Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Huiselijk geweld

Huiselijk geweld  treft mannen, vrouwen, kinderen en ouderen en komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle culturen. Het kan gaan om lichamelijk geweld, psychische mishandeling of seksueel misbruik, maar huiselijk geweld omvat ook verwaarlozing, schending van rechten, eergerelateerd geweld, vrouwenbesnijdenis en financiële uitbuiting. 

Alle artikelen over huiselijk geweld

 • 1-Kindermishandeling-AdobeStock

  Basisdocument om afwegingskader Meldcode te...

  Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de Meldcode. Het Ministerie van VWS heeft nu een document beschikbaar gesteld dat helpt deze afwegingskaders op te stellen.

 • 1-huiselijk-geweld-Fotolia

  Aanpak huiselijk geweld in azc’s moet beter

  ‘De borging van samenwerking tussen organisaties kan en moet op regionaal niveau beter. Je wilt niet morgen over een incident in de krant lezen. Dan ben je te laat.’

 • Huiselijk-geweld-iStock

  De meldcode wordt aangescherpt

  Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die tijd kunnen beroepsgroepen kaders opstellen die hen helpen om te bepalen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan.

 • 1-Meldcode-iStock

  Signalering huiselijk geweld is onvoldoende

  De implementatie van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is nog niet in orde. Dat concludeert de Inspectie van de Gezondheidszorg naar aanleiding van eigen onderzoek.

 • 1-Vrouwenopvang-iStock

  Veel knelpunten voor vrouwen in vrouwenopvang

  Vanwege de complexiteit en veelheid van regelingen bouwen vrouwen in de vrouwenopvang vaak forse schulden op. Hierdoor raken ze alleen nog maar verder in de problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman.

 • rapport Toezicht Sociaal Domein

  ‘Gebruik nabijheid van wijkteam na de...

  Als moeder en kind uit de vrouwenopvang komen en op zichzelf gaan wonen, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken over wie zicht blijft houden op het gezin. Vooral met het wijkteam, dat een belangrijke rol heeft. Die doorlopende hulp kan beter, constateren de inspecties Toezicht Sociaal Domein.

  2
 • Mishandeling-Fotolia

  Veilig Thuis: 'We liggen terecht onder een...

  ‘Het beeld dat er bij veel Veilig Thuizen wachtlijsten zijn, klopt niet.' Dat zegt Debbie Maas, adjunct-directeur van Veilig Thuis West-Brabant.

 • Movisie-Wendela-Wentzel-EPI

  Blog: Ik wil me nergens mee bemoeien, maar…

  Zeg, sla jij je vrouw weleens? Nee, dat was geen goed begin. Na zo’n vraag zou Stefan helemaal dichtklappen. Hij hoefde me alleen maar aan te kijken of ik gek was geworden om daarna alles te ontkennen.

 • 1-mannenopvang-iStock

  Mannenmishandeling is nog steeds een taboe

  ‘Het komt geregeld voor dat bijvoorbeeld huisartsen bij signalen niet doorvragen, omdat ze er geen rekening mee houden dat ook een man slachtoffer kan zijn van mishandeling.’

 • Ouderenmishandeling-2-iStock

  ‘Mishandeling op welke wijze dan ook is nooit...

  Professionals moeten meer oog hebben voor ouderenmishandeling, daarom toetst de IGZ of de meldcode Huiselijk geweld en mishandeling van volwassenen bekend is én toegepast wordt.

 • 1-Logo-HSG-EPI

  Serie: Interventies tegen huiselijk en seksueel...

  'Je kunt ervan uitgaan dat kinderen altijd meer meekrijgen van huiselijk geweld dan de ouders denken. Daarom moet er in de vrouwenopvang ook aandacht zijn voor kinderen.’

 • Logo-EPI

  Serie: Interventies tegen huiselijk en seksueel...

  Ieder jaar opnieuw sterven in Nederland mensen door geweld in huiselijke kring en worden talloze mensen slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld.

 • Liselot-Godschalx

  Blog: Het effect van de meldcode

  Hoewel de meldcode ervoor zorgt dat geweld beter gesignaleerd wordt, lukt het stoppen van geweld vervolgens moeilijk.

ouderenmishandeling