Informele zorg

Informele zorg
Mariet Ebbinge is blogger bij Zorg+Welzijn

Blog: Nieuw werk

Het is voor mijn zus de allerlaatste dag op haar werk. Werk dat ze ruim 25 jaar heeft gedaan. Ook in haar sector valt er niet te ontkomen aan reorganisaties. Samen met drie collega’s gaat ze naar een andere dagbesteding binnen dezelfde zorgorganisatie.
Informele zorg
‘Sociaal netwerk? Een bloedeloos woord’

‘Sociaal netwerk? Een bloedeloos woord’

Wanneer werkt vrijwilligerswerk? Over die vraag en de verschillende antwoorden daarop hebben vier deskundigen een boek geschreven: ”Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?” Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek is een van de auteurs. ‘Waar zorg- en welzijnswerkers zijn weggehaald, worden de problemen steeds groter.’
Informele zorg
Wilna Wind (NPCF): ‘Nu is helemaal niet alles goed’

Wilna Wind (NPCF): ‘Nu is helemaal niet alles goed’

NPCF-directeur Wilna Wind wil zich verzetten tegen het beeld dat nu langzamerhand ontstaat. Dat het tot nu toe in de zorg allemaal zo goed zou zijn. ‘Nu is helemaal niet alles goed’, zegt de directeur in Zorg + Welzijn magazine.
Informele zorg
'Het accepteren van informele zorg is van groot belang'

Accepteer hulp van je kinderen

Hervormingen in de langdurige zorg zijn noodzakelijk, daar is iedereen het over eens. De wijze waarop, daar liggen de meningen nog uiteen. Eén van de uitgangspunten is dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. En als zij hulp nodig hebben, dan wordt er allereerst gekeken naar het eigen sociale netwerk en het dichtbij organiseren van hulp. Kortom, eerst de zorgvraag proberen op te lossen via informele zorg, voordat formele zorg wordt ingeschakeld. Hierdoor wordt er dus ook meer van de kinderen verwacht. Maar, hoe denken de ouderen hier eigenlijk over? Staan zij wel open voor hulp van hun kinderen en het sociale netwerk?
Informele zorg
VNG: Van Rijn wil mantelzorg niet verplichten

VNG: Van Rijn wil mantelzorg niet verplichten

Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om mensen die langdurige zorg aanvragen te verplichten om steun bij hun familie en vrienden te zoeken. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen gemeenten de bezuinigingen op de AWBZ alleen dan halen, zo schrijft de VNG in een brief aan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid.
Informele zorg
Mezzo: 'Bezuinigingen treffen mantelzorgers te hard'

Mezzo: ‘Bezuinigingen treffen mantelzorgers te hard’

De helft van de mantelzorgers kampt met financiële problemen, en als het kabinet de bezuinigingsplannen doorzet, worden dit er alleen maar meer. Dat vreest de vereniging voor mantelzorgers, Mezzo. De organisatie pleit voor een speciaal beleid voor mantelzorgers en overhandigde dinsdag een petitie hierover aan het parlement.
Informele zorg
'Mantelzorgers in problemen door bezuiniging'

‘Mantelzorgers in problemen door bezuiniging’

Bijna de helft van de mantelzorgers voorziet grote problemen door de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb). 45 procent van hen denkt het werk niet te kunnen volhouden in de toekomst. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel dat dinsdag naar buiten is gebracht.
Informele zorg
Directeur Mezzo: ‘Mensen niet in mantelzorg dwingen’

Directeur Mezzo: ‘Mensen niet in mantelzorg dwingen’

Bezuinigingen op de professionele zorg kunnen de druk op de mantelzorger verhogen, zegt Arie Ouwerkerk, directeur van Mezzo, organisatie voor mantelzorgers. Verder hebben mantelzorgers een mantelzorgvriendelijke baas en goede loondervingmaatregelen nodig.
Informele zorg
Jolande Sap (GroenLinks): 'Zorgverlof moet vergrijzing en bezuinigingen opvangen'

Jolande Sap (GroenLinks): ‘Zorgverlof moet vergrijzing en bezuinigingen opvangen’

Belastingvoordeel voor een brede groep mantelzorgers moet voorkomen dat de zorg voor een ziek kind, ouder, vriend of vriendin tot geldgebrek leidt. Kamerleden Jolande Sap en Ineke van Gent (GroenLinks) bieden staatssecretaris Bussemaker daarom een initiatiefwetsvoorstel aan om het recht op zorgverlof uit te breiden en gedeeltelijk te compenseren.

Over informele zorg

Het belang van informele zorg

Mantelzorgers, vrijwilligers, burenhulp, lotgenotencontact, zelfhulp, actief burgerschap: er zijn vele vormen van informele zorg – en dus onbetaalde – en ondersteuning. Samen met professionals houden deze informele zorgverleners het Nederlandse zorgstelsel draaiende.

Lees meer

Ons land scoort internationaal gezien hoog als het gaat om informele zorg, zegt onderzoeker Marianne Potting, al is het nooit genoeg. ‘Dat zit ‘m niet in de bereidheid onder Nederlanders om zich in te zetten, maar omdat de toenemende vraag om zorg en ondersteuning veel groter is dan het aanbod. Dat heeft onder andere te maken met het bezuinigen op professionals. De indicatie om een professional in te zetten, wordt steeds zwaarder. Bovendien verandert de visie: je hebt niet altijd professionals nodig voor de beste ondersteuning. Soms is het prettiger om te praten met iemand uit je eigen omgeving die je vertrouwt, zoals je buurvrouw.’

Samenwerken voor informele zorg

Om zo goed mogelijk zorg en ondersteuning te kunnen geven, moeten informele zorgverleners en professionals samenwerken. Hoe doe je dat het beste? Herken en erken elkaars unieke bijdrage, zegt Potting. Daarmee begint het. ‘Dat is een voorwaarde tot samenwerking. Je hebt elkaar nodig, omdat je allebei een unieke en belangrijke rol inneemt in het leven en welzijn van de cliënt.’ Verder moeten organisaties beseffen dat professionals niet automatisch op de juiste manier met vrijwilligers omgaan, hoe goed ze ook zijn in hun werk. ‘Werken met cliënten is niet hetzelfde als werken met vrijwilligers. Dat laatste verloopt niet vanzelfsprekend probleemloos. Professionals zouden daarin begeleiding moeten krijgen.’

Curriculum aanpassen informele zorg

Potting ziet hiervoor zeker oplossingen. ‘Hoe je vrijwilligers aanstuurt, kunnen we opnemen in het curriculum. Bestaande professionals kunnen we bijscholen. Daarnaast is het verstandig om te erkennen dat “omgaan met en aansturen van vrijwilligers” een competentie is. Die vaardigheid zie ik bijvoorbeeld bijna nooit genoemd in vacatures.’

Waardering binnen informele zorg

Ten slotte zouden organisaties het vrijwilligersbeleid kunnen aanpassen. Goed omgaan met vrijwilligers betekent volgens Potting meer dan de vrijwilliger verzekeren en hem een kerstpakket geven. ‘Organisaties moeten bedenken welke kennis over cliënten ze wel of niet met vrijwilligers delen en hoe ze vrijwilligers betrekken bij incidenten. En als een vrijwilliger na jarenlange zorg vertrekt, rondt het traject dan goed af. Waardering is echt superbelangrijk.’

DELEN
Vorig artikelParticipatie
Volgend artikelVerslaving
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.