Home Tags Werkdruk

werkdruk

akkoord-Fotolia.jpg

Meer loon en aandacht voor werkdruk in cao-akkoord W&MD

Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Een structurele loonsverhoging, aandacht voor werkdruk en een nieuwe naam voor de cao (cao sociaal werk) zijn hier onderdeel van.
1-Samenwerking-Fotolia.jpg

Onderhandelakkoord voor nieuwe cao jeugdzorg

Gert Noortman, cao-onderhandelaar van FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben goede afspraken gemaakt over loon. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben stappen gezet om de veel te hoge werkdruk in de sector te lijf te gaan.’

Meer agressie en minder kwaliteit in gehandicaptenzorg

De kwaliteit van de zorg staat in de gehandicaptenzorg onder druk. Daarnaast vinden medewerkers de werkdruk te hoog en hebben ze steeds vaker te maken met agressie van cliënten.
Ouderenzorg-ANP.jpg

Ouderenzorg: te hoge werkdruk en te weinig tijd

Voor het eerst in jaren is het rapportcijfer dat professionals in de ouderenzorg hun werk geven, gedaald. Dat blijkt uit de MedewerkerMonitor 2016.
Wijkteam
1-werkdruk-Fotolia.jpg

Werkdruk het hoogst in zorgsector

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de werkdruk in Nederland het hoogst is in de gezondheidszorg. Ook in de verzorgings- en welzijnssector ligt de werkdruk boven het gemiddelde.

Onveilige werksituaties in ggz fors toegenomen

Er zijn meer onveilige situaties in de ggz. Door minder personeel, minder bedden en zwaardere problematiek.
Wijkteam

Gemeente wil brede professional in wijkteam

Bijna drie kwart van de gemeenten wil in het wijkteam werken met specialistische professionals die generalistisch werken.

Vier van vijf zorgverleners gaat met plezier naar werk

Verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders en praktijkondersteuner zijn het meest positief over het contact met de cliënt.
Wijkteam
Jeugdzorgmedewerkers beoordelen de samenwerking

‘Jeugdzorgmedewerkers vertellen wél het eerlijke verhaal’

Medewerkers in de jeugdzorg zijn niet tevreden met de transitie van hun taken naar gemeenten. Driekwart van hen geeft de overgang van de zorgtaken naar de gemeente een onvoldoende.
onderbezetting vakantie

Verzorgenden kunnen onderbezetting weer melden

Professionals met een te hoge werkdruk door de vakantieperiode kunnen dat melden.