie per wijk, wil de zorgverzekeraar het zorgveld 'overzichtelijker' maken

  Dementiezorg ‘vergeten’ bij zorg in de wijk

  De proef ‘Zorg in de wijk’ gaat ten koste van de zorg voor kwetsbare mensen. Met specialistische zorg voor dementie bijvoorbeeld, is geen rekening gehouden.

 • hospice laatste levensfase

  Meer geld voor palliatieve zorg thuis

  De palliatieve zorg kan meer thuis worden georganiseerd. Staatssecretaris Martin van Rijn stelt daar extra geld voor beschikbaar.

 • Werkboek voor professionals en familie om het levenseinde te bespreken met mensen met een verstandelijke beperking

  Wat doe je als je cliënt niet meer beter wordt?

  Een werkboek voor professionals: “Wat wil ik, als ik niet meer beter word?” Begeleiding bij het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking.

 • Directe contracten zzp’ers thuiszorg mogelijk

  Directe contracten zzp’ers thuiszorg mogelijk

  Zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen vanaf 2016 individuele zzp’ers contracteren. De regels worden aangepast, zodat zelfstandigen zonder personeel bij individuele cliënten kunnen worden ingezet, zonder dat de Belastingdienst problemen maakt.

 • ‘Geen cao staat palliatieve thuiszorg in loondienst toe’

  ‘Geen cao staat palliatieve thuiszorg in...

  Het voortbestaan van de terminale thuiszorg is in gevaar door controles van de Belastingdienst. De zorg aan stervenden wordt veelal gedaan door zzp’ers, maar zij mogen dat eigenlijk niet volgens de wet. De Belastingdienst gaat na jarenlang gedogen nu controleren.

  4
 • Tips voor in de palliatieve zorg

  Tips voor in de palliatieve zorg

  Sommige collega’s vinden haar maar een harde tante. Voor Saskia Teunissen, directeur van een hospice, onderzoeker en oncologieverpleegkundige, is alleen ‘tender care’ bieden in de laatste levensfase namelijk niet genoeg. ‘Zorgverleners moeten ook in staat zijn om een analyse te maken van wat ze horen, zien en ruiken.’

 • Alle verzekeraars vergoeden zorg Levenseindekliniek

  Alle verzekeraars vergoeden zorg...

  De toekomst van de Levenseindekliniek lijkt verzekerd. Alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten of tonen bereidheid dat alsnog te doen.

 • ANP Photo

  Palliatieve zorg krijgt kwaliteitsimpuls

  De komende zes jaar wordt er ieder jaar 8,5 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het kabinet vindt dat de palliatieve zorg nog niet aan alle kwaliteitseisen voldoet en zet vooral in op kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering van professionals.

 • 5 dingen waar mensen op hun sterfbed spijt van hebben

  5 dingen waar mensen op hun sterfbed spijt van...

  De Australische palliatieve verpleegkundige Bonnie Ware verzorgt mensen op hun sterfbed. Zij schreef het boek 'The Top Five Regrets of the Dying'. De de vijf punten waar mensen op hun sterfbed het meeste spijt van hadden lijken universele vraagstukken.

  2
 • ‘Palliatieve zorgverlener moet kunnen analyseren’

  ‘Palliatieve zorgverlener moet kunnen analyseren’

  Sommige collega’s vinden haar maar een harde tante. Alleen ‘tender care’ bieden in de laatste levensfase vindt zij namelijk niet genoeg.

 • Thuiszorg vanuit een caravan

  Thuiszorg vanuit een caravan

  'Het probleem is niet het geld in de zorg, maar de vorm die wij kiezen om zorg te verlenen', zegt een van de oprichters van Thuiszorg Dichtbij. 'Er is genoeg geld.' De Groningse organisatie levert op een bijzondere manier zorg aan mensen die stervende zijn.

 • ‘Autonomie ook belangrijk in laatste levensfase’

  ‘Autonomie ook belangrijk in laatste levensfase’

  Hoe geef je een cliënt met een verstandelijke beperking een stem in de laatste levensfase? Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) deed onderzoek naar hoe familieleden, begeleiders en verzorgers omgaan met de autonomie van deze cliënten in de laatste fase van hun leven.

 • Deze maand in Zorg + Welzijn

  Deze maand in Zorg + Welzijn

  Deze maand ligt de nadruk in Zorg + Welzijn op multiproblematiek en schuldhulpverlening. Over hoe de overheid een belangrijke veroorzaker is van schulden en hoe je je als professional moet wapenen om de multiprobleemgezinnen te helpen.

 • Opnieuw meer meldingen euthanasie

  Opnieuw meer meldingen euthanasie

  3695 mensen zijn afgelopen jaar overleden door euthanasie. Dat aantal is sinds 2010 gestegen met 18 procent, zo hebben de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie dinsdag bekendgemaakt. Sinds 2006 is er een stijging zichtbaar van het aantal meldingen van 'levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding'.

  1
 • 'Rem op dure zorg in laatste levensfase'

  'Rem op dure zorg in laatste levensfase'

  Een grote groep ouderen vindt dat er een rem moet komen op zeer dure zorg in de laatste levensfase. Dat blijkt uit een onderzoek van het tv-programma Debat op 2 in samenwerking met ouderenbonden ANBO en Unie KBO. De onderzoeksresultaten zijn zaterdag bekendgemaakt.

 • Helft verpleegkundigen en verzorgenden onvoldoende opgeleid in palliatieve zorg

  Helft verpleegkundigen en verzorgenden...

  De helft van de verpleegkundigen en verzorgenden die de afgelopen twee jaar palliatieve zorg heeft gegeven, is daar onvoldoende voor opgeleid. Driekwart zegt behoefte te hebben aan extra scholing. Dat blijkt uit een publicatie van onderzoeksinstituut NIVEL. ‘Er moet meer bekendheid komen over de weg naar bijscholingsmogelijkheden.’

 • Allochtone patiënt ziet palliatieve zorg anders

  Allochtone patiënt ziet palliatieve zorg anders

  De Nederlandse opvatting over palliatieve zorg kan behoorlijk verschillen met hoe Turken en Marokkanen over deze zorg denken. Met Nederlandse patiënten wordt open en duidelijk over de diagnose ‘ongeneeslijk’ gesproken. Turken en Marokkanen verwachten dat een arts tot het laatst toe hoop blijft geven. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

  3