Home Tags Werkdruk

werkdruk

Wijkteam

Werkdruk het hoogst in zorgsector

1-werkdruk-Fotolia.jpg
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de werkdruk in Nederland het hoogst is in de gezondheidszorg. Ook in de verzorgings- en welzijnssector ligt de werkdruk boven het gemiddelde.

Onveilige werksituaties in ggz fors toegenomen

Er zijn meer onveilige situaties in de ggz. Door minder personeel, minder bedden en zwaardere problematiek.
Wijkteam

Gemeente wil brede professional in wijkteam

Bijna drie kwart van de gemeenten wil in het wijkteam werken met specialistische professionals die generalistisch werken.

Vier van vijf zorgverleners gaat met plezier naar werk

Verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders en praktijkondersteuner zijn het meest positief over het contact met de cliënt.
Wijkteam

Jeugdzorgmedewerkers vertellen wél het eerlijke verhaal’

Jeugdzorgmedewerkers beoordelen de samenwerking
Medewerkers in de jeugdzorg zijn niet tevreden met de transitie van hun taken naar gemeenten. Driekwart van hen geeft de overgang van de zorgtaken naar de gemeente een onvoldoende.

Verzorgenden kunnen onderbezetting weer melden

onderbezetting vakantie
Professionals met een te hoge werkdruk door de vakantieperiode kunnen dat melden.

Ggz-medewerker vindt werk zwaarder geworden

Ggz-medewerker vindt werk zwaarder geworden
Tachtig procent van de ggz-medewerkers vindt de mentale belasting en de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond Abvakabo FNV onder 1578 werknemers in de ggz. Dat komt vooral door administratiedruk en omdat het aantal crisisopnamen is toegenomen.

Hoe houd je alle ballen hoog?

Hoe houd je alle ballen hoog?
Minder middelen, minder collega’s maar wel meer cliënten, nieuwe werkwijzes en nieuwe partners. Voor veel professionals in zorg en welzijn is de (ervaren) werkdruk flink toegenomen. Hoe houd je alle ballen hoog?

Ergste ontslaggolf in de zorg moet nog komen

Ergste ontslaggolf in de zorg moet nog komen
De ergste ontslaggolf in de zorg moet nog komen. Tienduizenden banen zijn al verloren, maar mogelijk worden dat er meer dan honderdduizend of nog erger, dat meldt het actualiteitenprogramma Nieuwsuur.